Nuorten työllistyminen on haaste Gambiassa

14.5.2020
Tarinoita maailmalta
Gambialainen nuori työskentelemässä autokorjaamolla työkaluseinän edessä

Nuorten työttömyys on vakava ongelma Gambiassa, joka on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. SOS-Lapsikylä on aloittanut Gambiassa kehitysyhteistyöhankkeen nuorten työllistymisen tukemiseksi.

Afrikassa nuorilla on merkittävän korkea työttömyysriski aikuisiin verrattuna. Viidesosa eli noin 20 prosenttia afrikkalaisnuorista ei ole lainkaan töissä, opiskelemassa tai työharjoittelussa. Maailmanlaajuisesti työvoiman (15–29-vuotiaat) kasvun ennustetaan nousevan lähes 25 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2030 mennessä. Tämä kasvu tapahtuu lähes kokonaan Afrikassa.

Gambiassa lähes puolet maan 14–24-vuotiaista oli työttömiä vuonna 2017.
Työllistymisestä hankalaa tekevät heikko koulutustaso, työssä tarvittavien ammattitaitojen puute, työpaikkojen vähyys sekä ongelmien juurisyynä oleva köyhyys. Tyttöjen asemaa heikentävät entisestään varhaiset
avioliitot ja teiniraskaudet.

Apua nuorille ulkoministeriön ja SOS-kummien tuella

SOS-Lapsikylän, ulkoministeriön ja SOS-kummien tuella vuonna 2019 aloittama kehitysyhteistyöhanke parantaa haavoittuvassa asemassa olevien gambialaisnuorten asemaa sekä lisää heidän taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksiaan.

SOS-Lapsikylä tukee nuorten työllistymistä muun muassa kehittämällä ammatillista koulutusta, tarjoamalla uraohjausta ja mentorointia sekä työharjoittelupaikkoja ja yrittäjyyskoulutusta. Nuoria tuetaan myös
elämäntaitojen kehittämisessä. Lisäksi heille opetetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita sekä tuetaan sosiaalisten ja muiden elämäntaitojen kanssa.

Kaksi hankkeeseen juuri mukaan tullutta nuorta gambialaisnaista kertoo, millaisia haasteita he ovat kohdanneet työllistymisessä:

Isatoun tarina


”Olen 21-vuotias ja naimisissa. En kuitenkaan vapaasta tahdostani, vaan minut pakotettiin avioliittoon. Asun äitini kanssa, isä on kuollut. Minulla on 7 kuukautta vanha tyttövauva. Minulla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa, vaan olen työtön kotiäiti. Koulua olen käynyt toisen asteen loppuun saakka.

Pienen tyttövauvan äiti Isatou toivoo jonain päivänä elävänsä vastuullisen ja riippumattoman naisen elämää.

Olen nuori äiti ja elämässäni on paljon haasteita. Töiden saaminen
ei ole helppoa. Haaveilen kuitenkin menestyvän yrittäjän urasta. Erityisen kiinnostunut olen kansainvälisestä kaupasta.

Minusta suurimpia haasteita nuorten gambialaisten elämässä
ovat työttömyys sekä pakotetut ja varhaiset avioliitot. Mielestäni nuoret tarvitsisivat enemmän työmahdollisuuksia, käytännön taitojen oppia sekä varhaisten avioliittojen ehkäisemiseen tähtäävää työtä.

Toivon jonain päivänä eläväni vastuullisen ja riippumattoman naisen elämää. Unelmoin voivani käydä kansainvälistä kauppaa paikallisesti tuotetuilla tavaroilla.”


Fatoun tarina


”Olen 24-vuotias ja kotoisin Somasta, Gambian maaseudulta. Vanhempani erosivat ollessani pieni. Perheemme on hankkinut elantonsa pienviljelyllä, mutta tuloja ei ole ollut paljon ja olemme hyvin köyhiä.

Fatou näkee SOS-Lapsikylän nuorten tukemisen hankkeen myötä taas valoa tunnelin päässä.

Jouduin keskeyttämään koulun taloudellisista syistä ollessani
yläasteella. Nyt teen vapaaehtoistyötä nuorten keskuksessa Pakalindingin
yhteisössä. Tehtävästä saamillani pienillä tuloilla yritän auttaa myös
perhettäni. Päivittäinen elämäni on kuitenkin pelkkää selviytymistaistelua.

Aiemmin en ollut varma tulevaisuudestani, mutta nyt SOS-Lapsikylän nuorten tukemisen hankkeen myötä näen taas valoa tunnelin päässä. Elämäntilanteeni on vaikea, mutta projektista saamani valmennuksen johdosta olen toiveikas lähitulevaisuuden suhteen.

Haluan ryhtyä yrittäjäksi ja pystyä tarjoamaan töitä muille gambialaisnuorille. Maamme nuorten tilanne on vaikea, etenkin niiden osalta, joilta koulu on jäänyt kesken ja ammatillinen koulutus puuttuu. Maaseudulla tilanne on erityisen huono. Ratkaisuja siihen ovat mielestäni työllistymismahdollisuuksien paraneminen, koulutukset ja valmennukset
uusien taitojen haltuun ottamiseksi, start-up-rahoitus kouluttautuneille
nuorille sekä tuki koulumaksuihin.

Suurin unelmani on työllistää itse itseni ja saavuttaa taloudellinen riippumattomuus. Perheen perustamista suunnittelen vasta myöhemmin.”


Ulkoministeriön ja SOS-Kummien tuella autamme gambialaisnuoria
kohti valoisampaa tulevaisuutta. Sinäkin voit auttaa lahjoituksellasi!

Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 1339

Teksti: Elina Pitkäranta
Kuvat: Riikka Tiitola-Salmimies ja kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö

Juttu on julkaistu Kuulumisia-lehdessä 1/2020