Nixu tukee SOS-Lapsikylän toimintaa pro bono -yhteistyön avulla

26.10.2020
Tiedotteet

TIEDOTE. Kyberturvayhtiö Nixu on ryhtynyt yritysyhteistyöhön lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylän kanssa. Yhteistyön avulla SOS-Lapsikylä pystyy kehittämään toimintaansa muun muassa digitaalisten palveluiden osalta. Samalla Nixu on mukana auttamassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Nixu on tarjonnut kuluvana vuonna SOS-Lapsikylän käyttöön asiantuntijaosaamistaan. Yhteistyön myötä Nixun tietoturva-asiantuntijat tekivät kattavan tietoturvatarkastuksen SOS-Lapsikylän Polku-sovellukselle.

Polku on SOS-Lapsikylän lastensuojelun perhehoitoon kehittämä sovellus, joka tarjoaa uudenlaisen tavan toteuttaa tavoitteellista työtä perhehoidossa. Polku-sovelluksen avulla jokaisen perhehoitoon sijoitetun lapsen elämäntilanne kartoitetaan sijoitushetkellä ja sijoituksen ajalle asetetaan tavoitteita. Tavoitteet liittyvät muun muassa koulunkäyntiin, harrastamiseen, sosiaalisiin suhteisiin, terveydentilaan ja omiin perhesuhteisiin.

Polku-sovellus tukee pitkäjänteisten tavoitteiden asettamista ja sitä, että jokaisella sijoitetulla lapsella olisi parhaat mahdolliset lähtökohdat elämäänsä. Tavoitteena on, että jokainen sijoitettu lapsi saisi peruskoulun suoritettua vähintään 7 keskiarvolla ja suoritettua 2. asteen tutkinnon. Kehittämistyössä on löydetty ne vaikuttavuusindikaattorit, joilla lapsen syrjäytymisriskiä aikuisuudessa voidaan ennustaa.

Peruskoulun onnistunut suorittaminen parantaa lapsen mahdollisuuksia päästä jatkokoulutukseen, millä on taas vaikutusta työllistymiseen ja suotuisalle työuralle pääsemiseen. Suunnitelman mukaisesti SOS-Lapsikylän työntekijät alkavat käyttää Polku-sovellusta yhdessä lasten, heidän läheisverkostojensa sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa vuoden 2020 aikana.

Turvallinen polku lapselle tietoturvallisuudesta tinkimättä

Pienet toimijat, kuten järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt, tinkivät usein kalliista erikoistyöstä, sillä rajalliset resurssit ja rahalliset panostukset ohjataan itse ydintehtävään. Tästä syystä Nixu halusi tukea SOS-Lapsikylää lahjoittamalla sille asiantuntijaosaamistaan, jonka avulla varmistutaan, että Polku-sovellus on tietoturvallinen työväline lasten tietojen käsittelyssä.

Mitään sovellusta ei tule laittaa internettiin ilman, että sen tietoturvallisuus on varmistettu. Varsinkin, kun sovelluksessa käsitellään luottamuksellisia tietoja, kuten lasta yksilöiviä tietoja ja sijoitusta koskevia seikkoja, korostuu tietosuojan ja -turvan merkitys entisestään.

“Pandemian aiheuttaman poikkeustilan vaikutukset näkyvät erityisesti niiden perheiden arjessa, joilla on ollut haasteita jo ennen koronakriisiä. Jaamme huolen lapsien ja perheiden hyvinvoinnista ja siksi tuemme SOS-Lapsikylän työtä heikoimmassa asemassa olevien perheiden puolesta”, kertoo Nixun Suomen markkina-alueen johtaja Valtteri Peltomäki.

”Meistä on luonnollisinta auttaa tarjoamalla käytännön apua työhön, jonka osaamme kaikkein parhaiten. Nixun asiantuntijoiden avulla varmistamamme näin tärkeän sovelluksen riittävän ja asianmukaisen tietoturvan.”

Lapsi saattaa asua SOS-Lapsikylän sijaisperheessä vuosia tai koko lapsuutensa ajan.

”Lapsen kannalta keskeiset työskentelyn tavoitteet muuttuvat lapsen kasvun ja kehityksen sekä hänen verkostonsa mukaan. Systemaattinen ja tavoitteellinen työskentely hyvän lapsuuden ja aikuisuuden edellytysten puolesta ovatkin keskeisiä SOS-Lapsikylän sijaishuollossa”, kertoo SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Tiina Rihti.

”Polku-sovelluksen avulla on helppoa ja selkeää asettaa tavoitteita ja merkitä ne saavutetuiksi. On tärkeää, että sijoitettujen lasten oikeanlaiset tuen tarpeet tunnistetaan yksilöllisesti ja haetaan ratkaisuja lapsen tilanteen paranemiselle. Olemme velkaa lastensuojelussa oleville lapsille sen, että tavoittelemme heille parasta”, Rihti lisää.

Lisätietoja:
Suomen markkina-alueen johtaja, Valtteri Peltomäki, Nixu Oyj, p. +358 40 704 0808, valtteri.peltomaki(at)nixu.com
Kehittämispäällikkö, sijais- ja jälkihuolto, Tiina Rihti, SOS-Lapsikylä, p. 045 126 2304, tiina.rihti(at)sos-lapsikyla.fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com