Etäopetus voi helpottaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen koulunkäyntiä

23.4.2020
Tiedotteet

Koronaepidemian aikana kotiin eristäytyminen on osalle lapsista vakavasti kasvua ja kehitystä vaarantava tilanne. Syynä voi olla esimerkiksi vanhempien päihdeongelma tai kotona tapahtuva väkivalta. Erityistä tukea tarvitseville lapsille tilanne on kuitenkin moniulotteisempi. Karanteenitilanne voi parhaimmillaan tarjota perheelle pysähtymishetken hektiseen arkeen sekä helpotusta koulunkäyntiin. Lastensuojelun perhehoidossa sijaisvanhemmat tukevat lapsia etäopiskelussa poikkeusolojen aikana.

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle voi kodin rauhallisessa ympäristössä opiskelu olla myös helppoa ja tuloksellista. Tällainen tilanne on eräässä SOS-Lapsikylän sijaisperheessä, jossa sijaisäiti tukee etäopetusta viiden lapsen perheessään. Lapsista nuorin on esikoulussa ja vanhin seiskaluokkalainen.

”Koronatilanteen aikana tokaluokkalainen on jopa oppinut lukemaan ja laskemaan sekä tekemään itsenäisesti koulutehtäviä. Tätä emme olisi ikinä uskoneet”, SOS-Lapsikylän sijaisvanhempana toimiva sijaisäiti iloitsee.

SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Liisa Jokinen sanookin, että tukea tarvitsevat lapset kyllä useimmiten tunnistetaan, mutta esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja koulussa resurssit näiden lasten tukemiseen ovat monesti riittämättömät. Koulunkäyntiavustajia ei useinkaan ole saatavilla ja opettajien työkuorma on suuri. Lasten täysi potentiaali ei pääse tuen puutteen vuoksi esiin.

”Koronakriisi nostaa nämä ilmiöt esiin uudella tavalla. On hienoa, että esimerkiksi sijaisvanhemmillamme on mahdollista keskittyä lapsen koulunkäynnin tukemiseen, mutta näin ei ole kaikissa perheissä.”

SOS-Lapsikylässä kohdataan myös lapsia, joille on helpotus, ettei kouluun tarvitse mennä. Poikkeustilanne rauhoittaa esimerkiksi kiusatuksi joutuneiden lasten ja nuorten koulunkäyntiä.

”Tuntuu pahalta myöntää, että heille tämä tilanne tarjoaa hetken rauhan. Kotiin jääminen ei kuitenkaan voi olla pysyvä ratkaisu näiden lasten ja nuorten haasteisiin”, sanoo Liisa Jokinen.

Joustavuutta ja yksilöiden huomioimista

Koronatilanteen vaikutukset erityistä tukea tarvitsevien lasten arkeen ovat moninaisia. Osalle erityistä tukea tarvitsevien lasten perheistä koronatilanteen aikana eristyksissä oleminen ja oman työn, lasten koulun sekä kodin yhtäaikainen pyörittäminen voi tuntua loputtomalta kaaokselta.

Liisa Jokisen mukaan olisi tärkeää, että kaikki ammattilaiset kouluissa, varhaiskasvatuksessa, oppilashuollossa sekä lasten ja perheiden palveluissa muistaisivat ottaa erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioon joustavasti ja yksilöllisesti nykyisessä poikkeustilanteessa.

”On ollut hienoa nähdä, että kuluneina viikkoina myös tukea tarvitsevien lasten opiskelua on ryhdytty tukemaan etäyhteyksien avulla, jos lapsi ei osallistu lähiopetukseen. Tästä huolimatta erityislasten vanhempien jaksamiseen tulee kiinnittää normaalitilanteeseen nähden enemmän huomiota sekä lasten ja perheiden palveluissa että kouluissa”, sanoo Jokinen.

Tukea on tarvittaessa saatavilla

Perheille pystytään onneksi tarvittaessa tarjoamaan tukea myös koulunkäyntiin. Etäkoulu ei vaadi uudenlaista venymistä pelkästään lapsilta, vaan myös vanhemmilta. SOS-Lapsikylän sijaisvanhempi kertoo, että heidänkin olisi mahdollista laittaa nuorimmat lapset lähiopetukseen, jos tarvetta ilmenee.

”Toistaiseksi olemme halunneet pitää lapset suojassa kotona, jotta tiedämme mitä he tekevät ja kenen kanssa. Meille riittää päivittäinen tunnin lepohetki, jolloin sekä lapset että vanhemmat saavat rauhassa hetkeksi vetäytyä omiin oloihinsa”, sijaisäiti kertoo.

Lisätietoja:
Leena Poutanen, viestintä- ja varainhankintajohtaja, p. 040 570 8298, leena.poutanen@sos-lapsikyla.fi