Partioaitalta merkittävä lahjoitus lasten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen

20.1.2021
Uutiset

Partioaitta jakaa yhteensä 123 150 euroa suomalaiseen ympäristönsuojeluun ja luonnossa liikkumisen edistämiseen. Lahjoituksen kohteina ovat Pidä Lappi Siistinä ry, John Nurmisen Säätiö sekä SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki.

Partioaitan lahjoitussumma muodostuu yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista yksi prosentti ohjataan hyväntekeväisyyteen Ympäristöbonuksena. Ympäristöbonus jaetaan luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, jotka klubilaiset valitsevat äänestämällä.

”Lahjoitimme Ympäristöbonusta nyt viidettä kertaa, ja tämä on meille pysyvä ja konkreettinen tapa tukea ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista. Tällä kertaa lahjoituksen saavat Hetta-Pallas-vaellusreittiä kunnostava Pidä Lappi Siistinä ry, puhtaan Itämeren puolesta toimiva John Nurmisen Säätiö sekä SOS-Lapsikylä, joka tukee lahjoituksella lasten mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen”, kertoo Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.  

SOS-Lapsikylä edistää saamallaan 24 630 euron Ympäristöbonuksella Unelmista totta -hanketta, jossa tuki ohjautuu haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten ohjatun ja säännöllisen, luonnossa tapahtuvan ja ympäristökasvatusta tukevan harrastustoiminnan tukemiseen.

”Ympäristöbonuksen avulla pystymme tarjoamaan entistä useammalle lapselle pääsyn harrastusten pariin ulkona ja luonnossa ja vahvistamaan näin heidän luontosuhdettaan”, iloitsee Unelmista totta -hankkeen projektisuunnittelija Päivi Häikiö.

Lue lisää Ympäristöbonuksesta Partioaitan tiedotteesta.

Lisätietoa Unelmista totta -hankkeesta: www.unelmista.fi