Joining Forces for Africa -hanke vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä

28.1.2021
Uutiset

Lapset ja nuoret ympäri maailman kärsivät covid-19-pandemian seurauksista. Erityisen kriittinen nuorten ja lasten hyvinvointia uhkaava tekijä on pandemian myötä kohonnut riski joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi. Jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ovat kaikista alttiimpia pandemian negatiivisille seurauksille, ja siten pandemia voi merkittävästi syventää eriarvoisuutta entisestään.

Euroopan unionin päätöksentekijät ovat tunnistaneet tarpeen kiireellisiin toimiin ja lähestyivät Joining Forces -kumppaneita ilmiöön puuttumiseksi. Yhteistyön tuloksena syntyi kolmivuotinen ‘Joining Forces for Africa – (JOFA) Protecting Children from Violence during the COVID-19 crisis and beyond’ -hanke, joka pyrkii vähentämään lasten ja nuorten kohtaamaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja laiminlyöntejä työskentelemällä perheiden, yhteisöjen ja instituutioiden kanssa paikallisten ja kansallisten lastensuojelujärjestelmien vahvistamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Hanke toteutetaan Euroopan unionin tuella ja Joining Forces -kumppanuusjärjestöjen yhteistyöllä viidessä Afrikan maassa –Etiopiassa, Keniassa, Malissa, Senegalissa ja Ugandassa.

Lasten osallistuminen on hankkeessa keskeisessä roolissa, ja hankkeen avulla tuetaankin erityisesti lasten ja nuorten johtamia aloitteita ja kampanjoita. Hanke pyrkii puuttumaan covid-19-pandemian syventämään eriarvoisuuteen kohdentamalla tukea kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille – tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi pakolaiset tai suurkaupunkien kaduilla elävät lapset ja nuoret.

Lisäksi tukea kohdennetaan erityisesti sellaisille alueille, joilla lastensuojelun tarpeet ovat jo ennestään olleet kaikista suurimmat. Hankkeita yhteistyössä toteuttavat järjestöt ovat toimineet alueilla jo ennen pandemiaa, mikä edesauttaa tarpeiden tunnistamista sekä mahdollistaa tehokkaan yhteistoiminnan.

Joining Forces for Africa -hanke alkoi vuoden 2020 elokuussa. Hankkeesta hyötyy kaiken kaikkiaan 718 000 lasta ja nuorta. Kolmen vuoden aikana tuetaan yli 3 000 lastensuojelupalveluiden tarjoajaa sekä 23 000 vanhempaa ja huoltajaa, lisäksi koulutusta tarjotaan 2 800 opettajalle. 

***

Joining Forces on kuuden suurimman lapsijärjestön SOS-lapsikyläjärjestön, Pelastakaa Lapset -järjestön, Terre des Hommesin, World Visionin, Planin sekä ChildFund Alliance -järjestön kumppanuus, jonka avulla nämä toimijat pyrkivät yhteistyössä saamaan aikaan muutosta lasten oikeuksien edistämiseksi sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Lue lisää osoitteesta: https://joining-forces.org/