SEEYouth-tutkimushanke kokoaa nuoret globaalin leirinuotion äärelle

15.10.2020
Lastensuojelussa tapahtuu
Käsi pitelee puulle piirrettyä kuvaa maisemasta.

Iloisia hetkiä ja syvällisiä pohdintoja elämästä mahtui kesäkuun puolivälissä järjestettyyn nuorten viikonloppuleiriin, kun SOS-Lapsikylä oli mukana Lapin yliopiston johtamassa kansainvälisessä SEEYouth-tutkimushankkeessa. Tutkimuksen puitteissa päästiin lähemmäksi niin nuorten kokemusmaailmaa kuin yhdessä jakamista.

Suomen Akatemian rahoittama SEEYouth: Sosiaalisia innovaatioita marginaaleissa elävien nuorten kanssa taiteen ja muotoilun keinoin: Ratkaisuja nuorten voimautumiseen Trans-Atlantic Mirroring (TA-M) menetelmällä -hanke kehittää uusia menetelmiä nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden ja toimeentulon parantamiseen taiteen ja muotoilun keinoin. Hanke tuo hienolla tavalla yhteen yliopistomaailman ja kentän äänen jalkautumalla nuorten pariin ja tuottamalla sieltä arvokasta tietoa.

Yhteistyössä on voimaa

Kesäkuinen nuorten viikonloppuleiri suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa. Se järjestettiin Espoossa Backbyn kartanon idyllisissä maisemissa alkukesän kauneudesta nauttien. Leiriviikonloppuun osallistui seitsemän SOS-Lapsikylässä kasvanutta 18–20-vuotiasta nuorta, jotka muutama vuosi sitten tulivat alaikäisinä yksin Suomeen.

Leirin vetäjien osaamisessa yhdistyivät toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi ympäristötaiteen, sosiaalityön sekä nuorten ja heidän taustojensa tunteminen, vaikka koronatilanteen takia porukka pääsi tapaamaan vain kerran ennen leiriä. Leirin tavoitteena oli luoda ns. kolmas tila, joka mahdollistaa uuden luomisen.

”SOS-Lapsikylän panos viikonlopun onnistumiseen oli korvaamaton, sillä heidän verkostojensa kautta löysimme mahtavan porukan nuoria mukaan”, kertovat sosiaalityön tutkija, projektipäällikkö Enni Mikkonen ja taiteilija-tutkija Katri Konttinen Lapin yliopistosta.

”Sekä me tutkijat että SOS-Lapsikylän asiantuntija Mikko Ylisuvanto toimme yhteen toisiamme täydentävän asiantuntemuksemme, joka yhdistämällä meidän oli mahdollista luoda hyvä perusta tutkimuksen toteuttamiselle.”

”Mikko oli avainasemassa nuorten motivoimisessa mukaan tutkimukseen sekä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, oikeanlaisen dynamiikan ja nuorten tarpeisiin vastaavan aikataulun luomisessa leirillä. Nuoret olivat hämmästyttävän avoimia ja kertoivat rohkeasti omia ajatuksiaan, mikä oli erittäin hedelmällistä tutkimuksen kannalta. Huomasimme selvästi, että nuoria on SOS-Lapsikylässä kannustettu vuorovaikutuksen avoimuuteen, tunteiden ilmaisuun ja asioista keskusteluun”, Mikkonen ja Konttinen jatkavat.

Ympäristötaiteen keinoin lähemmäksi omaa tunne- ja kokemusmaailmaa

Leiriviikonlopun työpajoissa nuoria rohkaistiin havainnoimaan ja ymmärtämään omaa sisäistä maailmaansa ympäristötaiteen keinoin. Taidetyöpajojen kautta nuoret tutustuivat menetelmiin, joiden avulla etsitään keinoja ymmärtää paremmin omaa tunne- ja kokemusmaailmaa sekä ympäröivää maailmaa. Työpajojen teemoiksi nousivat identiteetti, huolet ja haasteet, globaali yhteys, tulevaisuus, haaveet ja toiveet sekä inspiraation löytäminen.

”Yksin Suomeen tulleiden jälkihuoltoikäisten nuorten kotoutumisen ja identiteetin kehittymisen sekä opiskelun ja työllistymisen tueksi tarvitaan erilaisia nuorten kokemuksiin pohjautuvia innovatiivisia työskentelymuotoja. Leirillä käytettyjen taidemenetelmien kautta nuoret saivat uusia kanavia ilmaista itseään”, sanoo SOS-Lapsikylässä monikulttuurisuustyön asiantuntijana toimiva Mikko Ylisuvanto.

”SEEYouth-tutkimuksen leiriviikonloppu antoi nuorille uudenlaisia keinoja käsitellä kotoutumiseen liittyviä vaikeita teemoja, kuten oman identiteetin ymmärtämistä, ihmisenä kasvamista ja omaa kehittymistä, globaalia yhteyttä, rasismia, sotien ja väkivallan kokemuksista nousevia pelkotiloja, ylirajaisia perhesuhteita ja omia tulevaisuuden haaveita. Nuoret kaipaavat näihin asioihin suoraa konkreettista tukea ja turvallisen tilan, jossa voi jakaa omia tunteitaan muiden ikäistensä kanssa. Näillä nuorilla on tarve käsitellä sisäisiä traumankokemuksiaan. Mielestäni leirin työmenetelmät toimivat tällaisessa työskentelyssä hienosti ja auttoivat nuoria eteenpäin”, Ylisuvanto jatkaa.

”Nuoret olivat mukana ennen kaikkea asiantuntijoina ja kehittäjinä, ja he tuottivat omasta elämästään arvokasta tietoa tutkimukseen. Näin voimme viedä eteenpäin sitä tietoa, että miten rakenteellisella tasolla järjestelmää voidaan kehittää tukemaan paremmin nuorten hyvinvointia”, Enni Mikkonen kertoo.

Luonnonläheisyys ja rauha olivat nuorten mieleen

Nuoret kertoivat kokeneensa paljon yksinäisyyttä koronakevään aikana, joten kasvokkainen, ryhmässä tapahtuva vuorovaikutus koettiin erittäin tervetulleeksi. Leiriviikonlopun luonnonläheisyys ja rauha tarjosivat nuorille arvokkaan mahdollisuuden unohtaa hetkeksi arjen murheet ja velvoitteet.

Viikonlopun vuorovaikutusta tukevana teemana oli virtuaalinen ’Globaali leirinuotio’, jonka äärellä työstettiin taidepajoissa syntyneitä ajatuksia ja tunteita.

”Päivät olivat täynnä yhdessäoloa ja yhdessä jakamista. Paljon iloisia hetkiä ja syvällisiäkin pohdintoja elämästä. Uimisen ja saunomisen jälkeen kokoonnuimme kodan hämärään. Nuoret sytyttivät nuotion, joka kuvastaa globaalia yhteenkuuluvuutta. Kirjoitimme sisimmässämme olevat huolet paperille, jotka poltimme nuotiossa. Ehkä jossain päin maailmaa on nuoria, joilla on myös samanlaisia huolia. Ajatus oli jakaa huolet muiden nuorten kanssa. Tästä tuli paljon keskusteluja leirinuotion äärellä”, Mikko Ylisuvanto kertoo.

”Toisena leiripäivänä lähdimme nuorten kanssa metsäjärvelle. Keskityimme avaamaan aistimme ja huomioimaan mitä ympäristössämme tapahtuu. Nuoret keräsivät luonnosta inspiraatiopurkin asioista, jotka herättävät heidän huomionsa ja kertovat jotain heidän sisimmästään. Jokaiseen inspiraatiopurkkiin liittyi mielenkiintoisia tarinoita, joita yhdessä jaoimme. Leiriviikonloppu oli upea kokemus niin nuorille kuin vetäjillekin”, Mikko Ylisuvanto kuvaa.

Leiriviikonloppu sisälsi myös paljon iloista yhdessäoloa liikunnallisten aktiviteettien, kuten pihapelien, uimisen, saunomisen, pyöräilyn ja luonnossa kävelyn, merkeissä. Hankkeen rahoitus mahdollisti hyvien puitteiden järjestämisen, mikä toimii osaltaan arvostuksen osoituksena tutkimukseen korvaamattoman panoksensa antaneille nuorille.

Työpajojen antia maailman eri puolilta peilataan toisiinsa

Leiriviikonloppuna tuotettujen materiaalien – kuten valokuvien, videoiden ja ryhmäkeskustelujen – pohjalta nuorten ajatukset ja heidän oman elämänsä asiantuntijuus saavat näkyvyyttä ja niitä tullaan jatkotyöstämään kansainvälisessä tutkimuksessa tutkimuseettiset periaatteet huomioiden.

Tulevana syksynä hankkeen nimissä toteutetaan vastaavanlaisia työpajoja nuorten kanssa Kemissä ja Brasiliassa sekä nuorten parissa toimivien sidosryhmien kanssa Kanadassa. Tarkoitus on, että nuoret pääsisivät myös itse jakamaan asiantuntijuuttaan ja kokemuksiaan kansainvälisille partnereille sekä hankkeen muiden nuorten kanssa, luoden näin jatkuvuutta jo syntyneelle yhteistyölle heidän kanssaan. Työpajojen antia peilataan toisiinsa, mikä laajentaa ymmärrystä ja pyrkii kehittämään menetelmiä nuorten kokemien haasteiden kohtaamiseen ja työstämiseen globaalissa kontekstissa.

”Kotiin viemme täältä mukanamme hyvää mieltä, hienoja teoksia, kauniita maisemia ja iloa”, leirille osallistuneet nuoret kiteyttivät tunnelmiaan.

”Oli hienoa, että leirillä oli selkeä tarkoitus. Toivottavasti tällaisia leirejä järjestettäisiin jatkossakin”, eräs nuorista summasi.


Lisätietoja hankkeesta:

Enni Mikkonen (YTT)
Tutkijatohtori, projektipäällikkö
SEEYouth-hanke
Lapin Yliopisto
Taiteiden tiedekunta / Palvelumuotoilu
enni.mikkonen@ulapland.fi

Hankkeen rahoittaja:
Suomen Akatemia / Trans-Atlantic Platform, Social Innovation, kutsuhaku, Päätösno. 334786

Teksti: Elina Pitkäranta
Kuvat: Mikko Ylisuvanto