Motonet ja SOS-Lapsikylä tarjoavat kymmenille nuorille startin työelämään – nuorten työllistyminen on vaikeutunut entisestään

1.2.2021
Tiedotteet

Työnhaku on nuorelle yleensä haaste: miten saada se ensimmäinen työ, kun ei ole vielä yhtään kokemusta? Osalta nuorista saattaa lisäksi puuttua lähipiirin tarjoama työelämäverkosto, jonka kautta ensimmäinen työpaikka usein löytyy. Pahimmillaan nuorta uhkaa jääminen työelämän ulkopuolelle tai ammattiin valmistumisen viivästyminen. Motonet ja SOS-Lapsikylä käynnistävät yhteistyön, jolla helpotetaan vähintään 40 SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevan nuoren työllistymistä.

Yhteistyö mahdollistaa SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville nuorille muun muassa opiskeluun liittyviä harjoittelupaikkoja sekä nuoren ja Motonetin työntekijän välistä työnhakusparrausta.

”Tämä on meille luontevaa yhteistyötä, koska kaupan ala on monelle nuorelle ensikosketus työelämään. Valtakunnallisena tavarataloketjuna pystymme auttamaan nuoria ympäri Suomen. Tärkeintä on tarjota positiivisia työelämäkokemuksia, joihin kuuluu erottamattomasti hyvä perehdytys ja työkavereiden tuki. Parhaimmillaan harjoittelu johtaa pidempiaikaiseen työsuhteeseen. Toivottavasti voimme esimerkillämme innostaa muitakin yrityksiä vastaaviin tekoihin”, sanoo Motonetin emoyhtiö Broman Groupin henkilöstöjohtaja Mira Prinz.

Yhteistyö antaa työkaluja työllistymisen esteiden ylittämiseen

Monilla nuorilla ei ole ollut syntymästä aikuisuuteen kestäviä turvallisia ja läheisiä ihmissuhteita, eikä heillä välttämättä ole sukulaisten ja tuttavien tarjoamia työelämäverkostoja. Korona on vaikeuttanut työelämän oven avautumista entisestään.

”Meille SOS-Lapsikylässä on tärkeää, että jokainen toimintamme piirissä oleva lapsi ja nuori kasvaa aktiiviseksi toimijaksi omassa elämässään. Jokaisen nuoren polku työelämään on yksilöllinen ja heidän tarvitsemansa tuki on myös yksilöllistä, joten Motonetin tarjoama yhteistyö tuo meille lisää työkaluja työllistymisen esteiden ylittämiseen. Yhteistyö yritysten ja sosiaalialan toimijoiden välillä on varsinkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla erinomainen mahdollisuus tukea kiinnittymistä yhteiskuntaan”, sanoo kehittämissuunnittelija Kaarina Ronkainen SOS-Lapsikylästä.

Starttikaveri auttaa työnhaussa

Yksi yhteistyön tavoista on Starttikaveri-vapaaehtoistyö. Starttikaveri on Motonetin työntekijä, joka toimii oman työnsä ohessa, työajallaan SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevan nuoren tukihenkilönä työelämään liittyvissä kysymyksissä. SOS-Lapsikylä valmentaa Starttikaverit tehtäväänsä.

”SOS-Lapsikylän H’uraa-työelämävalmennuksissa nuoret ovat nostaneet tärkeiksi sisällöiksi uratarinoiden kuulemisen sekä käytännön työelämätaitojen harjoittelun. Nuorelle on merkityksellistä, että ihan tavallinen aikuinen, työntekijä, on kiinnostunut juuri hänestä ja tsemppaa kohti tavoitteita. Hänen kanssaan katse on vahvasti tulevaisuudessa. Starttikaveri-toiminta on myös meille uutta, ja olemme ylpeitä saadessamme aloittaa tämän toiminnan Motonetin työntekijöiden kanssa, vahvasti heitäkin tukien!” Kaarina Ronkainen kertoo.

Motonet tarjoaa SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville nuorille Starttikaverien tuen lisäksi opiskeluihin liittyviä harjoittelupaikkoja ja kesätyöjaksoja. Ne täytetään yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa, eivätkä ne vähennä Broman Groupin muita kausityö- ja harjoittelupaikkoja, joita on noin 300.

Konkreettisten työllistämistoimien lisäksi Motonet haastaa myös asiakkaansa ja yhteistyökumppaninsa tukemaan taloudellisesti SOS-Lapsikylän H’uraa-työelämävalmennusta. Lahjoituksen voi tehdä SOS-Lapsikylän verkkosivuilla: www.sos-lapsikyla.fi/startti_tyoelamaan.

Motonetin ja SOS-Lapsikylän koko Suomen kattava yhteistyö tiivistetysti:

  • 20 SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevaa nuorta saa Motonetin työntekijästä koulutetun Starttikaverin tueksi työnhakuun, Starttikaveri-konsepti on täysin uusi
  • 10 opiskeluihin liittyvää harjoittelupaikkaa Motoneteissa eri puolilla Suomea SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville nuorille
  • 10 Tutustu ja tienaa -paikkaa Motoneteissa eri puolilla Suomea SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville nuorille
  • Motonetin asiakkaille ja kumppaneille haastekampanja, jolla kerättävä taloudellinen tuki ohjataan nuorten työelämävalmiuksia vahvistavaan SOS-Lapsikylän H’uraa-valmennukseen

Lisätietoja:

Motonet Oy / Broman Group Oy, henkilöstöjohtaja Mira Prinz, p. 044 2625 667, mira.prinz@bromangroup.fi

SOS-Lapsikylä, kehittämissuunnittelija Kaarina Ronkainen, p. 044 703 9114, kaarina.ronkainen@sos-lapsikyla.fi

SOS-Lapsikylän verkkosivut: www.sos-lapsikyla.fi/startti_tyoelamaan