”Jokaisella lapsella on oikeus virkistäytymiseen”

18.5.2021
Uutiset
hymyilevä nainen katsoo kameraan ja nojaa vaaleaan talon seinään ulkona

Elina Pekkarista haastateltiin harrastoiminnasta Kuulumisia-lehden kevään 2021 numeroa varten.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen korostaa haastattelussa, että harrastukset ovat lapsille tärkeitä, koska niissä voi kehittää omaa itsetuntemustaan, taitojaan ja valmiuksiaan. 

Kuinka hyvin yhdenvertaisuus harrastustoiminnassa toteutuu tällä hetkellä Suomessa? 

– Suomessa yhdenvertaisuuteen harrastustoiminnassa on vielä matkaa. Tiedämme nuorten vapaa-aikatutkimuksesta, että perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa liikunta- ja urheiluharrastuksiin siten, että hyvätuloisessa perheessä 55 % lapsista ja nuorista liikkuu viikoittain liikunta- tai urheiluseurassa, kun taas heikosti toimeentulevissa perheissä osuus on 32 %. Todennäköisesti sama taloudellisen tilanteen vaikutus koskee myös kulttuuri- ja taidealojen harrastuksia.  

-Jotta harrastukset olisivat aidosti jokaisen lapsen ulottuvilla, tulee huolehtia siitä, että niitä on alueellisesti saatavilla, että taloudelliset seikat eivät estä harrastamista ja että niiden piiriin jokainen on tervetullut ja voi kokea olonsa turvalliseksi.  

erilaisia pallopelien palloja kasassa

Miksi on tärkeää taata jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa?

-YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla jokaisella lapsella on oikeus virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan. Lapsella on myös oikeus kehittymiseen ja harrastamisella on tässä oikeudessa suuri rooli. Harrastukset ovat lapsille tärkeitä, koska niissä voi kehittää omaa itsetuntemustaan, taitojaan ja valmiuksiaan. Lisäksi harrastusten yhteydessä luodaan sosiaalisia siteitä ja opitaan tuntemaan omaa elinympäristöä laajemmin kuin vain perheen tai koulun piirissä. Harrastuksesta tulee joillekin tärkeä itsensä ylittämisen paikka ja jopa ammatti.  

-Yhtä tärkeää on huolehtia, että lapsella on mahdollisuus lepoon ja itseohjautuvaan vapaa-aikaan yksin tai yhdessä ystävien kanssa. Liian tavoitteellinen harrastus, josta lapsi ei nauti, ei tee hyvää lapsen kehitykselle. Päinvastoin, pakotetusta ja vastenmielisestä harrastuksesta tai harrastuksesta, jonka piirissä lapsi kokee kaltoinkohtelua tai kiusaamista, voi olla lapselle haittaa.  

Teksti: Pirkko Soininen / OSG

Valokuvaaja

Hanna-Kaisa Hämäläinen