Kehitysmaiden lapset ja perheet vakavassa vaarassa koronapandemian takia – SOS-Lapsikylä aloittaa mittavat avustustoimet

22.4.2020
Tiedotteet

Kehitysmaissa perheet ovat koronapandemian takia vaarassa romahtaa, kun heiltä katoaa elanto, lapset eivät voi käydä koulua ja päivittäinen elämä mullistuu. Lapsilla on suuri riski joutua laiminlyönnin, hyväksikäytön, varhaisten avioliittojen ja lapsityövoiman uhreiksi. 136 maassa toimivan SOS-lapsikyläjärjestön tavoitteena on kerätä maailmanlaajuisesti 85 miljoonaa euroa lasten ja perheiden auttamiseen.

WHO:n pääjohtaja on varoittanut esimerkiksi Afrikkaa varautumaan pahimpaan. Useimmissa mantereen maissa on jo valmiiksi kuormittunut ja heikko terveydenhuoltojärjestelmä, riittämätön seuranta- ja laboratoriokapasiteetti sekä rajalliset taloudelliset resurssit.

Nopea väestönkasvu, lisääntynyt ihmisten liikkuvuus, taudit, kuten HIV, tuberkuloosi ja malaria, sekä muut epidemiat, kuten ebola ja denguekuume, tekevät Afrikasta hedelmällisen maaperän koronaviruksen nopealle leviämiselle. Vaikka Afrikan maat pyrkivät rajoittamaan viruksen leviämistä, mantereen terveydenhuoltojärjestelmillä ei ole kykyä reagoida tämän mittakaavan pandemiaan. Tämä voi johtaa terveydenhuoltojärjestelmien nopeaan romahtamiseen ja korkeisiin kuolleisuuslukuihin – pahimmillaan yhteiskuntien täydelliseen romahtamiseen.

Perheet vaarassa romahtaa

”Liikkumisrajoitusten myötä suuri osa heikoimmassa asemassa olevista afrikkalaisperheistä on riskissä menettää elantonsa. Päivittäisen ruuan hankkimisesta on tullut äärimmäisen vaikeaa. Perheet ovat vaarassa romahtaa ja suurimpia kärsijöitä ovat lapset”, sanoo SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.

Myös koulujen sulkeminen asettaa lapset erityisen vaikeaan asemaan.

”Koulujen sulkeutuessa oppilaat menettävät mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Haavoittuvimmassa asemassa olevat oppilaat eivät ehkä palaa enää koulunpenkille. Lapset ovat suuressa riskissä joutua laiminlyönnin, hyväksikäytön, varhaisten avioliittojen ja lapsityövoiman uhreiksi”, Poutanen jatkaa.

SOS-Lapsikylä tukee kymmenien miljoonien avustusohjelmalla

136 maassa toimivan SOS-lapsikyläjärjestön tavoitteena on kerätä maailmanlaajuisesti 85 miljoonaa euroa heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden auttamiseen Afrikassa ja muissa maanosissa.

SOS-lapsikyläjärjestö vahvistaa terveydenhuollon kapasiteettia ja viruksen leviämisen ennaltaehkäisyä, tukee köyhien perheiden toimeentuloa, tarjoaa ruoka-apua ja hygienia- ja suojatarvikkeita sekä tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Lisäksi SOS-lapsikyläjärjestö tarjoaa psykososiaalista tukea ja lisää tietoisuutta lasten oikeuksista.

”Koronapandemian seuraukset ovat maailmanlaajuisesti ennennäkemättömät. Meidän tehtävämme on auttaa kaikkein heikommassa asemassa olevia. Emme saa sulkea silmiämme näiden lasten ja perheiden hädältä”, Leena Poutanen sanoo.

Lisätietoja:

Leena Poutanen
viestintä- ja varainhankintajohtaja
SOS-Lapsikylä
p. 040 570 8298
leena.poutanen(at)sos-lapsikyla.fi

Hätäapukeräys:

Heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä voi auttaa lahjoituksella: https://www.sos-lapsikyla.fi/koronakriisi-afrikassa/