Jyväskylän kaupunki ja SOS-Lapsikylä ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä harrastustuen avulla

26.3.2021
Uutiset

SOS-Lapsikylä ja Jyväskylän kaupunki ovat solmineet yhteistyösopimuksen haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten harrastamisen tukemiseksi. Unelmista totta -harrastustuki on tarkoitettu perhesosiaalityön asiakasperheiden tai koulukuraattorien asiakkaina oleville 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Suomalaiset lapset harrastavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Harrastaminen koetaan lasten keskuudessa normina ja harrastamattomuutta joutuu usein perustelemaan. Samaan aikaan yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tämä eriarvoistaa lasten vapaa-ajan viettoa.

”Unelmista totta -harrastustuki tukee Jyväskylän kaupungin strategisia tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja on osa Liikuntapääkaupungin tavoitteita, joissa luodaan mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen ja edistetään lasten ja nuorten liikuntaa kouluissa ja vapaa-ajalla”, toteaa palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluista. 

Yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa tuo Jyväskylään uuden mahdollisuuden eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseen ja toimii jatkona viimevuotiselle Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden harrastustukihankkeelle. Harrastustukea voidaan hakea lapselle, jolla ei ole vielä yhtään harrastusta, tai jo olemassa olevan harrastuksen jatkamiseen. Opiskeluhuollon kuraattorit, perhesosiaalityöntekijät ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut ovat mukana tukemassa Unelmista totta -harrastustuen tavoitteita. 

”Harrastamisen tukeminen on tärkeää ja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Kiinnittyminen mieluisaan harrastukseen tuo uusia kavereita, estää syrjäytymistä ja kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja”, kuvaa johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu Jyväskylän kaupungin perhesosiaalityöstä.  

”Olen iloinen, että Jyväskylästä otettiin meihin yhteyttä, kun Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden harrastustukihanke oli päättymässä loppuvuodesta 2020. Jyväskylässä tehdään valtavan paljon lasten ja nuorten yhdenvertaisen harrastamisen eteen, ja harrastamisen Suomen mallin avulla edistetään maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Yhteistyömme myötä voimme auttaa lapsia silloin, jos kipinä harrastamiseen syttyy, mutta perheen haastava tilanne estää harrastamisen jatkamisen esimerkiksi ratsastuksen tai pianonsoiton parissa”, sanoo Unelmista totta -harrastustuen projektisuunnittelija Päivi Häikiö SOS-Lapsikylästä.

***

Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa ja mukana Jyväskylän lisäksi ovat Helsinki, Espoo, Varkaus ja Kuopio. Unelmista.fi -sivusto saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat. Sivuston kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla.