SOS-Lapsikylän Ylitse MentorApp tarjoaa nyt apua lasisen lapsuuden kokeneille

18.5.2020
Uutiset

18.05.2020 SOS-Lapsikylän Ylitse MentorApp tarjoaa vertaistukea sijaishuollossa oleville ja sieltä itsenäistyville nuorille. Keväällä uudistunut sovellus sai joukkoonsa uusia mentoreita A-klinikkasäätiöstä, ja nyt sen kautta apua saavat myös vanhempiensa päihdeongelmista kärsineet nuoret ja aikuiset.

Ylitse-projektista vastaavan palvelupäällikkö Oskari Savisalon mukaan Ylitse MentorApp -sovelluksen laajentamista on pohdittu jo pitkään. Tarkoituksena on koota eri tahojen tuottamaa vertaismentorointia yhteen paikkaan avuntarvitsijoiden saataville.

Uudistunut Ylitse MentorApp tarjoaa nyt tukea sekä lastensuojelutaustaisille nuorille että lasisen lapsuuden kokeneille.

”Aiemmin olemme tarjonneet vertaismentoreiden kautta tukea lastensuojelutaustaisille nuorille, mutta A-klinikkasäätiön kanssa tekemämme yhteistyön myötä sovelluksesta saa nyt tukea myös lasisen lapsuuden aiheuttamien vaikeuksien pohtimiseen. Haluamme laajentaa sovelluksen tarjoamaa tukea eri kohderyhmille, ja yhteistyö A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan kanssa on ensimmäinen askel tässä laajentumisessa. Tähän mennessä Ylitse MentorApp -sovelluksen käyttäjät ovat olleet enimmäkseen nuoria, mutta ajatuksenamme on, että myös aikuiset voivat pohtia elämäntilanteitaan yhdessä mentorin kanssa”, Savisalo summaa.

Ylitse-projekti ja Lasinen lapsuus ovat tehneet jo usean vuoden yhteistyötä järjestämällä vertaistukiryhmiä lastensuojelun piirissä olleille tai lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille. 

”Yhteistyö on ollut järjestöjen asiantuntijuutta ja toimintamalleja yhdistävää toimintaa parhaimmillaan, ja se jatkuu nyt mentoroinnin kautta”, Savisalo toteaa.

Perustana vilpitön halu auttaa

Savisalon mukaan Ylitse MentorApp -sovelluksen toiminnan perustana on mentorien vilpitön halu auttaa ja hyödyntää omia kokemuksia muiden auttamisessa. 

”Kaikki sovelluksessa mukana olevat mentorit ovat käyneet SOS-Lapsikylän järjestämän vertaismentorikoulutuksen, jossa käydään laajasti läpi vertaistukeen ja digiauttamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Haastamme tulevat mentorit pohdiskelemaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan mentoroinnissa. Viimeisin koulutus järjestettiin yhdessä Lasisen lapsuuden kanssa siten, että koulutuskokonaisuuteen liitettiin vanhempien päihteidenkäyttöön liittyviä teemoja. Toisena kouluttajana toimi A-klinikkasäätiön kehittämiskoordinaattori Janne Takala”, Savisalo kertoo.

Uusi helppokäyttöisempi sovellus

Laajentumisen yhteydessä myös Ylitse MentorAppin visuaalista ilmettä ehostettiin.

”Sovelluksen uudessa versiossa olemme kehittäneet myös käytettävyyteen liittyviä asioita sekä toimintavarmuutta. Olemme muun muassa selkeyttäneet sovelluksen rekisteröitymispolkua. Ylitse MentorAppia kehitetään jatkuvasti samalla kun pyrimme laajentamaan sovelluksen mentoritarjontaa, ja otamme kehittämisessä huomioon myös yhteistyökumppaniemme toiveet. Tämän vuoden aikana tarkoituksenamme on julkaista sovelluksesta myös nettiselaimella toimiva versio, minkä toivotaan osaltaan helpottavan ja laajentavan palvelun käyttöönottoa.”


Tutustu Ylitse MentorApp -sovellukseen.

Lue lisää Ylitse-projektista.

Kuva: Mostphotos