Kristina Nousiainen: ”Laadukas palvelu syntyy asenteesta”

16.10.2020
Ihmiset työmme takana
Kristina Nousiainen kissa sylissä

Kristina Nousiainen toimii SOS-Lapsikylän palveluliiketoiminnan johtajana. Hän huolehtii siitä, että SOS-Lapsikylän tarjoamat lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat sekä laadukkaita että kustannustehokkaita. Nousiaisen mukaan laadukas palvelu on tapa tehdä ja kohdata asioita – se syntyy asenteesta omaan työhön. 

Kuka olet?  

Olen Kristina Nousiainen, SOS-Lapsikylän palveluliiketoiminnan johtaja. Kyseessä on täysin uusi tehtävä, jossa aloitin toukokuussa 2020. Työnkuvani on tosi monipuolinen ja uutena tehtävänä se tulee varmasti muokkautumaan vielä ajan myötä. 

”Usko tai älä, olen aidosti sitä mieltä, että laadukas palvelu on useimmiten myös kustannustehokasta! ” sanoo Kristina Nousiainen.

Mitä teet SOS-Lapsikylässä? 

Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on huolehtia siitä, että SOS-Lapsikylän tuottamat palvelut ovat kunnan tilaajien ja palveluita käyttävien asiakkaiden, eli lasten, nuorten ja perheiden, toiveiden ja tarpeiden mukaisia. Työni on omalta osaltani ohjata toimipisteitämme siihen suuntaan, että tuottamamme palvelut ovat laadukkaita ja pääpiirteittäin samanlaisia eri puolilla Suomea. Yhdessä lapsikyläjohtajien kanssa suunnittelemme ja toteutamme kustannustehokkaita palveluita.  

Palveluiden tilaajakuntien tarpeet saattavat muuttua nopeasti, joten meidän on oltava reaktionopeita ja kyettävä mukauttamaan toimintaamme heidän muuttuvien tilanteidensa pohjalta. 

Yksin en tietenkään työtäni tee, vaan se on yhteispeliä SOS-lapsikylien johtajien ja kehittämispäälliköiden kanssa. Pidän tiiviisti yhteyttä myös kunta-asiakkaisiimme. Minulle on tärkeää pysyä ajan tasalla palveluita ostavien asiakkaidemme suunnitelmista ja toiveista. Siten voimme kehittää toimintaamme oikeilla painopisteillä ja maantieteellisillä alueilla. Kunta-asiakkaamme kilpailuttavat ison osan palveluistaan ja olen mukana näissä kilpailutusprosesseissa. 

Mitä teit aiemmin?  

Olen toiminut sosiaalipalveluiden johtamisen parissa yli 20 vuotta. Viimeiset 15 vuotta olen johtanut vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluita.  

Mikä on työssäsi sinulle tärkeintä?  

Pidän siitä, että työni tarjoaa sopivasti haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Olen joskus aiemmin lähtenyt pois todella kivasta työpaikasta sen takia, että koin olevani liiaksi omalla mukavuusalueellani. Tärkeää minulle on myös se, että koen työni merkitykselliseksi ja tärkeäksi asiakkaillemme.  

Mikä on vahvuutesi? 

Olen työskennellyt sosiaalipalveluiden tuottamisen parissa jo niin pitkään, että alan tuntemus itsessään on vahvuuteni. Ymmärrän, miten laadukas palvelu syntyy ja mistä hakea kustannustehokkuutta palvelua tuotettaessa. Ja usko tai älä, olen aidosti sitä mieltä, että laadukas palvelu on useimmiten myös kustannustehokasta!  

Laatu syntyy paitsi asiakaskohtaamisista, myös siitä, miten palvelun tuottamisen koko prosessi sujuu. Jos prosessi on työntekijöille epäselvä, syntyy sekaannuksia ja tehdään turhia, jopa vääriä asioita. Sekaannukset tulevat kalliiksi ja ne myös näkyvät asiakkaiden suuntaan sähläyksenä ja huonolaatuisena palveluna. 

Mielestäni laadukas palvelu ei tarkoita kalliimpaa palvelua. Laatu syntyy asenteesta, jolla työtä tehdään ja asioita kohdataan. 

Mistä nautit työssäsi eniten?  

Pidän erittäin paljon siitä, että ihmiset ideoivat rohkeasti uusia asioita. Minusta on myös mukavaa asettaa yhdessä työllemme selkeät tavoitteet, joita kohti pyrimme tavoitteellisella työllä. Nautinto on suuri, kun asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Mikä tekee SOS-Lapsikylän palvelutarjonnasta erityisen? 

SOS-Lapsikylä tuottaa monipuolisesti erilaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Hallussamme on koko palveluketju kevyistä ja välimuotoisista palveluista vahvemman tuen palveluihin. Teemme myös jatkuvasti töitä palveluidemme kehittämiseksi. Palvelutarjontamme laajuuden ansiosta pystymme ketjuttamaan palveluita. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen yhdistetään avomuotoista työskentelyä joko ennen perhekuntoutusjaksoa tai sen jälkeen. 

Lisäksi tarjoamme erittäin laadukasta perhehoitoa. Perhehoitajamme saavat perusteellisen valmennuksen ja pohdimme huolella sijoitettavan lapsen ja sijaisperheen yhteensopivuutta. Kun sijoitus on tehty, tuemme sijaisperhettä ja sijoitettua lasta moniammatillisen tiimimme voimin. 

Mitä teet vapaa-ajallasi?  

Lenkkeilen useita kertoja viikossa sekä juosten että kävellen, luen dekkareita, matkustelen ja hoidan puutarhaamme. 

Mitä haluaisit sanoa lukijoillemme?  

Jos teet vain niitä asioita, joita osaat, pysyt aina sellaisena kuin olet tänään.  

Teksti: Matleena Merta
Kuva: Kristina Nousiaisen kotialbumi