4.5.2021 Lastensuojelun lakikoulutus: Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävän sisältö ja rajoitustoimenpiteet

Tapahtumat kunnille
Mirjam Aranevan kirjoittamat kirjat

Lastensuojelun lakikoulutuksia järjestää SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimies VT Mirjam Araneva yli 20 vuoden kokemuksella lastensuojelun lakiasioista. Tutustu myös tilattaviin koulutuksiin.

Lastensuojelun ja laitoshoidon ammattilainen,

  • Tunnetko hoito- ja kasvatustehtävän sisällön?
  • Tiedätkö, kuka määrää lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollon aikana?
  • Tiedätkö, mikä on lapsen asiakassuunnitelman merkitys laitoksen työohjeena?
  • Tiedätkö, mitä lapsen itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan?
  • Tiedätkö, miten tavanomainen kasvatus eroaa rajoitustoimenpiteistä?

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Tervetuloa päivittämään osaamistasi lakikoulutuswebinaariimme!

Webinaarissa kuvataan laitoksen hoito- ja kasvatustehtävän sisältöä määrittelevää sääntelyä, sijaishuollossa olevaa lapsen itsemääräämisoikeuden käsitettä ja ulottuvuutta sekä sen yhteyttä rajoitustoimenpiteisiin. Koulutuksessa keskitytään rajoitustoimenpiteiden oikeusvaikutuksiin, ei edellytyksiin ja päätöksentekoon. Webinaariin tavoitteena on tarkentaa tavanomaiseen kasvatukseen kuuluvien rajojen ja valvonnan ja rajoitustoimenpiteiden välistä eroa sekä osoittaa, että rajoitustoimenpiteitä koskeva sääntely tarjoaa tosiasiallisesti lisävälineitä lapsen suojeluun laitoshuollossa.

Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun työntekijöille ja laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstölle.

Aikataulu ja hinta:

Koulutus järjestetään 4.5. klo 9–14. Jokaiseen tuntiin sisältyy 15 minuutin tauko. Lounasaika klo 11–12.

Hinta: 99 € + alv./hlö

Jos osallistujia tulee useita samasta organisaatiosta, hinnat ovat:

  • max 5 osallistujaa samasta organisaatiosta, yhteishinta on 390 € + alv.
  • max 10 osallistujaa samasta organisaatiosta, yhteishinta on 790 € + alv.
  • Isomman porukan osallistumisesta voitte aina pyytää myös tarjouksen.