Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön uusi johto vie uudistuksia eteenpäin

5.7.2021
Uutiset

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön 22.–24.6.2021 pidetyssä yleiskokouksessa järjestölle valittiin uusi presidentti ja varapresidentti sekä uusia senaatin jäseniä. Järjestön uusi johto on sitoutunut toteuttamaan tärkeitä parannuksia lasten suojelemiseen ja toiminnan laatuun.

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö – maailman suurin kansalaisjärjestö, joka tukee yli 130 maassa lapsia ja nuoria, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon – on valinnut tohtori Dereje Wordofan järjestön uudeksi presidentiksi ja Beáta Juvanczin uudeksi varapresidentiksi.

Uusi johto pääse toteuttamaan järjestössä laaja-alaista muutosohjelmaa lasten suojelemisen ja toiminnan laadun parantamiseksi. Laatuun liittyen mm. nuorten osallisuus, hoivahenkilöstön valmennus, mielenterveyden tuki ja koulutusasiat ovat keskiössä. Uusi presidentti johtaa myös laajempia muutoksia SOS-lapsikyläjärjestön hallinnossa ja toimintakulttuurissa.

Dereje Wordofa on omistanut 30-vuotisen uransa sosiaaliseen kehitykseen ja humanitaariseen työhön. Viimeksi hän toimi YK:n väestörahaston apulaispääsihteerinä. Ennen siirtymistään YK:hon Wordofa, 55, toimi kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön varatoimitusjohtajana Afrikan ja Lähi-idän alueilla. Wordofa seuraa presidentin tehtävässä Siddhartha Kaulia, joka ilmoitti 7. toukokuuta, ettei hän hae uudelle kaudelle.

Beáta Juvancz, 54, on toiminut Unkarin SOS-lapsikyläjärjestön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018, ja hän on Unkarin Morgan Stanleyn toimitusjohtaja. Juvancz tuo SOS-lapsikyläjärjestöön laajan kokemuksen 30 vuoden ajalta niin yleishallinnosta, strategisesta valvonnasta kuin rahoituksesta.

”Otan nöyränä vastaan minulle annetun luottamustehtävän olla tämän yli 70 vuoden ajan vaikuttavaa työtä tehneen järjestön neljäs presidentti”, Dereje Wordofa sanoi. ”Toivon tuovani uutta näkökulmaa ja uusia oivalluksia, jotka perustuvat kokemuksiini lasten oikeuksien puolustamisesta.”

”Sitoudun korjaamaan menneisyyden puutteita lasten suojelemisessa ja vahvistamaan ohjelmien laatua avoimuuden ja vastuullisuuden kautta”, Wordofa sanoi. ”Presidenttinä tehtäväni ytimessä on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.”

SOS-lapsikylät ovat ensisijainen hoivapaikka yli 65 000 lapselle ja nuorelle, ja lisäksi järjestö tavoittaa 347 000 lasta, nuorta ja aikuista perheiden tukemisen ohjelmien kautta. Keväällä valmistuneiden toiminnan laatua ja väärinkäytöksiä koskeneiden selvitysten pohjalta kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö on ryhtynyt kokonaisvaltaisiin toimiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Järjestön uusi johto on avainasemassa muutosten läpiviemisessä.

Suojelemisen toimintaohjelma koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  1. Riippumaton selvitystyöryhmä selvittämään toiminnassa ilmenneitä puutteita, mm. hyväksikäyttö, korruptio ja sääntöjen rikkomukset.
  2. Oikeusasiamiesjärjestelmän perustaminen edustamaan lasten, nuorten ja muiden väärinkäytösten kohteeksi joutuneiden oikeuksia.
  3. Yksilöllisen tuen tarjoaminen niille, jotka ovat joutuneet väärinkäytösten uhriksi tai muuten tilanteesta kärsineet​.
  4. Lisätukea ohjelmille korkean riskitason maissa.
  5. Lasten tietoisuuden lisääminen heidän oikeuksistaan​ ja niiden puolustamisesta.
  6. Laatupoikkeamien raportointijärjestelmän vahvistaminen.
  7. Eettisten ohjeiden päivittäminen ja sisällyttäminen kaikkeen toimintaan.
  8. Seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja väärinkäytön torjuntaa koskevan nykyisen toimintakäytännön täysimääräinen täytäntöönpano.

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön yleiskokous äänesti myös uusia jäseniä senaattiin. 22-jäsenisen senaatin jäsenistä 60 prosenttia on uusia senaattoreita.

Presidenttinä Dereje Wordofa johtaa globaalia federaatiota sekä kansainvälistä senaattia ja varmistaa hallinnon yhtenäisyyden. Presidentti edustaa järjestöä sekä ulkoisesti että sisäisesti. Hän työskentelee läheisessä yhteistyössä johtoryhmän kanssa, jota johtaa toimitusjohtaja Ingrid Johansen, joka aloitti työnsä järjestössä tammikuussa 2021.


Keeping Children Safe -järjestön tekemän Independent Child Safeguarding Review -raportin tiivistelmä löytyy kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön verkkosivuilta (englanniksi).