Pandemia kurittaa pahiten Afrikkaa varoittavat SOS-Lapsikylän asiantuntijat

13.5.2020
Uutiset

Vaikka Afrikassa on tähän mennessä ollut suhteellisen vähän ilmoitettuja koronavirustapauksia verrattuna pandemiasta pahemmin kärsineisiin maihin, asiantuntijat varoittavat, että tämä saattaa olla vasta alkua maailman toiseksi suurimmalla ja toiseksi väkirikkaimmalla mantereella. Afrikassa terveyskriisiin on vaarana yhdistyä kriisi toimeentulosta ja nälänhätä.

”Koronapandemian seuraukset tulevat näkymään pahiten Afrikassa”, sanoo kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön Itä- ja Etelä-Afrikan aluetoimiston johtaja Senait Bayessa.

”Monilla afrikkalaisilla terveydenhuoltojärjestelmillä, jotka ovat jo valmiiksi kuormittuneet erilaisista sairauksista, ei ole kykyä reagoida tämän mittaluokan pandemiaan”, Bayessa varoittaa.

Afrikan maissa testipakkausten saatavuus, kapasiteetti laajamittaiseen testaukseen, ennaltaehkäisyn toteuttaminen ja resurssit tartunnan saaneiden hoitamiseen ovat riittämättömät.

Kriisi kriisin sisällä

Laajamittaisten terveyteen liittyvien seurausten lisäksi pandemia voi halvaannuttaa jo ennestään vaikeuksissa olevat kansantaloudet. Monia muiden maiden pandemian torjumiseksi toteuttamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten sosiaalisen etäisyyden ottamista ja sulkutoimia, on lähes mahdotonta toteuttaa kaikkialla Afrikassa.

”Koska suurin osa afrikkalaisista perheistä elää köyhyydessä ja hankkii päivittäin elantonsa, perheiden on vaikea pysytellä kotona ja välttää sosiaalista kanssakäymistä”, Bayessa sanoo.

Tohtori Deqa Dimbil SOS-lapsikyläjärjestön Somalian Mogadishussa sijaitsevalta äitiysklinikalta yhtyy Senait Bayesan huolenaiheisiin.

”Minua todella huolestuttavat kriisin sivuvaikutukset – nälänhätä, jonka talouskriisi saattaa laukaista”, tohtori Dimbil sanoo. ”Ilman tuontia emme selviä. Hinnat nousevat tähtitieteellisiksi, ja jo valmiiksi köyhä väestö ei pysty enää huolehtimaan itsestään.”

”Jos näin käy, virusperäiset kuolemat ovat vähäisin huolenaiheemme”, tohtori Dimbil varoittaa.

Perheet vaarassa romahtaa

Senait Bayessa toteaa, että COVID-19 aiheuttaa erityisen uhan myös perheille ja vaikuttaa haitallisesti lapsiin. Afrikassa hivin/aidsin vaikutukset ovat jättäneet suuren määrän lapsia isovanhempien hoiviin. Koska vanhemmat ihmiset ovat alttiimpia koronavirukselle, lapset, jotka ovat jo menettäneet vanhempansa, saattavat nyt menettää myös isovanhempansa.

”Viruksen leviäminen voi johtaa perheiden hajoamiseen, mikä tekee heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamisesta ajoissa entistä haastavampaa Afrikan hallituksille, avunantajille ja kehitysyhteistyökumppaneille”, Bayessa varoittaa.

”Meidän on valmistauduttava siihen, että lapset menettävät huoltajansa”, tohtori Dimbil sanoo. ”Erityisen haavoittuvia koronavirukselle ovat henkilöt, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä, joka johtuu altistumisesta sellaisille sairauksille kuten hiv, kolera tai malaria”, hän selittää.

Somalian tilanteesta tohtori Dimbil varoittaa, että myös lapset saattavat olla vaarassa, koska monet ovat aliravittuja ja siten alttiimpia virusinfektioille.

SOS-lapsikyläjärjestö auttaa pandemian keskellä

”SOS-lapsikyläjärjestö auttaa ympäri Afrikkaa”, Senait Bayessa sanoo. Järjestö on perustanut mm. kriisinhallintaryhmän, joka ohjaa lapsikyläjärjestön ohjelmien ja koko järjestön sisäistä valmistelua, reagointia ja avustustoimia.

SOS-lapsikyläjärjestö tarjoaa kehitysmaissa ruoka-apua sekä hygienia- ja suojatarvikkeita, tukee lasten mahdollisuuksia käydä koulua, kouluttaa henkilökuntaa sekä tarjoaa psykososiaalista tukea lapsille, joita virus huolettaa. Lapsikyliin on rakennettu myös eristystiloja.

Koronapandemian torjunta edellyttää erityistä keskittymistä heikoissa asemassa oleviin perheisiin, joilla on heikot taloudelliset resurssit, rajalliset mahdollisuudet käyttää terveyspalveluja ja joilla ei ole tietoa taudin ennaltaehkäisystä.

”Tarvitaan kaikkien osapuolten tehostettuja ponnisteluja niiden lasten ja perheiden auttamiseksi, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa”, Bayessa sanoo.


SOS-Lapsikylän hätäapukeräys auttaa lapsia ja perheitä itäisessä Afrikassa. Lahjoita täällä