“Kohtaaminen tuvalla on tosi tärkeää” – Mummun ja vaarin tupa yhdistää sukupolvet ja auttaa arjessa

1.9.2020
SOSblogi

Ennaltaehkäisevällä ja oikea-aikaisella vanhemmuuden tukemisella ehkäistään monenlaisia ongelmia. Varhaisella tuella on perheiden arkeen todella iso merkitys. Pelkästään tieto siitä, että on olemassa paikka, jossa perheen kaikki jäsenet otetaan vastaan omana itsenään ja kaikkine arjen tilanteineen, voi riittää. Tärkeää on, että ympärillä on välittäviä ja perheen asioista kiinnostuneita ihmisiä.

Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -hankkeen viikoittaisilla Mummun ja Vaarin tuvilla lapsiperheet kohtaavat vapaaehtoisia varaisovanhempia arjen tilanteiden keskellä. Yhdessä laitetaan ruokaa, leikitään ja vietetään aikaa. Matalan kynnyksen toiminnassa riittää, että saapuu tuvalle. 

Vapaaehtoiset varamummut ja vaarit toivottavat perheet tervetulleiksi, ottavat kaikki perheenjäsenet vastaan ja ovat kiinnostuneita siitä, mitä perheille kuuluu. Vanhemmilta saamamme palautteen mukaan kohtaamiset vapaaehtoisten mummujen ja vaarien kanssa ovat arvokkaita: “Kohtaaminen tuvalla on tosi tärkeää, esimerkiksi lapsen kehuminen toisen aikuisen suusta. Aikuinen antaa hyväksyntää, että on riittävä juuri sellaisena kuin on”, kertoo tuvalle säännöllisesti osallistuva lapsiperheen äiti. 

Yksinhuoltajalle voimia jaksaa arjessa 

Mummun ja Vaarin tuvilta saatava vertaistuki on äärettömän tärkeää. Vanhempien, lasten ja varaisovanhempienkin kesken saa aikaan valtavan arvokkaita keskusteluita. Juuri arjen tilanteiden ja luontevan yhdessäolon lomassa syntyvät antoisimmat keskustelut. Vanhemmat kuvaavat näitä kohtaamisia hedelmällisiksi ja jopa korvaamattoman tärkeiksi. Omassa kasvatustehtävässä jaksaa paremmin, kun saa tukea muilta: ”Mummun ja vaarin tupa auttaa itseäni suuresti jaksamaan yksinhuoltajana. Saa juttukavereita itselle sekä lapsi leikkikavereita. On aikuisia (mummut/vaarit), joilla on aikaa leikkiä lasten kanssa.” 

Toimintaan osallistuvien perheiden mukaan myös yhdessä laitettu ruoka on tärkeä osa kokoontumisia. Yhteinen ruokahetki tarjoaa helpotusta arkeen ja osalle perheistä maksuton ruokailu kerran viikossa on myös perheen talouden kannalta merkittävä asia: “Taloudellisesti perheemme lukeutuu vähävaraisiin, sillä meillä yksi vanhempi käy töissä. Siksi ilmainen ruoka on tosi tärkeä osa elämää!” kertoo monilapsisen perheen äiti. 

Turvallista ja luotettavaa rinnallakulkemista 

Joskus ammattilaisellekin on suuri tarve. Mummun ja Vaarin tuvilla mukana on aina SOS-Lapsikylän työntekijä, jolla on tärkeä rooli luoda yhteisen ajanvieton lomassa turvallista ja luotettavaa suhdetta niin vapaaehtoisiin kuin perheisiinkin. Joskus tukevammille apukeinoille on tarvetta, ja tällöin SOS-Lapsikylän työntekijä voi toimia esimerkiksi perheen rinnalla kulkijana palveluiden hakemisen yhteydessä. 

Mummun ja Vaarin tuvan kaltainen yhdistelmä vapaaehtoistyötä, avointa ja luontevaa kohtaamista perheiden kanssa, yhdessä vietettyä aikaa ja ammattilaisen roolia palvelunohjauksessa antaa erinomaiset lähtökohdat ennaltaehkäisevään ja konkreettisesti vaikuttavaan toimintaan! Jokaisella viidellä Mummun ja Vaarin tuvalla käy viikoittain suuri määrä vapaaehtoisia ja perheitä.

Lähellä-hankkeen Mummun ja vaarin tupia pyöritetään Veikkauksen tuotoilla. 

Kirjoittaja

Elisa Vesterinen profiilikuva
Projektityöntekijä, Lähellä - sukupolvet toistensa tukena -hanke