Lapset muutoksentekijöinä Etiopiassa

1.12.2020
Tarinoita maailmalta

Joka päivä vanhemmat tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän lastensa elämiin. Usein he ajattelevat tietävänsä, mikä on parasta lapsille. Todellisuudessa lapset tietävät paljon omasta elämästään, ja haluavat olla osallisina keskusteluissa, jotka koskevat heitä.

Fasika on 13-vuotias ja hän asuu Etiopiassa Jimman SOS-lapsikylässä. Siellä hän toimii lasten valtuustossa hyväntekeväisyydestä ja kehityksestä vastaavana ’ministerinä’. Hänen tehtävään on järjestää erilaisia tapahtumia liittyen hyväntekeväisyyteen ja edistää SOS-lapsikylän tukemien lasten osallistumista yhteisön toimintaan.

Seitsemäsluokkalainen kertoo, että hän oppi ensin kotona osallistumista päätöksentekoon, ja on nyt pikkuhiljaa saanut kehittää taitojaan.

Jokaisella on oma roolinsa hyvinvoinnin rakentajana

Joka sunnuntai Fasika ja hänen lapsikyläperheensä, johon kuuluu 10 lasta, jotka ovat 8–17-vuotiaita, kokoontuu illallispöydän ääreen keskustelemaan erinäisistä aiheista, jotka lapset ovat päättäneet jo etukäteen. Aiheet vaihtelevat koulutuksesta, moraalista ja uskonnosta siihen, kuinka lapset voivat oppia osallistumaan vielä enemmän.

”Jokaisella lapsella, riippumatta iästä tai sukupuolesta, on rooli perheen hyvinvoinnin rakentamisessa”, kertoo Fasika. ”Kodin jokapäiväisiin tehtäviin osallistuminen on tärkeää, jotta oppii uusia taitoja, jotka tulevat tarpeeseen myöhemmin. Lisäksi muiden auttamisesta tulee tapa. Tulin tähän perheeseen jo vauvana, ja olen oppinut paljon matkan varrella. Osaan laittaa ruokaa ja jopa leipoa ilman äitini apua, pestä pyykkiä ja siivota kodin. Osaan myös tehdä itselleni opiskelusuunnitelman: olen oppinut vastuullisuutta.”

”Osallistuminen aktiivisesti kodin jokapäiväiseen elämään on kasvattanut itsetuntoani. Se on edistänyt sitä, että minun on ollut helppo siirtyä kotona vaikuttamisesta lasten valtuustoon, ja pyrkiä siellä auttamaan muita lapsia”, hän lisää.

Lasten mielipiteiden kuunteleminen ja arvostaminen on tärkeää

Fasikan lapsikylä-äiti Bizunesh sanoo, että hän on pyrkinyt luomaan osallisuutta edistävän ilmapiirin lapsille. Hän kannustaa lapsia tekemään itseään koskevia valintoja ja arvostamaan aina toisten mielipiteitä. Näin lapset ovat oppineet puhumaan avoimesti ja rohkeasti sekä kotona että esimerkiksi koulussa, ja heistä on tullut omien oikeuksiensa vankkoja puolustajia.

”Olen ymmärtänyt, että on tärkeää arvostaa ja kuunnella lasten mielipiteitä”, kertoo lapsikylä-äiti Shiferaw. ”Se lisää heidän haluaan vaikuttaa asioihin kotona, mikä auttaa ongelmanratkaisussa: he ovat aina halukkaita löytämään ratkaisun. Osallisuus myös lisää heidän itseluottamustaan puhua avoimesti, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa perheenjäsenten välisiä suhteita. Kun he tietävät, että kuuntelen, se kannustaa heitä tulemaan juttelemaan kanssani milloin ja mistä vain”, hän kertoo.

Kysymme aina lasten mielipidettä

Jimman SOS-lapsikylän seinillä lukee ”Mikä tahansa meille tarkoitettu asia ei ole oikeasti meille ilman meidän osallistumistamme”. Se toimii muistutuksena lapsille ja aikuisille siitä, että he tekevät yhdessä päätöksiä. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus ilmaista mielipiteitänsä avoimesti perheilleen ja yhteisöilleen laajemmin. Kylän tapahtumissa he puhuvat heitä askarruttavista asioita eri keinoin, esimerkiksi näytelmien, runouden tai musiikin avulla. Paikalle kutsutaan myös alueen viranomaisia.

”Emme tee yhtäkään päätöstä ilman lasten mielipidettä,” kertoo Ebisa Jaleta, Jimman lapsikylän ohjelmajohtaja. Heillä on lyhyen ja pidemmän aikavälin suunnitelmia kylän lapsille. ”Lapset ja nuoret tuovat uutta energiaa ja uusia näkökulmia työhömme. Kaikkein tärkeintä lasten osallisuudessa on se, että he ottavat vastuuta ja keskustelevat avoimesti päätöksistä. Silloin päätösten tekeminen on helppoa,” hän kertoo.

Lapsiin ja nuoriin panostaminen on tulevaisuuden ongelmien ratkaisemista

17-vuotias Tamar, lasten valtuuston presidentti, uskoo, että kun lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin, he pystyvät vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa sekä koko heidän yhteisöjensä tulevaisuuteen. ”Lapsia pitää tukea, jotta heistä voi tulla tulevaisuuden johtajia. Lapsiin ja nuoriin panostaminen on tulevaisuuden ongelmien ratkaisemista,” sanoo Tamar.

Lasten ja nuorten valtuustoilla on samanlaiset tavoitteet: luoda mahdollisuuksia lapsille ja nuorille puhua avoimesti ja puolustaa oikeuksiaan. Mukana olevista alle 13-vuotiaat ovat lasten valtuustossa ja sitä vanhemmat ovat nuorten valtuustossa. Erona on usein asioiden vakavuus ja syvyys.

”Olen huomannut, että nuoret pystyvät usein ilmaisemaan asioita paremmin,” sanoo Fasika. ”Unelmani on edetä ja kasvaessani vaikuttaa asioihin vielä enemmän. Mitä enemmän opin uusia taitoja, sitä paremmin pystyn puhumaan lasten ja nuorten oikeuksien puolesta. Joitakin vuosia sitten ajattelin, ettei lasten osallisuudella ole mitään merkitystä. Mutta nyt ymmärrän, että äänemme pitää saada kuuluviin, ja siihen pitää myös vastata. Ilman meidän ääntämme, kaikki meidän hyväksemme tehtävä työ on merkityksetöntä.”