Kaikki tämä säätäminen laittaa meidät eriarvoiseen asemaan muiden nuorien kanssa

22.10.2020
SOSblogi ammattilaisille

Lastensuojelussa lupa-asiat ovat monimutkaisia ja hitaita prosesseja. Lupien saamisessa erilaisiin ihan tavallisiin asioihin saattaa mennä kuukausia. Nettipankkitunnukset ovat yksi haastavista asioista.

Pankit eivät anna tunnuksia pelkästään sijaisvanhempien luvalla. Joissain pankeissa vaaditaan molempien biologisten vanhempien tai vaihtoehtoisesti edunvalvojan läsnäolo pankkitunnuksien saamiseksi. Tämä ei ole toteutettavissa monenkaan huostaan otetun nuoren kohdalla. Toisinaan edes lupalaput molemmilta biologisilta vanhemmilta ja sosiaalityöntekijältä sekä huoltajan läsnäolo eivät ole riittäneet pankkitunnuksien saamiseen.

Mitä sitten, kun biologisiin vanhempiin ei saada yhteyttä eikä sosiaalityöntekijänkään lupa riitä? Näiden asioiden veivaaminen on erittäin turhauttavaa. Nettipankkitunnuksia vaaditaan nykyään monissa palveluissa ja elämä ilman tunnuksia on todella haastavaa. Tunnuksia tarvitaan muun muassa kouluun haussa, Kela-asioissa ja muissa tunnistautumista vaativissa palveluissa.

Pankkitili, johon muilla ei ole pääsyä

Onneksi on myös pari pankkia, joista on saanut 15-vuotiaana oman tilin sekä verkkopankkitunnukset sijaisvanhemman kanssa. Sen on ollut tarkoitus olla tilinä kesätyöstä saadulle palkalle. Verkkopankkitunnuksien saamista on vaikeuttanut, kun on pitänyt varmistaa, että biologisilla vanhemmilla ei tilille ole pääsyä.

Tilin tulee olla nuoren yksityinen tili, muuten saattavat pahimmassa tapauksessa nuoren kesätyörahat päätyä vanhemmalle. Biologisilla vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus ottaa nuoren tili omiin nimiinsä ja käyttää sitä haluamallaan tavalla. Kaikki tämä säätäminen laittaa meidät eriarvoiseen asemaan muiden nuorien kanssa.

Lupa-asiat lisäävät arjen haasteita

Passin saaminen on yhtä monimutkainen ja hidas prosessi. Myös matkustusluvat, kuvausluvat, sekä kaikki muut allekirjoitettavat paperit ovat oma juttunsa ja haastavat SOS-kehittäjänuorten arkea. Lupalappujen lähettäminen ja allekirjoittaminen kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa on usein hidasta. Oikeiden ihmisten kiinnisaaminen, postitus, allekirjoitus yms. vievät paljon aikaa.

Sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus vaikeuttaa nuoren sosiaalityöntekijän kiinnisaamista. Oma sosiaalityöntekijä tai hänen yhteystietonsa eivät aina ole edes nuoren tiedossa. Uusi sosiaalityöntekijä ei myöskään ole, ehkä aivan yhtä perillä nuoren tilanteesta ja lupa-asioista. Sosiaalityöntekijöiden pidempi suhde nuoreen helpottaisi lupa-asioita huomattavasti.

Sijaisvanhemmat joutuvat tässä välillä koville, jos asialla on aikaraja ja lupien saamisessa kestää. Nuorten näkökulmasta tämä on todella tylsää ja lisää eriarvoisuuden tunnetta, kun lupa-asiat lisäävät arjen haasteita entisestään.

Nykyjärjestelmässä olisi parantamista, sillä huostaan otetullakin lapsella ja nuorella on oikeus harjoitella itsenäistymiseen vaadittavia taitoja, kuten pankkikortin, nettipankin ja nettipankkitunnusten käyttöä.

Lue lisää: STIGMATON

Kirjoittaja

  profiilikuva
SOS-kehittäjänuori