Päätös kouluun palaamisesta tukee lapsen oikeuksien toteutumista

6.5.2020
SOSblogi ammattilaisille

Hallitus teki viime viikolla päätöksen siitä, että lapset palaavat kouluun. Monet opettajat, vanhemmat, muut aikuiset ja jotkut lapsetkin ovat pitäneet ratkaisua huonona. Osa opettajista on jopa etäopetustilanteessa ilmaissut kielteisen näkemyksensä lapsille. Olen itse seurannut somessa keskusteluketjuja, joissa ennustetaan kuolemaa koronan vuoksi tai epäillään hallituksen tahallaan lisäävän tartuntojen määrää kouluja avaamalla, etteivät sairaalat ruuhkaudu syksyllä. Sosiaali- terveysministeriön, THL:n ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä epäillään, vaikka suositusten valmisteluun osallistuneilla tahoilla on varmasti paras ja laaja-alaisin tieto koronatilanteesta valtakunnassa.

Tätä kaikkea on ollut hyvin hämmentävä seurata. Miten yksittäinen opettaja, rehtori, yksityishenkilö tai vaikka opettajien etujärjestö voi lähteä kiistämään asiantuntijoiden tietoon perustuvia näkemyksiä ja ennen kaikkea, millä tiedoilla asiantuntijoiden näkemykset ja suositukset kiistetään? Toki tulevaisuus saattaa näyttää, että kaikki hallituksen päätökset, joita se on tehnyt asiantuntijoiden suositusten mukaisesti, eivät ole olleet oikeita. Korona on yllättänyt moneen kertaan, eikä kenelläkään meistä ole kristallipalloa. Oikeusvaltiossa emme voi kuitenkaan puuttua yksilön perusoikeuksiin siksi, että meitä pelottaa. Perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamiselle täytyy aina olla välttämätön tietoon perustuva syy. 

Aikuisen tehtävä on helpottaa lapsen kouluun paluuta 

Elämä on tällä hetkellä monella eri tapaa outoa ja epätavallista aikuistenkin näkökulmasta. Vapauttamme valita ja toimia on rajoitettu koronatartuntojen leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi. Rajoitteet haastavat aikuisenkin sietokykyä. Lapsilla ei ole samoja valmiuksia ja elämänkokemusta käsitellä asioita kuin aikuisilla. Vähintä, mitä aikuisina voimme tehdä, on luoda lapsille luottamusta tulevaisuuteen ja vahvistaa uskoa siitä, että selviämme epidemiasta. Kouluun ja päiväkotiin paluuseen liittyvällä pelon ja paniikin lietsonnalla teemme ainoastaan karhunpalveluksen lapsille. 

Mediassa on luotu kuva, jonka mukaan syynä rajoitusten poistamiselle ovat lapset, jotka tarvitsevat lastensuojelun tukea. Tämä ei pidä kokonaan paikkansa, vaikka ratkaisussa on toki otettu huomioon myös heidän oikeutensa hyvinvointiin ja suojeluun. Ratkaisu opetuksen ja varhaiskasvatuksen rajoitteiden poistamisesta osoittaa, että lasten oikeuksilla on oikeasti väliä. Sillä toteutetaan kaikkien lasten oikeus opetukseen, ikätason mukaisiin ihmissuhteisiin, virikkeisiin ja leikkiin. 

Aikuisten vastuulla on antaa lasten rauhallisella mielellä valmistautua kouluun ja päiväkotiin palaamiseen, jotta he voivat nauttia perustuslain ja lapsen oikeuksien sopimuksen heille turvaamista oikeuksista – opetuksesta, ystävistä, kodin ulkopuolisista virikkeistä ja leikistä. Aikuisten tehtävänä on kannustaa, ohjata ja neuvoa lapsia. Jos asian käsittely tuntuu hankalalta, Vanhempainliiton sivuilta löytyy erinomaiset ohjeet, joita voi käyttää apuna, kun lapsen kanssa käsitellään kouluun paluuta.

Kirjoittaja