Moni lapsi on päässyt harrastamaan ensi kertaa Unelmista totta -harrastustuen avulla

9.9.2020
Uutiset
pojat pelaa jalkapalloa, harrastus

09.09.2020 SOS-Lapsikylä teki kesällä 2020 kyselyn kauttaan harrastustukea saaneille perheille. Tavoitteena oli selvittää harrastuksen merkityksiä ja vaikutuksia lapsen elämään. Monelle harrastustuki on mahdollistanut harrastamisen aloittamisen ensi kertaa tai sen avulla on voinut muun muassa jatkaa kilpaurheilua, joka olisi muuten jäänyt taloudellisen tilanteen vuoksi tauolle. Mieluisa harrastus on muun muassa helpottanut masennusta, tuonut kavereita ja vähentänyt kiusaamista.

Unelmista totta -harrastustuella on tuettu muun muassa salibandyn pelaamista.
Tuesta jopa 94 % on ohjautunut liikunnan ja urheilun harrastamisen mahdollistamiseen. Eniten tukea saaneita on salibandyn, jalkapallon, tanssin ja ratsastuksen parissa. Joukossa on myös yksittäisiä partion ja pianonsoiton harrastajia.

SOS-Lapsikylä pyörittää STEA-avusteista Unelmista totta -hanketta, jonka tarkoituksena on tarjota myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevalle perheelle mahdollisuus lapselle mieluisaan harrastukseen. Hankkeessa on kehitetty digitaalinen alusta unelmista.fi, joka lanseerattiin käyttöön syksyllä 2019. Verkkopalvelu saattaa yhteen harrastustukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat.  

Kyselyn aikaan tukea saaneita lapsia oli 120. Kyselyyn vastanneiden perheiden lapsista 57 % oli tyttöjä ja tukea saaneista lähes puolet oli tuen saamisen hetkellä 10-12-vuotiaita. 

Liikuntaharrastukset suosituimpia avustuskohteita 

Huomionarvoista on, että kyselyn mukaan jopa noin kolmannes lapsista ei ole harrastanut mitään ennen harrastustuen saamista. Unelmista totta -harrastustuki on siis mahdollistanut monelle lapselle harrastamisen aloittamisen ensimmäistä kertaa. 65 % tukea hakeneista on pystynyt jatkamaan jo aloittamaansa harrastusta tuen avulla. 

”Lähes puolet vastanneista on sanonut, ettei lapsella olisi ollut mahdollisuutta harrastaa ilman meidän antamaamme tukea. Harrastamisen taloudelliselle tukemiselle on siis erittäin suuri tarve”, sanoo Unelmista totta -harrastustuen projektisuunnittelija Päivi Häikiö.   

Tuesta jopa 94 % on ohjautunut liikunnan ja urheilun harrastamisen mahdollistamiseen. Eniten tukea saaneita on salibandyn, jalkapallon, tanssin ja ratsastuksen parissa. Joukossa on myös yksittäisiä partion ja pianonsoiton harrastajia.  

Tukea voi tarvita niin suurperhe kuin yksinhuoltaja 

Kuntien koulukuraattorit ja perhesosiaalityöntekijät ovat tärkeässä roolissa lasten ja nuorten ohjaamisessa harrastuksen pariin. Yhteistyön avulla pyritään löytämään ja auttamaan niitä lapsia, jotka eivät muuten pääsisi aloittamaan harrastusta tai joutuisivat lopettamaan harrastuksen perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Keskeisiä syitä tuen hakemiseen ovat perheen vaikea taloudellinen tilanne, kallis harrastus, suurperhe tai vanhemman yksinhuoltajuus. 

Kuraattorilla on myös hyvä mahdollisuus tavoittaa juuri ne lapset ja perheet, jotka hyötyvät eniten harrastustuesta. Lasten harrastusten kartoittaminen on keskeistä myös perheen kokonaistilannetta hahmottaessa.  

”Toivon, että löydämme jatkossa tuen piirin entistä enemmän niitä lapsia, jotka eivät välttämättä uskalla edes äänen sanoa haluavansa harrastaa, mutta kuraattorin kysyessä toiveen voi ilmaista. Lasten vanhemmat ovat luonnollisesti kokeneet taloudellisen tuen on erittäin tärkeänä, jotta lapsi on voinut jatkaa jo olemassa olevaakin harrastusta”, sanoo Unelmista totta -harrastustuen projektisuunnittelija Päivi Häikiö.   

Valtavasti positiivisia vaikutuksia lapsen elämään 

Harrastamisella on paljon positiivisia vaikutuksia, selviää kyselytutkimuksesta. Lapset ovat oppineet uusia asioita ja sosiaalisia taitoja sekä saaneet harrastuksesta potkua koulunkäyntiin. 

”Harrastukseen pääseminen on helpottanut lapsen masennusta, kohottanut itsetuntoa, vähentänyt kiusaamista, opettanut itsehillintää, tuonut kavereita ja mahdollistanut niin harrasteurheilun kuin kilpaurheilemisenkin”, listaa Häikiö harrastustukea saaneiden perheiden palautteita. 

”Olemme auttaneet nuoria jatkamaan harrastusta, jota ilman heidän elämänsä olisi voinut mennä väärille urille. Olemme myös auttaneet vähävaraista yksinhuoltajaäitiä sekä harrastusmaksuista velkakierteessä ollutta maahanmuuttajataustaista jalkapalloilijaa. Syitä harrastustuen tarpeelle on monia. Parasta on, että pääsemme konkreettisesti auttamaan siinä, että hinta ei olisi lapselle mieluisen harrastuksen esteenä”, kertoo Häikiö. 

SOS-Lapsikylän Unelmista Totta -harrastustuki on kehitetty STEA-avustuksella. Varkauden kaupungissa toteutetun pilotin, tutkimustiedon ja haastattelujen pohjalta nousseiden tarpeiden vauhdittamana on kehitetty digitaalinen alusta unelmista.fi, joka saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat. Verkkopalvelun kokeiluvaihe julkaistiin syksyllä 2019. Alustan kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla. Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa ja toiminta laajentumassa uusille paikkakunnille.

Teksti: Tiina Tuominen
Kuva: Colourbox