Perheympäristöillä suuri vaikutus lapsen oikeuksien toteutumiseen

7.9.2021
Uutiset

Juuri julkaistu Joining Forces -kumppanuusjärjestöjen raportti valottaa erilaisia tekijöitä perheiden hajoamisen taustalla sekä alleviivaa hallitusten vastuuta tarjota tukea niin lapsille kuin vanhemmille ja ennaltaehkäistä lasten joutumista eroon vanhemmistaan. Toisaalta hallitusten tulee suojella lapsia silloin, kun heidän oikeuksiaan loukataan joko perheessä tai sen ulkopuolella.

Lasten oikeuksien suojeleminen ja edistäminen lähtee perheympäristöistä.

Perhe on lapsille ensisijainen ympäristö, jossa he voivat kasvaa, kehittyä ja luoda ensimmäiset ihmissuhteensa. Lasten perheeltään saama hoiva vaikuttaa merkittävästi heidän kehitykseensä sekä siihen, millä tavoin he tulevaisuudessa suhtautuvat ympäröivään maailmaan. Lapsen erottaminen vanhemmastaan tulisi olla aina viimesijainen keino ja tapahtua ainoastaan silloin, kun ei ole lapsen edun mukaista kasvaa perheensä parissa.

Tutkimukset osoittavat, että yksi lapsen kehityksen tärkeimmistä tekijöistä on vakaa ja vastaanottavainen suhde vanhempaan, hoitajaan tai muuhun aikuiseen.

Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että hallitukset kantavat vastuunsa perheiden ja sijaishuollon työntekijöiden tukemisesta, jotta lapsille voidaan taata turvallinen ja välittävä ympäristö kasvaa, kehittyä ja kukoistaa. Hallitusten tulee myös suojella lapsia silloin, kun heidän oikeuksiaan loukataan joko perheessä tai sen ulkopuolella.

Monenlaiset tekijät voivat aiheuttaa lapsen joutumisen eroon perheestään

Meksikolainen perhe ja SOS-lapsikyläjärjestön paikallinen työntekijä. Kuva: Alejandra Kaiser (2021)

On keskeistä ymmärtää, millaiset tekijät ovat sen taustalla, että lapsia ympäri maailman joutuu eroon perheestään. Monet tapaukset voitaisiin estää, mikäli lapset ja perheet saisivat riittävän varhaista tukea esimerkiksi sosiaaliturvan tai erilaisten perheiden tukemisen muotojen avulla.

Joitakin tärkeimpiä tekijöitä perheiden hajoamisen taustalla ovat väkivalta, hyväksikäyttö ja laiminlyönti; vanhempien kuolema tai huono terveys; köyhyys ja taloudelliset vaikeudet; koulutusmahdollisuuksien puute; muuttoliike, kriisit ja konfliktit; vammaisuus, syrjäytyminen ja syrjintä.

Yksi keskeinen haaste, joka on hidastanut oikeanlaisten toimenpiteiden muotoilua ja toimeenpanemista on datan puute. Tarvittaisiin lisää esimerkiksi iän, sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden mukaan jaoteltua dataa. Tällainen data auttaisi muotoilemaan sellaisia politiikkatoimia, jotka vastaisivat entistä paremmin erilaisten haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin. 

Muiden tekijöiden lisäksi myös koronapandemia on aiheuttanut valtavaa lisärasitetta perheille, paljastanut tukijärjestelmien haurauden ja puutteet sekä pahentanut monia niitä tekijöitä, jotka yleisimmin aiheuttavat lasten joutumisen eroon perheistään. Ja mikä pahinta, pandemia on osunut kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin kaikkein pahiten.

Voit lukea juuri julkaistun raportin ja siinä hallituksille annetut suositukset osoitteesta: https://joining-forces.org/publications/strengthening-families-childrens-rights/

Joining Forces on kuuden suurimman lapsijärjestön – SOS-lapsikyläjärjestön, Pelastakaa Lapset -järjestön, Terre des Hommesin, World Visionin, Planin sekä ChildFund Alliance -järjestön – kumppanuus, jonka avulla nämä toimijat edistävät yhteistyössä lasten oikeuksien toteutumista sekä ehkäisevät lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. Lue lisää osoitteesta: https://joining-forces.org/