Uudella palvelulla kohdennettua apua perheiden kuormittavaan arkeen

12.5.2020
Tiedotteet
Äiti ja isä taluttavat lasta käsistä.

SOS-Lapsikylän ja Diakonissalaitoksen tuottama uudenlainen palvelu lapsiperheiden tukemiseksi aloitetaan Helsingin kaupungissa. Uusi Perheen mukana -palvelu on tarkoitettu perheille, joiden 3–6-vuotiaalla lapsella on arkea haittaavia haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä. Lapsen huoltajalla puolestaan on koulutustarpeita tai hän on poissa työelämästä.

Apua kuormittavaan arkeen voivat palvelusta saada esimerkiksi yksinhuoltajaperheet tai perheet, joissa on toimeentulon ongelmia, haasteita vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, aikuisten välisiä ristiriitoja tai elämänhallinnan vaikeuksia.

”Tavoitteena on tarjota perheille varhaista tukea ja auttaa arjen haasteissa ennen kuin ongelmat kasaantuvat suuremmiksi. Kyse on jo aiemmin vireille laitetusta hankkeesta, jonka merkitystä koronakriisi on korostanut”, pormestari Jan Vapaavuori kertoo.

Palvelu on perheille maksuton, ja sen tuottavat SOS-Lapsikylän Perhekumppani sekä Diakonissalaitoksen Vamos. Kaupunki maksaa tuloksesta eli siitä, että perheet eivät päädy raskaiden viimesijaisten palveluiden käyttäjiksi. Hankkeen vaikuttavuutta seurataan aina vuoteen 2032 asti.

Neuvola ja varhaiskasvatus ohjaavat palvelun piiriin

Perheen mukana -palvelu on kohdistettu Vuosaaressa ja Mellunkylässä asuville helsinkiläisille. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan työntekijöitä on kevään 2020 aikana perehdytetty ohjaamaan sopivia perheitä palveluun, johon perhe voi hakeutua myös itse. Uusi palvelu tiivistääkin osaltaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyötä.

”On tärkeää, että tarjoamme perheille tukea varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemme ennalta ongelmia. Perheen mukana -palvelu täydentää kaupungin tarjoamia palveluita hyvin”, Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski sanoo.

Perheen mukana -palvelua toteutetaan osana Lapset SIB Helsinki -hanketta, jota rahoittaa FIMin hallinnoima rahasto. SIB tulee sanoista Social Impact Bond. Se on vaikuttavuusinvestoimisen muoto, joka on uudenlainen tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

”Lapset SIB -ohjelmassa on mitattavat hyvinvointitavoitteet. Toiminta on alkanut aiemmin Hämeenlinnassa, Lohjalla ja Vantaalla, ja on hienoa saada Lapset SIB myös Helsinkiin”, hankekoordinaattori Riikka Westman Lastensuojelun Keskusliitosta toteaa.

Perheet ja kunta saavat tukea rahaston rahoittamien palvelujen kautta.

”Mikäli toiminnan vaikuttavuustavoitteet saavutetaan, maksaa kunta osan laskennallisista säästöistä rahastolle tulospalkkiona, ja sijoittajat voivat saada sijoittamansa pääoman lisäksi kohtuullisen tuoton sijoitukselleen”, vaikuttavuussijoittamisen johtaja Jani Kempas FIM Pääomarahastoista kuvailee.