Koronavirus tuo esiin epätasa-arvon niin Suomessa kuin Etiopiassakin

12.10.2020
Tarinoita maailmalta
Etiopialaisperhe kotinsa edustalla.

Koronavirus saavutti Etiopian maaliskuun puolivälissä. Maan hallitus oli aloittanut valmistelut jo etukäteen, ja maassa julistettiin heti huhtikuussa viiden kuukauden mittainen poikkeustila. Etiopian lähestymistapa oli kuitenkin erilainen kuin monen muun maan, kun vertaa sekä Afrikan maihin että muuhun maailmaan.  

Maassa ei samalla tavalla alettu rajoittamaan liikkumista, vaan sen sijaan työntekoon ja esimerkiksi kaupantekoon ainakin aluksi kannustettiin. Näin maassa on haluttu suojella erityisesti maan taloutta ja epävirallisella sektorilla työskenteleviä. Maassa tehtiin laajamittaista ovelta ovelle -testausta: n. 40 miljoonaa etiopialaista testattiin kotonaan. Maahan ei myöskään asetettu matkustuskieltoa, vaan sen sijaan esimerkiksi lentokentällä on ollut tiukat testaustoimenpiteet sekä saapuville että lähteville. Hallitus on myös pyrkinyt levittämään tietoa jokaiselle kansalaiselle erilaisin keinoin, esimerkiksi kännyköihin lähetettävillä “soittoäänillä”, joissa muistutetaan muun muassa käsienpesun tärkeydestä.

Koronaviruksen vaikutukset naisiin ja lapsiin suhteettoman suuret  

Etiopiassa koulut kuitenkin päätettiin sulkea, mikä on tietenkin vaikuttanut miljooniin lapsiin ja perheisiin. Koulujen sulkeminen kasaa entistä enemmän painetta kotiin, jossa, useimmiten äidit, tekevät jo valmiiksi runsaasti tilastoimatonta, näkymätöntä ja palkatonta hoivatyötä. Esimerkiksi hankkeessamme mukana oleva Abebash Ayele, 32-vuotias kolmen lapsen äiti, kertoo että koulujen sulkemisella on ollut suuria psykologisia vaikutuksia hänen lapsiinsa, ja se on lisännyt hänen huoltaan perheensä hyvinvoinnista.  

SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhankkeen alueella Agarossa on huomattu, että koronaviruksella on suhteettoman suuret vaikutukset nimenomaan naisiin ja lapsiin. Hankkeemme edunsaaja, 38-vuotias Zufan Kifile, tuo ilmi, että koska lapset eivät pääse kouluun, hänkään ei voi lähteä kotoaan hankkimaan perheelle elantoa, ja perheen taloudellinen tilanne on tästä syystä erittäin heikko. Hän kertoo, että perhe on nyt täysin riippuvainen hänen miehensä epäsäännöllisestä työstä, sillä hän ei pysty enää myymään kadulla injera-leipää niin kuin teki ennen viruksen puhkeamista. Zufan kertoo, että häntä pelottaa erityisesti lastensa puolesta, sillä koulujen kiinniolo on vaikuttanut merkittävästi heidän mielialoihinsa.   

Koulujen sulkeminen tuo esiin monia yhteiskunnan epäkohtia  

Koulujen sulkemisella on ollut merkittäviä vaikutuksia lukemattomiin perheisiin ympäri maailman, ja se on tuonut näkyväksi niin maailman kuin yhteiskuntienkin sisäistä epätasa-arvoa ja esimerkiksi sosioekonomisia eroja.  

Ympäri maailman on jo saatu tutkimustuloksia siitä, että koulujen sulkemisella voi ja tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia. Koulujen sulkeminen voi esimerkiksi lisätä masennusta, pelkoa ja yksinäisyyttä monessa lapsessa ja nuoressa. Lisäksi monelle lapselle koulu voi olla turvallinen paikka kotiin verrattuna, ja esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan on pelätty yleistyvän. Perheen taloudelliset huolet vaikuttavat lisäksi usein myös perheen lapsiin ja nuoriin. Lisäksi monen lapsen koulutukseen voi tulla aukko, joka saattaa vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Suomessa ja Etiopiassa huolehdimme samanlaisista ongelmista, vaikka koulutuksessa ja sen toteutuksessa koronan aikaan onkin eroja. Riippumatta maasta ja maanosasta, koulujen sulkemisella on ollut ja tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan.