SOS-Lapsikylä sote-uudistuksesta: Sote-uudistus keskittää valtaa ja uhkaa kolmannen sektorin palveluntuotannon tulevaisuutta

28.9.2020
Kannanotot ja lausunnot

Nykyisen hallituksen käynnissä oleva sote-uudistus sellaisenaan uhkaa viedä kuntien itsemääräämisoikeuden sote-palveluissa jopa maakuntahallintoa pidemmälle, aina sosiaali- ja terveysministeriön käytäville saakka. Palvelujen parempi ja yhdenvertainen saatavuus ei toteudu, mikäli maakunnalla ei ole riittävän vahvaa ja itsenäistä valtaa päättää omasta palvelustrategiastaan.

SOS-Lapsikylä pelkää, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset jäävät valtavan hallintokoneiston rattaissa vaille tarpeidensa mukaista palvelua. 

Lakiesityksen tietopohjassa todetaan vuoden 2018 tilastojen pohjalta, että ostopalvelujen määrä lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on noin 66 % ja lastensuojelun avohuoltopalveluissa noin 31 %.  Merkittävän osan näistä palveluista tuottavat pienet ja keskisuuret järjestötoimijat. Lakiluonnoksessa korostetaan tulevien sote-maakuntien ensisijaisuutta riittävien palvelujen järjestäjänä, jonka toteutuminen lastensuojelupalveluissa olisi merkittävä muutos. 

Järjestämislakiesityksen 8 § ja 12 § rajoittavat rajulla tavalla sote-maakuntien mahdollisuuksia vertailla palvelutuotantotapoja ja valita asukkaidensa palvelujen saatavuuden kannalta parasta mahdollista palvelutuotantokokonaisuutta. Nyt valmisteilla olevan sote-uudistuksen kantava ajatus tuntuu olevan julkisen palveluntuotannon tukeminen yksityisen palveluntuotannon kustannuksella. Valitettavasti pesuveden mukana on menossa myös järjestötaustainen palveluntuotanto, joka parhaimmillaan pystyy joustavasti räätälöimään lapsen tarpeita vastaavat palvelut ja varmistamaan tarvittavan ammatillisen osaamisen.  

Lakiluonnoksessa nostetaan esiin nuorisoikäisten yliedustus nykyisissä korjaavissa lastensuojelupalveluissa, erityisesti sijaishuollossa ja todetaan, että nuorten erityistarpeitaan huomioivia palveluja ei ole saatavilla riittävästi. Lakiluonnoksessa katsotaan, että sote-maakuntatasoinen palvelujen järjestäminen mahdollistaisi nykyistä paremmin laadukkaat ja monialaiset lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut lasten ja nuorten iän ja yksilölliset palvelutarpeet huomioiden. 

Valitettavasti lakiluonnoksessa ei nosteta esiin järjestöjen tekemää ansiokasta työtä juuri lastensuojelunuorten palvelujen kehittämisessä avohuollosta sijaishuoltoon sekä laadukkaaseen jälkihuoltoon. Jatkossakin palvelujen kehittämisen ja tuottamisen tulisi tapahtua aidossa kumppanuudessa.  

Sote-maakunnat tulevat sovittamaan sote-palvelut palveluketjuksi (palvelukokonaisuuksiksi) sekä yhdenmukaistamaan palvelut koko maakunnan alueella. Tähän työhön tulisi kutsua mukaan järjestöjen edustajat aitoon yhteiskehittäjyyteen ja kumppanuuteen.  

SOS-Lapsikylä on jättänyt lausunnon sote-uudistuksesta. 

Lisätiedot: 

Sidosryhmäjohtaja 
Tuomo Valve 
p.  0400 698 039 
tuomo.valve(at)sos-lapsikyla.fi