Motonetin Starttikaverit auttavat nuoria työelämän alkuun

8.10.2021
Uutiset
motonetin kaupassa kaksi työntekijää neuvoo nuosta kassan käytössä

Työnhaku on nuorelle aina haaste: miten saada se ensimmäinen työ, kun ei ole vielä yhtään kokemusta. Yrityskumppanimme Motonet on kuluvana vuonna mahdollistanut toimintamme piirissä oleville nuorille tärkeitä ensikosketuksia työelämään.

Kokemuksen puutteen lisäksi osalta nuorista saattaa myös puuttua lähipiirin tarjoama työelämäverkosto, jonka kautta ensimmäinen työpaikka usein löytyy. Pahimmillaan nuorta uhkaa jääminen työelämän ulkopuolelle tai ammattiin valmistumisen viivästyminen.

Motonet ja SOS-Lapsikylä käynnistivät viime keväänä yhteistyön, jolla tuetaan SOS-Lapsikylän H’uraa-työelämävalmennusta ja järjestön toiminnan piirissä olevien nuorten matkaa työelämän alkutaipaleella.

”Korona ei ole kohdellut kaikkia tasapuolisesti, ja haluamme auttaa SOS-Lapsikylää ehkäisemään poikkeusolojen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia nuorten siirtymiselle työelämään. Olemme tehneet jo pidempään onnistuneesti yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa”, Motonetin emoyhtiön Broman Groupin toimitusjohtaja Antti Tiitola sanoo.

Starttikavereilta apua työnhakuun

Yhdeksän Motonetin työntekijää lähti rohkeasti mukaan työnantajansa tarjoamaan mahdollisuuteen toimia SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevien nuorten Starttikaverina. Starttikaverit kuuluvat Motonetin henkilökuntaan, ja he toimivat oman työnsä ohessa nuorten sparraajina työelämään liittyvissä kysymyksissä. Sparrailuhetket sisältävät esimerkiksi nuoren vahvuuksien tunnistamista, työhakemuksen muotoilua tai työhaastatteluharjoituksia.

Starttikaveri pyrkii luomaan luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen nuoren kanssa, hyödyntää tehtävässä omaa osaamistaan ja kokemustaan, sitoutuu tukemaan nuorta koulutus- ja työelämäpohdinnoissa sekä tukee nuorta tavoitteiden saavuttamisessa. Kyse on vastavuoroisuudesta: molemmat oppivat toisiltaan.

”Starttikaveri on luotettava aikuinen, joka auttaa ja antaa tukea varsinkin nuoren työelämään siirtymisessä. Nuori saattaa tarvita apua esimerkiksi työhakemuksen kirjoittamisessa tai ansioluettelon laatimisessa. Starttikaveri auttaa pohtimaan seuraavaa askelta positiivisen kannustamisen kautta. Nuori tarvitsee sitoutunutta aikuista, joka on aidosti kiinnostunut hänen asioistaan ja hyvinvoinnistaan”, SOS-Lapsikylän kehittämissuunnittelija Kaarina Ronkainen kertoo.

Starttikaverina toimiminen tuo oppia ja innostusta

Starttikaverit perehdytettiin tehtäväänsä, ja tukitapaamisissa on tarjolla valmennusta ja tukea myös matkan varrella. Tukitapaamisissa on valmennusteemoja, jotka tukevat vapaaehtoistyön lisäksi työssä menestymistä ja hyvinvointia. Teemoja ovat olleet mm. voimaannuttava ja oivaltava valmentaminen; positiivinen psykologia ja onnistumisten huomiointi; ratkaisukeskeisyyden voima sekä itseluottamuksen ja resilienssin kehittäminen.

Vapaaehtoistyön onnistumisia ja huolia on käsitelty ryhmässä luottamuksellisesti. Keskustelua on käyty mm. vuorovaikutuksesta nuoren kanssa. Läsnä on aina myös SOS-Lapsikylän työntekijä.

Starttikaverit ovat olleet innoissaan saadessaan käyttää työaikaansa nuorten kohtaamiseen uudenlaisella tavalla. Näin he ovat kuvanneet kokemuksiaan:

”Starttikaveruus on vahvistanut taitoa nähdä onnistumisen pieniä merkkejä.”

”Starttikaveruus on avannut silmiä sekä lisännyt tietoisuutta ja ymmärrystä yhteiskunnan eriarvoisuudesta.”

”Starttikaverina on päässyt auttamaan apua tarvitsevia nuoria, on voinut käyttää osan työajasta itselle merkitykselliseen auttamistyöhön ja olla hyödyksi muille.”

”Starttikaveruuden tunnekirjo on ollut moninainen, riittämättömyyden tunteesta myötäiloon. Riittämättömyyden tunnetta on aiheuttanut esimerkiksi kielimuurit. Myötäiloa on saanut kokea nuoren rinnalla, kun hän on silminnähden saanut vahvistusta omalle tekemiselleen, vahvuuksille ja ollut iloinen.”

Nuoret ovat saaneet paljon tärkeää tukea ja positiivisia kokemuksia työelämästä

Myös nuoret kokevat Starttikaverista olleen paljon hyötyä. He ovat saaneet tärkeää oppia tulevaa varten mm. omien vahvuuksien kuvaamisesta työ sekä työhaastattelutilanteista.

”Starttikaverit on ystävällisiä ja he auttavat paljon. Motonetissa nuoret oppivat paljon, mm. suomen kieltä sekä työelämästä ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Mielestäni Motonetissa kaikki oli kivaa. Vähän vaikeaa oli se, että myymälässä on niin paljon erilaisia tuotteita. Hyllyttäminen oli minusta parasta. Kokemus oli tosi tosi positiivinen!” – tyttö 19 v.

Starttikaverien ja H’uraa-valmennuksen lisäksi Motonet on kuluvana vuonna tukenut SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevia nuoria tarjoamalla kesätyöpaikkoja sekä opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja Motoneteissa eri puolilla Suomea.

Kesätyökokemukset keräsivät nuorilta niin ikään paljon kiitosta:

”Oli kivaa ja hyvin meni. Parasta oli uusien asioiden oppiminen. Tämä oli hyvä ensimmäinen työharjoittelu. Työntekijät oli mukavia ja auttoivat hyvin.” – poika 15 v.

”Oli mukavaa ja työympäristö oli mukava. Asiakkaat ja työntekijät oli kohteliaita.” – poika 16 v.

”Tosi mukavat työntekijät ja tosi kiva työpari. Oli helppoa ja kivaa, viihdyin tosi hyvin töissä. Tein hyllytystä ja autoin asiakkaita, sain kuljetella pumppukärryllä tavaroita. Sain tosi hyvää palautetta ja Motonet-paidan! Tuntui ihan kuin olisi ihan oikeita työkavereita, moikattiin ja juteltiin. Tämä Motonetin työ oli ensimmäinen kesätyöpaikkani, olen hakenut aiemmin, mutten ole saanut.” – poika 16 v.

”Mulla meni hyvin – oli hyvä työilmapiiri ja yhteisö, oli hyvä työskennellä ja sain apua riittävästi. Parasta oli se, että sai tehdä itsekseen paljon ja sai kehittää omia taitoja, kuten järjestelyä ja tarkkaavaisuutta. Kokemus oli erittäin positiivinen ja hyvä, siihen vaikutti hyvä työyhteisö.” – tyttö 15 v.

”Kivaa ja monipuolista hommaa. Sain tehdä asioita, mitä ei välttämättä ekaa kertaa kesätöissä oleva saa. Sain olla tietokoneiden kanssa tekemisissä, tulostelin hintalappuja, oli hälyttimien laittamista, hyllyttämistä ja asiakaspalveluakin. Kivaa oli, kun ei tarvinnut odotella – oli koko ajan hommaa. Tämä oli ihan ensimmäinen työkokemus, sillä koronan takia peruuntui TET-harjoittelu. Työn monipuolisuus yllätti ja se, että työnteko voi olla niin kivaa! Haikea olo, kun muodostui rutiini – olisin voinut pidempään jäädä.” – poika 14 v.