UPM tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa Jämsässä SOS-Lapsikylän kautta

7.12.2020
Uutiset

Osana Biofore Share and Care -ohjelmaansa UPM tukee Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston alaisuudessa kehitettävää monialaista bio- ja kiertotalouden oppimispolkua sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää harrastustoimintaa.

Yksi tuen kohteista Jämsässä on SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki, joka ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten ohjatun ja säännöllisen harrastustoiminnan tukemiseen.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yksi mieluinen harrastus, ja vähentää näin lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista. Harrastustukea tarjotaan tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Varkaudessa ja Kuopiossa sekä alkuvuodesta 2021 Jyväskylässä ja Jämsässä.

UPM on suunnitellut lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tukitoimintansa Jämsän kaupungin asiantuntijoita kuullen.

”Paikallisen rakennemuutoksen keskellä on äärimmäisen tärkeää tukea perheitä monin eri tavoin. Taloudellinen tuki, joka ohjataan yhdistysten kautta lasten ja nuorten mielekkääseen arkeen, on samalla tukemassa koko yhteisön hyvinvointia”, sanoo Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste.  

Unelmista Totta -hankkeessa on kehitetty STEA-avustuksella digitaalinen alusta unelmista.fi, joka tuo yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä lahjoittajat. Alustan kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla.