Perhekumppani®-palvelu lisää tutkitusti perheiden hyvinvointia

8.7.2021
Lastensuojelussa tapahtuu
kädet suojaavat piirrettyä perhettä

SOS-Lapsikylän Perhekumppani®-palvelu on todistetusti vaikuttava toimintamalli. Varkaudessa palvelua tarkastelleen arvioinnin mukaan perheiden hyvinvointi kasvoi merkittävästi perhekumppanin toiminnan ansiosta, samoin perheiden luottamus viranomaisiin.

Perhekumppani®-palvelu auttaa perheitä, joille on haastavaa löytää sopivaa palveluiden kokonaisuutta. Perhekumppani®-palvelun auttamat perheet ovat usein saaneet apua monelta eri taholta, mutta heidän tilanteensa ei ole kohentunut. Perhekumppani®-palvelu toimii tällä hetkellä Vantaalla, Lohjalla ja Helsingissä.

”Palvelu on ollut pisimpään käytössä Varkaudessa, ja siksi päätimme keskittyä vaikuttavuuden tarkastelussa juuri Varkauteen”, kertoo SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Miia Lahtela.

Perhekumppani®-palvelu aloitti Varkaudessa vuonna 2016 yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa. Vantaalla palvelu ovat toiminut kevättalvesta 2019 ja Lohjalla syksystä 2019. 

Perhekumppani®-palvelu on luottamuksen rakentaja

Owal Groupin toteuttaman arvioinnin mukaan Perhekumppani®-palvelulla on merkittävä ja laaja-alainen vaikutus perheiden hyvinvointiin. 

”Perhekumppani®-palvelulla on onnistuttu luomaan luottamuksellinen suhde autettuihin perheisiin. Kun perheet saavat apua, myös heidän luottamuksensa yhteiskunnan palvelujärjestelmään paranee”, toteaa raportin koostamisesta vastannut Olli Oosi Owal Groupilta.

Hyötyä syntyi myös toisin päin: Perhekumppani®-palvelun ansiosta perhe- ja sosiaalipalveluissa työskentelevien henkilöiden ymmärrys siitä, miten palveluita kannattaisi kohdentaa, parani.

”Perhekumppani®-palvelu toimii linkkinä perheiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden välillä. Tämän vuoksi palvelujärjestelmän tuntemus on tärkeä osa Perhekumppani®-palvelun työntekijöiden ammattitaitoa. Rekrytoinnilla ja oikeiden ihmisten löytämisellä onkin suuri merkitys siinä, että Perhekumppani®-malli toimii niin hyvin”, Oosi summaa.

Enemmän hyvinvointia ja paremmat tulevaisuudennäkymät

Perheille tehdyissä kyselyissä arvioitiin heidän kokemustaan omasta hyvinvoinnistaan Perhekumppani®-palvelun alussa ja lopussa. Kyselyyn vastanneilta vanhemmilta tiedusteltiin esimerkiksi heidän kokemuksiaan omista tukiverkoistaan, sekä miten he suhtautuivat tulevaisuuteensa ja pystyivätkö he omasta mielestään vastaamaan lastensa tarpeisiin. 

”Tutkimukseen osallistuneiden perheiden hyvinvointi kasvoi keskimäärin 18 % Perhekumppani®-palvelun ansiosta”, Oosi kertoo.

Palvelun lopussa perheet arvioivat elämänsä parantuneen kaikilla kysytyillä osa-alueilla: esimerkiksi kysyttäessä perheen tulevaisuuden näkymistä asteikolla 1–5, perheiden antamien arvosanojen keskiarvo nousi 3,12 arvosanaan 4,2. Sama suunta näkyi myös tukiverkoista kysyttäessä: palvelun alussa annettu arvosana 3,33 nousi arvosanaan 4,22. Omaa elämäntilannettaan perheet arvioivat asteikolla 1–10, jolloin arvosana 5,79 palvelun alussa nousi palvelun lopussa lukuun 8.

”Haluamme SOS-Lapsikylässä tehdä aidosti vaikuttavaa työtä. Vaikuttavuuden mittaamisella pystymme tarkastelemaan, teemmekö varmasti oikeita asioita ja missä kohdin voisimme parantaa toimintaamme. Olemme iloisia siitä, että Perhekumppani®-malli todella toimii ja perheet saavat apua ongelmiinsa. Raportin pohjalta on hyvä jatkaa toimintamme kehittämistä”, SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Miia Lahtela summaa.

Vaikuttavuuden arviointi toteutettiin osana vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen keskittynyttä Hyvän Mitta -hanketta. Arvioinnissa hyödynnettiin Perhekumppani®-palvelun piirissä oleville perheille tehtyjä kyselyjä, joissa he arvioivat omaa hyvinvointiaan, sekä perheiden kanssa työskentelevien kaupungin sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja palvelun työntekijöiden itsensä kanssa tehtyjä haastatteluja.