VT Pasi Pollari täydentää lastensuojelun lakimiespalveluamme

24.9.2021
Ihmiset työmme takana

Varatuomari Pasi Pollari täydentää lastensuojelun lakimiespalveluamme Mirjam Aranevan osa-aikaisen kirjoitusvapaan ajan 1.10.2021–3.1.2022. Tarjoamme oikeudellista laaja-alaista asiantuntija-apua ja koulutuksia.

Mirjam Araneva vastaa kirjoitusvapaansa aikana asiakassähköposteihin vähintään kerran viikossa sekä tukee tarvittaessa Pasia oikeudellisissa pohdinnoissa ja toimeksiannoissa.

lyhyttukkainen mies katsoo kameraan

Lakimieheksi vuonna 2014 valmistuttuaan Pasi Pollari on työskennellyt muun muassa Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, yleisenä edunvalvojana sekä Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Ennen lakimieskoulutusta hän on suorittanut sosiaalikasvattajatutkinnon 1990-luvun alussa ja toiminut pitkään lastensuojelun laitoshoidon tehtävissä.

Viime vuosina Pollari on työskennellyt lastensuojelun kehittämishankkeissa, joiden tarkoituksena on ollut vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelupalveluissa yhdessä nuorten kanssa. Lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista koskevat kysymykset ovat kiinnostaneet häntä jo pidempään.

”Kiinnostukseni aihetta kohtaan voisi tiivistää kysymykseksi, mitä aikuisten ja viranomaisten pitäisi ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja sen kokemuksen merkityksestä lapselle”, Pollari kuvaa.

Nuorten Oikeudet ja Asema sijaishuollossa (NOJA) -hankkeen toiminnan lähtökohtana oli nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa. Tavoitteena hankkeessa oli, että sijaishuollossa olevat nuoret saisivat entistä enemmän tietoa oikeuksistaan ja asemastaan lastensuojelun asiakkaana. NOJA-hankkeessa syntyi yhteistyönä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa julkaisu ”Kaikkein tärkeimmät asiat. Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa”.

Lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelussa Pasi Pollari on pohtinut myös lastensuojelulaitosten omavalvonnan näkökulmasta ja ollut mukana kirjoittamassa Lastensuojelun Keskusliiton ja NOJA-hankkeen yhteisjulkaisua ”Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa”.

Kevätkesällä 2021 Pollari työskenteli asiantuntijana osana Kansallista lapsistrategiaa toteutetussa pilottihankkeessa, jossa vahvistettiin lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelulain valmistelussa. Pilotissa myös luotiin malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä.

”Olen jo ennen siirtymistäni SOS-Lapsikylään tehnyt hyvää ja tiivistä kehittämisyhteistyötä SOS-Lapsikylän nuorten ja aikuisten kanssa lasten ja nuorten osallisuusoikeuksien toteutumiseen liittyen. On hienoa jatkaa lapsen oikeuksien edistämistä SOS-Lapsikylän osaavassa ja innostuneessa yhteisössä”, Pasi Pollari kertoo.

Tutustu tarkemmin SOS-Lapsikylän tarjoamiin lastensuojelun lakimiespalveluihin.