Lapset oireilevat yhä vakavammin – SOS-Lapsikylä avaa uusia lastensuojelun laitoshoidon yksiköitä Espooseen ja Jyväskylään

26.11.2020
Tiedotteet

TIEDOTE. Lastensuojelun piirissä olevien lasten tarpeet kasvavat, eikä perhehoito aina ole huostaan otetun lapsen tarpeisiin paras apu. SOS-Lapsikylä haluaa jatkossa tarjota lapsille ja nuorille entistä vahvempaa tukea ja avaa uudet sijaishuollon laitosyksiköt Espooseen ja Jyväskylään vuoden 2021 puolella.

Lastensuojelulain mukaan perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto. Yhä useammalla lapsella on kuitenkin niin vakavaa oireilua, muun muassa aggressiivisuutta, että sijaisperheeseen sijoittaminen ei välttämättä tarjoa hänen tarpeisiinsa riittävän vahvaa tukea. Tällöin on tärkeää löytää lapselle suoraan sellainen sijoituspaikka, joka pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tarjoamaan apua ja kuntouttamaan lasta.

Vastatakseen paremmin näihin tarpeisiin SOS-Lapsikylä avaa Espoon Matinkylään erityislastenkoti Rauhan, joka tarjoaa erityistason kuntouttavaa laitoshoitoa 3–12-vuotiaille lapsille. Jyväskylään avataan kaksiosastoinen nuorisokoti 13–17-vuotiaille nuorille. Jyväskylän nuorisokodissa voidaan muutoksen myötä tarjota laitoshoidon paikka yhteensä 12 nuorelle.

”Ei ole lapsen etu, että ensin kokeillaan pärjääkö hän sijaisperheessä, jos laitos olisi alun perinkin ollut parempi paikka”

SOS-Lapsikylä tarjoaa kunnille vahvasti tuettua perhehoidon palvelua, mikä on mahdollistanut erityisen tuen tarpeessa olevien lasten sekä monilapsisten sisarussarjojen sijoittamisen perheeseen. Monen ikäiset lapset tarvitsevat silti myös vahvempaa tukea, jollaista voidaan antaa vain laitoshoidossa.

”Ei ole lapsen etu, että ensin kokeillaan pärjääkö hän sijaisperheessä ja kun se ei onnistu, hänet sijoitetaan sitten vasta laitokseen, vaikka se olisi alun perinkin ollut lapsen edun kannalta parempi paikka”, sanoo SOS-Lapsikylän sijais- ja jälkihuollon kehittämispäällikkö Tiina Rihti.

”Laajentuminen eri-ikäisten lasten erityistason ja vaativan tason laitoshoidon palveluihin on myös kannanotto sille, että lapsilla voi iästä riippumatta olla hyvin isoja tuen tarpeita ja haasteita jokapäiväisessä arjessa. Pelkän perhehoidon kautta emme olisi pystyneet tarjoamaan apua lapsille ja nuorille niin laajasti kuin tahdomme jatkossa tarjota. Näin lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada juuri hänen tilanteeseensa yksilöllisesti sopiva palveluratkaisu, ja yhä useammin mahdollisuus siirtyä takaisin kotiin”, Rihti jatkaa.

”Laajentamalla sijaishuollon toimintaamme pyrimme vastaamaan entistä paremmin asiakkainamme olevien kuntien esittämiin palvelutarpeisiin sekä tuottamaan arvojemme mukaisesti vaikuttavaa ja laadukasta lastensuojelun laitoshoitoa”, SOS-Lapsikylän palveluliiketoiminnan johtaja Kristina Nousiainen kertoo.

SOS-Lapsikylä rekrytoi kumpaankin laitosyksikköön laitoshoidon henkilökuntaa loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:

Tiina Rihti
Kehittämispäällikkö, sijais- ja jälkihuolto
p. 045 126 2304
tiina.rihti@sos-lapsikyla.fi