Lasten seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa yleistä – tiedonpuute vaivaa lapsia

9.9.2021
SOSblogi

Apuu-chatissamme päivystävät aikuiset kohtaavat viikoittain lapsia, joita on seksuaalisesti häiritty tai hyväksikäytetty. Ylen tekemä selvitys lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sosiaalisessa mediassa osoittaa, että ongelma on hyvin yleinen. Moni lapsi kaipaa lisää tietoa seksuaalisuudesta, ja valistuksen tulisi alkaa koulussa paljon aikaisemmin.

Lapsilta on pyydetty tai heille on lähetetty alastonkuvia, heille on esitetty vihjailuja tai suoria pyyntöjä seksuaalisiin tekoihin tai muita asiattomia huomautuksia esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ulkonäköön liittyen.

Häirintää ja hyväksikäyttöä lapset kohtaavat heille tutuissa somekanavissa, mutta myös koulussa, harrastuksissa ja muuten vapaa-ajalla sekä kotonakin. Asiasta kertoessaan lapset eivät aina edes ymmärrä olleensa seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön kohteena, vaan asia voi tulla ilmi muiden aiheiden yhteydessä, esimerkiksi lapsen kertoessa tulleensa kiusatuksi tai olevansa ahdistunut.

Yle julkaisi elokuun lopussa selvityksensä koskien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sosiaalisessa mediassa. SOS-Lapsikylä oli yksi selvitystä varten tehtyyn kyselyyn vastanneista lastensuojelujärjestöistä. Aihe on tullut meille hyvin tutuksi etenkin Apuu-chatin myötä.

Lapset janoavat tietoa ja turvallisia aikuisia

Ongelman kitkeminen on aikuisten vastuulla, mutta lapset tarvitsevat tietoa turvataidoista, itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalisuudesta, jotta heillä on sopivia sanoja ottaa kokemansa häirintä tai hyväksikäyttö puheeksi. Siksi on myös tärkeää, että lapsella on luotettavia aikuisia, joiden kanssa avoin puheyhteys on jo olemassa. Lisäksi näiden aikuisten kuuluu olla tietoisia, mitä lapsen sosiaalisessa mediassa tapahtuu.

Lapselta voi kysyä tai pyytää häntä näyttämään häiritseväksi kokemaansa sisältöä. Lapselle on hyvä aktiivisesti kertoa ikätaso huomioiden, minkälainen toiminta ei ole sopivaa. Erityisen tärkeää on, että lapsi tietää ennakolta, ettei häirintä tai hyväksikäyttö ei ole millään tavalla lapsen syytä tai johdu hänen toiminnastaan.

Häirintään ja hyväksikäyttöön liittyvien aiheiden lisäksi keskustelemme Apuu-chatissa lasten kanssa paljon ylipäätään seksistä, seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta. Saamme olla yllättävän usein ensimmäisiä, joille kerrotaan kuukautisten alkamisesta tai pohditaan valmiutta ensimmäiseen yhdyntään.

Me näemme todella konkreettisesti, kuinka lasten kanssa asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä, ja he janoavat tietoa ja turvallista aikuista yhdessä pohtimaan asioita. Koska me emme ole seksuaalikasvatuksen tai -terveyden asiantuntijoita, autamme lapsia oikeiden ammattilaisten, esimerkiksi kouluterveydenhoitajien, puheille.

Aikaisemmin alkavaa seksuaalikasvatusta ja avointa keskustelukulttuuria tarvitaan

Nykyisellään seksuaalikasvatus kouluissa alkaa aivan liian myöhään. Murrosikä voi alkaa jo varhain ennen viidettä luokkaa, jolloin asiaa käsitellään koulussa. Olisi todella tärkeää, että lapsella olisi riittävästi ymmärrystä riittävän aikaisessa vaiheessa muuttuvasta kehostaan ja mielestään sekä selkäytimestä kumpuava tieto turvataidoista, oikeudesta koskemattomuuteen sekä määräysvallasta omaan kehoonsa.

Iso ongelma on myös se, että asiallista ja avointa tietoa ei juurikaan ole saatavilla alle 12-vuotiaille. Tällöin lapset ovat todella epätasa-arvoisessa asemassa ollessaan riippuvaisia siitä, kuinka asioita käsitellään kotona. Seksuaalikasvatuksella voitaisiin varmasti osittain ehkäistä myös häirintää, mutta ennen kaikkea se antaisi valmiuksia kohdata monenlaisia tilanteita ja asettaa rajoja ikätovereidenkin välisissä suhteissa sekä keinoja kertoa kokemuksista ja käsitellä niitä.

Seksi ja seksuaalisuus ovat edelleenkin yhteiskunnassamme siinä mielessä tabu, että keskustelukulttuuri sukupolvien välillä ei ole vielä riittävän avoin. Lasten seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön liittyvän ongelman kitkeminen vaatisi ehdottomasti avointa keskustelukulttuuria. Salaista ja häpeälliseksi koettua asiaa on melkein mahdotonta ottaa puheeksi, jolloin avun saanti estyy ja vaikutukset elämään voivat olla valtavat.

Kirjoittaja

Johanna Virtanen profiilikuva
ehkäisevän digityön päällikkö
044 761 4131