Espoo taklaa vähävaraisuuden haasteita – SOS-Lapsikylän harrastustuki täydentää kaupungin toimintamallia

15.10.2020
Lastensuojelussa tapahtuu
Supersankariasuun pukeutunut poika skeittilauta kainalossa.

Perheen vähävaraisuus voi kaventaa lapsen elämänpiiriä monin tavoin. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla taloudellisesti haastavassa asemassa olevien perheiden lapset pääsevät Espoossa nauttimaan harrastamisen tuomasta ilosta.

”Espoon kaupunki haluaa tarjota kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja harrastaa. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on osa kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyötä. Tavoitteena on poikkihallinnollisen ohjelman avulla ehkäistä vähävaraisuuden aiheuttamia ongelmia, kuten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä” selvittää Espoon kaupungin opiskeluhuollon päällikkö Terhi Pippuri.

Pippuri johtaa koulukuraattoreista ja psykologeista koostuvaa yksikköä, jonka työntekijät pyrkivät omassa työssään vähentämään eriarvoisuutta tukemalla oppilaita eri tavoin.

”Pyrimme ajattelemaan oppilaan elämää pidemmällä tähtäimellä. Jos esimerkiksi hänen perheensä on toimeentulotuen asiakas, pohdimme, mitä lapsen tai nuoren elämässä pitäisi tapahtua, jotta hän löytäisi itselleen mieluisan opiskelupaikan ja työuran”, Pippuri kertoo.

Harrastus vahvistaa itsetuntoa

Perheen vähävaraisuus vaikuttaa lapseen monella tapaa: Se voi kaventaa mahdollisuuksia esimerkiksi harrastamiseen tai muuhun yhteiseen tekemiseen samanikäisten kanssa. Lapsen kokema yksinäisyys voi lisääntyä ja harrastamattomuus lisätä ruutuaikaa runsaan somen selailun tai pelaamisen kautta.

”Suomalaisessa peruskoulussa tasa-arvo toteutuu hyvin, mutta lasten ja nuorten vapaa-ajan suhteen meillä on vielä parannettavaa. Köyhyydestä kärsivissä lapsiperheissä vanhemmilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia järjestää lapsilleen mielekästä vapaa-aikaa. Vähävaraisuus voi myös vaikuttaa koulunkäyntiin, jos vanhemmilla ei ole voimavaroja tukea lasta koulutehtävissä”, Pippuri summaa.

Pippuri muistuttaa, että mielekäs vapaa-aika on tärkeää sekä virkistäytymisen että harrastuksista saatavien onnistumisen kokemusten vuoksi.

”Kaikki lapset eivät välttämättä saa onnistumisen kokemuksia koulusta, joten harrastuksilla voi olla suuri rooli lapsen itsetunnon vahvistamisessa. Harrastaminen voi tarjota lapselle tauon, jossa hän saa unohtaa arkiset murheet. Lisäksi harrastuksilla on myös sosiaalinen merkitys: Vuonna 2019 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan etenkin moni yläkouluikäinen kärsii yksinäisyydestä. Harrastusten parissa lapset ja nuoret tapaavat sekä ohjaajia että ikätovereita ja heidän elämänpiirinsä laajenee.”

”Kaikki lapset eivät välttämättä saa onnistumisen kokemuksia koulusta, joten harrastuksilla voi olla suuri rooli lapsen itsetunnon vahvistamisessa. Harrastaminen voi tarjota lapselle tauon, jossa hän saa unohtaa arkiset murheet”, sanoo Terhi Pippuri.

”Yhdessä saamme aikaan enemmän”

Vähentääkseen lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista Espoon kaupunki haluaa taata mahdollisuuden yhteen mieluisaan harrastukseen jokaiselle lapselle. Tavoite toteutetaan SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla. Käytännössä lasten ja perheiden kanssa työskentelevät kuraattorit ja perhesosiaalityöntekijät kartoittavat tukea tarvitsevat perheet, jotka he sitten ohjaavat harrastustuen piiriin. Terhi Pippurin mukaan Unelmista totta -harrastustuki on tervetullut lisä kuraattorien ja perhetyöntekijöiden työkalupakkiin.

”Näen kumppanuudet esimerkiksi järjestöjen kanssa todella tärkeänä osana Espoon tekemää työtä perheiden hyväksi. Kaupungilla ei ole resursseja tarjota tällaista taloudellista tukea, joten yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa on meille todella hieno mahdollisuus perheiden auttamiseen”, Pippuri pohtii ja jatkaa:

”Lapsilla ja nuorilla tulee olla matala kynnys harrastusten aloittamiseen, ja myös taloudellisen tuen hakemisen pitää olla helppoa ja tapahtua nuorille luontevalla tavalla. Osa lapsista ja nuorista tarvitsee apua myös mieluisan harrastuksen löytämiseen. Yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun avulla saamme aikaan enemmän.”

Yhteisistä onnistumisista Pippurille on jäänyt mieleen etenkin erään hyvin lahjakkaan jalkapalloilijan tarina.

”Perheessä oli monta lasta, eikä vanhemmilla ollut varaa kustantaa pojalle jalkapalloharrastusta. Olisi ollut todella sääli, jos huippulahjakkaan lapsen olisi pitänyt lopettaa pelaaminen. Unelmista totta -harrastustuen avulla pystyimme tarjoamaan pojalle pääsyn takaisin pelikentälle”, Pippuri iloitsee.

Teksti: Matleena Merta
Kuva: Roope Permanto, Otavamedia

Tutustu SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustukeen: Unelmista.fi