Partioharrastus kuuluu kaikille – Unelmista totta -harrastustuki mahdollistaa partiotaitojen oppimisen perheen taloustilanteesta riippumatta

3.12.2020
Tarinoita Suomesta
Partiolaiset telttailemassa lumen keskellä hämärässä

Suomen Partiolaiset ja SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki tarjoavat entistä useammalle lapselle mahdollisuuden nauttia retkeilystä ja yhdessäolosta. Partiossa lapset saavat ympärilleen turvallisen yhteisön ja onnistumisen kokemuksia ilman kilpailuhenkeä.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yksi mieluinen harrastus. Vähävaraisten perheiden lapset voivatkin saada tukea esimerkiksi partion harrastamiseen.

”Partio on moneen muuhun harrastukseen verrattuna edullista, mutta kyllä perheiden taloudellisen tuen tarve näkyy meilläkin”, kertoo Suomen Partiolaisten moninaisuuden ja aluetyön projektipäällikkö Petra Valkonen.

Valkonen tukee työssään alueellisesti toimivia partiopiirejä sekä vastaa moninaisuustyöstä, johon kuuluu muun muassa yhteistyötä koulujen kanssa, sekä työtä maahanmuuttajataustaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten partioharrastuksen mahdollistamiseksi.

”Saavutettavuudesta huolehtiminen on tärkeä osa työtäni, ja tähän kuuluu myös yhteistyömme Unelmista totta -harrastuen parissa: haluamme, että kaikki pääsevät harrastamaan partiota myös taloudellisista lähtökohdista riippumatta”, Valkonen toteaa.

SOS-Lapsikylän projektisuunnittelija Päivi Häikiö iloitsee Suomen Partiolaisten ja Unelmista totta -hankkeen yhteistyöstä.

”On tärkeää auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä poistaa vapaa-ajan vieton eriarvoisuutta. Valitettavasti vähävaraisuus on monen lapsen harrastamisen esteenä, vaikka harrastuksen kustannukset eivät olisikaan kovin suuret”, Häikiö toteaa ja jatkaa:

”Partio on monipuolinen ja hyvä harrastus kaikille lapsille ja nuorille. Yhteistyömme kautta kohtaamme lapsia kouluissa ja toivomme, että moni uusi harrastaja saa mahdollisuuden kokeilla partiota.”

Partioharrastus sopii kaikille iästä riippumatta. Lapsille ja nuorille harrastus tarjoaa ystäviä sekä vahvistaa luontosuhdetta

Luontoelämyksiä ja uusia taitoja

Unelmista totta -harrastustukea tarjotaan tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Varkaudessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Taloudellisen tuen tarjoamisen lisäksi Unelmista totta -hankkeen ja Partion yhteistyöhön kuuluu partioharrastuksesta kertominen koulujen kuraattoreille, joiden kautta harrastustuki yleensä myönnetään vähävaraisille perheille. Taloudellisen tuen mahdollistamisen lisäksi kuraattoreilla on tärkeä rooli siinä, kun lapselle mietitään sopivaa harrastusta.

”Partiossa ei ole kilpailua samalla tavalla kuin monessa muussa harrastuksessa. Osalle lapsista ja nuorista elämä on muutenkin haastavaa, eivätkä kaikki halua kilpailla. Partiossa jokainen pääsee hyödyntämään omia kykyjään turvallisessa ympäristössä. Järjestetyn ohjelman ja leirien kautta lapset ja nuoret pääsevät oppimaan uusia taitoja myös oman ikätasonsa mukaisesti: alakouluikäiset sudenpennut käyvät lyhyillä päiväretkillä, kun taas nuoret aikuiset voivat tehdä halutessaan vaativiakin talvivaelluksia”, Petra Valkonen summaa.

Valkonen muistuttaa, että partioharrastus sopii kaikille iästä riippumatta. Lapsille ja nuorille harrastus tarjoaa ystäviä sekä vahvistaa luontosuhdetta.

”Nykyisin puhutaan paljon luonnon hyvinvointivaikutuksista. Partiossa kaikenikäiset pääsevät nauttimaan luonnosta samalla, kun he oppivat uusia taitoja”, hän toteaa.

Taloudellista tukea tarvitaan

Partion vuosimaksut ovat hyvin maltilliset ja retkeilyvälineitäkin saa tarvittaessa lainaksi. Tästä huolimatta taloudellista tukea tarvitaan.

”Tuen tarve on lisääntynyt. Koska haluamme mahdollistaa partion harrastamisen kaikille, tarjoamme esimerkiksi mahdollisuuden hakea vapautusta jäsenmaksusta. Olemme myös myöntäneet varustepaketteja vähävaraisille perheille, ja hakemuksia tuli enemmän kuin mihin olimme varautuneet. Lopulta saimme kuitenkin hankittua varusteet lähes kaikille niitä tarvitseville ja lisäksi monet paikalliset lippukuntamme hankkivat lainavarusteita”, Valkonen kertoo.

Suomen Partiolaiset tarjoaa tukea myös maksullisia leirejä varten myöntämällä stipendejä Partion Ystävät -rahastosta

”Leirimaksuja kerätään lähinnä ruuasta ja muista tarpeista tulevien kulujen kattamiseksi, eikä niillä pyritä tekemään taloudellista voittoa”, Valkonen huomauttaa.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki täydentää Partion tukimuotoja ja tuo uusia lapsia ja nuoria harrastuksen pariin.

”Olen itsekin harrastanut partiota nuoresta asti, ja olisin kyllä menettänyt ihan valtavasti, jos en olisi päässyt mukaan partioon. Partio on vahvistanut itsetuntoani ja tuonut elämääni tärkeitä ihmisiä. Jokaiselle partiotoiminnasta kiinnostuneelle pitää tarjota mahdollisuus päästä mukaan”, Valkonen painottaa.

***

SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -hankkeessa on kehitetty STEA-avustuksella digitaalinen alusta unelmista.fi, joka saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä lahjoittajat. Alustan kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla. Partio ja useita lippukuntia on mukana toiminnan kokeilupaikkakunnilla.

Olisitko sinä se, joka mahdollistaa harrastuksen vähävaraisen perheen lapselle? Lue lisää: unelmista.fi

Teksti: Matleena Merta

Juttu on julkaistu 3.12.2020.