Kotien seinien sisällä kytee poikkeustilan aiheuttama kriisi – Suunnitelma lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi on laadittava nyt

24.4.2020
SOSblogi ammattilaisille

Koulut ja päiväkodit suljettiin 18. maaliskuuta kaikkien meidän terveyden turvaamiseksi. Lapset siirrettiin etäopetukseen ja vanhempien hoitoon kotiin. Poikkeustila on nyt jatkunut jo hieman yli kuukauden. Olen pohtinut yksin ja yhdessä saman mielisten kanssa, mitä kaikkea kotien seinien sisäpuolella tapahtuu. Ilmassa on tällä hetkellä vahvoja merkkejä siitä, että lapset pääsisivät palaamaan suunniteltua aikaisemmin tavalliseen arkeensa, pois yhteiskunnan ulkosyrjältä.

Terveydenhuollon ammattilaisten tämänhetkisen tiedon mukaan lapset sairastavat yleensä koronan lievän tautimuodon, jolloin myös taudin tartuttavuus on pienempi. Lasten kotona olemiseen liittyvät riskit alkavatkin olla suurempia kuin heidän eristämiseensä liittyvät hyödyt. Lasten opetukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja virikkeisiin liittyvien oikeuksien rajoittamiselle on tällä hetkellä haastavaa löytää perusteita ja välttämättömiä syitä. 

Lasten kanssa työskenteleviltä vaaditaan nyt valppautta

Lasten palaaminen kouluun, esiopetukseen ja päivähoitoon ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voisimme huokaista helpotuksesta. Kesäloma on aivan nurkan takana. Jos, ja toivottavasti kun, lasten elämä normalisoituu, koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön merkitys lasten suojelussa korostuu entisestään. 

Käytössä on hyvin lyhyt aikaikkuna, jonka aikana lapsia kohtaavien aikuisten tuntosarvien pitää olla enemmän ulkona kuin koskaan. Valmius tunnistaa pinnan alla kytevät lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin vahingollisesti vaikuttavat ongelmat on viritettävä herkimmilleen. Puheeksi ottamisen kynnyksen lapsen ja huoltajan kanssa on oltava matala. Samoin lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnys.

Sosiaalihuollon – kaikille perheille tarkoitettujen palvelujen ja lastensuojelun – on oltava valmis vastaamaan akuuttiin avun ja tuen tarpeeseen siten, että lapsen ja perheen oikeus saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut toteutuu. Tämä ei kuitenkaan riitä. Vaikka emme vielä asiantuntijoiden käsityksen mukaan ole saavuttaneet epidemian huippua, lasten kehityksen ja hyvinvoinnin suojaamiseen velvollisten julkisen vallan edustajien on katsottava jo kriisin yli. On tehtävä exit-suunnitelma. 

Lasten ja perheiden palveluista ei saa säästää 

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia tavanomaisissakin olosuhteissa laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta. Siihen kirjataan myös lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut. Hyvin suunniteltu on sanonnan mukaan puoliksi tehty. Jos suunnitelmaa ei ole jo kunnassa laadittu, niin nyt on viimeinen hetki sen tekemiseen.

Jos lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin vahingollisesti vaikuttavat ongelmat ovat aiheutuneet poikkeusoloista, kysymyksessä on lyhytaikainen kriisi. Tällöin jaloilleen nousu riittävällä tuella voi tapahtua nopeastikin. Näin voimavaroja säästyisi jatkossa niille mahdollisesti moniongelmaisille perheille, jotka ovat koronakriisin aikana sukeltaneet syvemmälle lapsen kehitystä ja terveyttä vaarantaviin olosuhteisiin. 

Nyt jos koskaan on tärkeää, että lapsille ja perheille tarkoitetuista perus- ja erityistason palveluista ei säästetä. Suurempien, syvempien ja pitkäkestoisempien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että lapset ja perheet saavat riittävän ja oikea-aikaisen tuen viipymättä ja välittömästi. Sen, minkä lapsissa nyt yhteiskuntana säästämme, maksamme myöhemmin moninkertaisena takaisin.  
 

Kirjoittaja