Ylitse MentorApp tarjoaa vertaistukea saman kokeneilta – ”Et ole yksin”

19.4.2021
Tukea työhösi

Ylitse MentorApp -vertaismentorointisovellus on helppokäyttöinen ja maksuton matalan kynnyksen vertaistukipalvelu kaikille, jotka tarvitsevat keskusteluapua elämän solmukohdissa. Sovelluksessa keskustelutukea tarjoavat vertaismentorit, jotka ovat kokeneet jonkin raskaan elämänvaiheen, tapahtuman tai kokemuksen, kuten esimerkiksi huostaanoton, alkoholistiperheessä kasvamisen, mielenterveysongelmia tai yksinäisyyttä.

Alun perin idea Ylitse MentorApp -sovelluksesta on syntynyt sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten Ylitse-hankkeen työpajoissa. Ylitse-nimitys tulee siitä, että päästään jonkin vaikean asian yli yhdessä.

Ohjelmistoyritys Futurice kehitti sovelluksen yhteistyössä Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa vuonna 2016. Nykyinen päivitetympi versio on ollut saatavilla vuodesta 2019 lähtien.

“Monilla on käsitys SOS-Lapsikylästä, että autamme vain lapsia. Haluamme rikkoa tällaisen leiman. Tämä applikaatio on kaikille ihmisille”, sanoo Eppu Saarela, SOS-Lapsikylän asiantuntija ja Ylitse MentorApp -sovelluksen kehittäjä.

Sovelluksen käyttäminen on helppoa. Käyttäjän tarvitsee vain ladata sovellus, päättää nimimerkki ja asettaa salasana. Anonymiteetti on kaiken osallistumisen ja sovelluksessa tapahtuvan viestinnän perusta.

Ylitse MentorAppissa voit valita sopivan mentorin ongelmasi perusteella ja saada apua ajasta ja paikasta riippumatta. Kohtaat ihmisiä, jotka ovat olleet samassa tilanteessa. He tietävät, mistä puhut.

Ihmisillä on hyvin yksilöllisiä tarpeita, joihin Ylitse MentorApp tarjoaa apua. Taustalla vaikuttaa ajatus elämänkaaren psykologiasta. Ihmiset tarvitsevat erilaista tukea erilaisissa elämänvaiheissaan.

“Sovelluksen tavoite on huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden ehkäiseminen ja tukea sosiaalityöntekijöitä ja järjestöjä perustyössään. Yhteistyökumppanimme ovat erittäin tärkeässä roolissa”, Saarela sanoo.

Digiauttamiselle valtava tarve

Koronapandemian aikana sovelluksen käytössä on nähty räjähdysmäinen kasvu, koska ihmisillä ei ole ollut mahdollisuutta kasvokkaiseen vertaistukeen. Tuen ja avun hakeminen on erityisen haastavaa, kun monet tilat ovat suljettuina ja ihmisten väliset kasvokkaiset kontaktit rajoitettu.

“Olemme varsinkin korona-aikaan omissa poteroissamme ja mieltemme sisällä. Nämä ongelmat pitää pystyä ylittämään myös digitaalisesti”, Saarela kertoo.

Eppu Saarela haluaisi, että Ylitse MentorApp -sovellus toimisi eräänlaisena
vertaistuen vallankumouksena.

“Ainoa tapa saada psykososiaaliset palvelut kaikkien ihmisten saataville on rakentaa vapaaehtoisuuteen perustuvia tukimuotoja. Se pitää tehdä helpoksi ja turvalliseksi. Kaikki eivät pääse terapiaan ja kaikille ei välttämättä ole hyötyä terapiasta”, Saarela sanoo.

Usein ihmisillä on vaihtelevia tuen ja avun tarpeita. MentorApp-sovelluksen tarkoitus on madaltaa tuen hakemisen kynnystä.

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa A-klinikkasäätiö, Auta Lasta ry, Nyyti ry ja Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami ry.

Sovelluksella on tällä hetkellä noin 480 käyttäjää, joista 440 on mentoreita ja 40 aktoreita.

“Olennaista ei välttämättä ole se, kuinka paljon sovelluksella on käyttäjiä, vaan se, kuinka vaikuttavaa se on”, Saarela kertoo.

Avuntarve vaihtelee yksilöittäin

Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että keskustelu olisi vertaismentorille terapiaa, vaan keskiössä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea.

“Aina ei ole järkevää auttaa muita, jos taustalla on jokin traumaattinen tapahtuma. Haasteellista on arvioida, milloin ihminen on valmis auttamaan muita”, Saarela kertoo.

Vertaistuki voi kestää esimerkiksi yhdestä tunnista useisiin viikkoihin tai jopa kuukausiin. Kaikki riippuu avuntarpeesta.

“Sovelluksesta voi etsiä ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin tai sitä voi käyttää jokapäiväisenä psykososiaalisena tukivälineenä”, Saarela sanoo.

Ylitse MentorAppissa voi asiasanojen avulla hakea omaan tilanteeseen sopivaa vertaistukea.

Keskustelu tapahtuu WhatsAppin kaltaisessa viestintäympäristössä. Poistamalla tilin, kaikki viestit katoavat sovelluksesta molemmilta osapuolilta. Tämä on tietoturvan kannalta oleellista.

“Avun saamiselle on hyvin matala kynnys, mutta haaste on käyttäjien sitoutuminen palveluun”, Saarela pohtii.

Vertaismentoreille osallistuminen on antoisaa

“Kaipasin itse vertaismentoria niinä aikoina, kun minulla meni todella huonosti ja tekemällä tätä työtä nyt pystyn paikkaamaan sen puutteen jonkun toisen elämässä, kertoo vertaismentori Samu Salmi.

“Tiedän, että olen saanut jotain hyvää aikaan. Parhaimmillaan pelastanut tuntemattoman ihmisen elämän vuosia kestävältä piinalta tai pahemmalta”, Salmi sanoo.

“Uskon, että omista kokemuksistani on hyötyä, sillä pystyn samaistumaan nuorten tunteisiin ja sitä kautta ymmärrän heitä. Koen olevani empaattinen ihminen, joten vähintäänkin nuori saa paikan, jossa häntä kuullaan”, sanoo vertaismentori Mikaela.

Vertaismentorit saavat valita kielen, jolla he antavat keskustelutukea.

“Suurin kehityskohde on palvelun tarjoaminen useilla kielillä. Esimerkiksi maahanmuuttajille tällainen palvelu olisi hyvin tärkeä. Teknisesti tämä kaikki on jo mahdollista toteuttaa”, Eppu Saarela sanoo.

Saarela kertoo, että uusia vertaismentoreita tarvitaan, mutta vapaaehtoistoimintaa pitäisi aina tehdä tarve edellä.

“Helpoin tapa on ilmoittautua mukaan yhteistyökumppaneina olevien järjestöjen kautta tai lähettämällä suoraan sähköpostia minulle”, Saarela kertoo.

Teksti: Johannes Roviomaa


Tutustu Ylitse MentorApp -sovellukseen ja lataa se App Storesta tai Google Playsta.