Kuurasta kohti hyvää tulevaisuutta

1.6.2021
Lastensuojelussa tapahtuu
Poika nojaa puuta vasten kesällä, taustalla järvi

Tilanteessa, jossa laitoshoidon epäkohdista on puhuttu lähes yhdenjaksoisesti vuodesta 2019 alkaen, SOS-Lapsikylä otti haasteen vastaan ja päätti perustaa kaksi erityistason yksikköä. Erityisen- ja vaativan tason nuorisokoti Kuura avataan kesäkuussa Jyväskylään.

Jyväskylässä kesäkuussa toimintansa aloittava nuorisokoti Kuura on hybridilaitos, jossa on kaksi osastoa; 7-paikkainen erityistason osasto ja 5-paikkainen vaativan tason osasto. Nuorisokoti on tarkoitettu 13–17-vuotiaille vahvasti oireileville lapsille. Kuurassa lapsille pyritään turvaamaan katkeamaton sijoituspolku täysi-ikäisyyteen saakka siten, että he pystyisivät keskittymään vahvasti tuettuina koulunkäyntiin, arkeen ja kuntoutumiseen laitoksessa.

Kuuran työskentelyn keskiössä on aina lapsen ajankohtainen tilanne, mutta samalla katse on suunnattu kohti nuoren tulevaisuutta. Kuurassa nuoren valmistaminen ja motivointi jälkihuoltovaiheeseen aloitetaan hyvissä ajoin, jotta nuoren tukiverkko on riittävä ja jälkihuollollisen tuen tarvetta vastaava sijaishuollon päättyessä.

”Kuuran työskentelyn johtotähtenä on lasten valmistaminen itsenäistymiseen, vastuullisuuteen ja oman itsenäisemmän elämän suunnitteluun, vaikkakin he tarvitsevat ja saavat tukea edelleen. Kuurassa tavoitteena on antaa nuorisoikäisille lapsille mahdollisuus ja kyky unelmoida, suunnitella tulevaa ja kokea onnistumisia”, SOS-Lapsikylän lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva kuvaa.

VT Mirjam Araneva
”Lapsen tai nuoren tehtävänä ei ole sopia järjestettävään palveluun, vaan palvelun on vastattava lapsen tarpeisiin”, sanoo SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimies VT Mirjam Araneva.

Lapsen oikeudet ja henkilöstön osaaminen keskiössä

SOS-Lapsikylän työn peruskivi on lapsen oikeuksien sopimus. Lapsen oikeuksien komitean linjausten mukaisesti sijaishuollossa olevat lapset ovat haavoittuvassa asemassa oleva lapsiryhmä, joka on altis monenlaiselle kaltoinkohtelulle.

”SOS-Lapsikylässä on seurattu herkällä korvalla julkisuudessa käytyä keskustelua lasten perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta laitoksissa. Suhtaudumme asiaan vakavasti ja tiedostamme vastuumme. Lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla”, Mirjam Araneva painottaa.

Jotta lapsen perus- ja ihmisoikeudet voidaan ottaa huomioon, on ne tunnettava ja myös tunnistettava laitoksen arjessa. Lisäksi on hyväksyttävä ajatus siitä, että lapselle kuuluvat kaikki samat perus- ja ihmisoikeudet kuin aikuisille.

”Olemme SOS-Lapsikylän uusien laitosten kohdalla hyvässä tilanteessa siksi, että vääriä toimintakulttuureja ei ole päässyt syntymään. Sen, että vääriä lapsen perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavia käytäntöjä ei pääse syntymään, varmistamme monipuolisella henkilöstön perehdytys- ja täydennyskoulutuksella – lainsäädäntöä unohtamatta”, Araneva kuvaa laitosten henkilöstön kouluttamista.

Lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on ollut jo pidemmän aikaa yksi SOS-Lapsikylän tärkeimmistä arvoista.

”Lapsen osallisuus – lapsen äänen ja kokemusten huomioonottaminen – on yksi keskeisimmistä keinoista, joilla voimme lasta suojella. Erityisen tärkeää lapsen osallisuuden toteutuminen on sijaishuollossa. Tähän – kuten myös muiden lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen – aiomme panostaa työskentelyssä. Haluamme, että SOS-Lapsikylän erityisen tason laitokseen sijoitetuille lapsille ja nuorille jää kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, koska uskomme sen olevan avain hyvään tulevaisuuteen”, Mirjam Araneva korostaa.

Haluatko lisätietoja nuorisokoti Kuurasta??

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Petri Oinonen
nuorisokoti Kuuran johtaja
044 761 4147
petri.oinonen@sos-lapsikyla.fi