Merkityksellisiä tekoja yhteiseksi hyväksi

20.3.2020
SOSblogi ammattilaisille

Kansainvälistä onnellisuuden päivää vietetään tänä vuonna koronavirusepidemian vuoksi toisenlaisissa tunnelmissa kuin etukäteen olisi voinut ajatella. On ollut ilahduttavaa seurata, miten poikkeustilanteessa ihmiset ovat halunneet toimia toistensa hyväksi. Jo pienillä teoilla, kuten kauppaostoksissa avustamisella, voi konkreettisesti nähdä, että omasta panoksesta on hyötyä jollekin toiselle, joka on itseä hankalammassa ja haavoittuvammassa tilanteessa.

Monet vapaaehtoiset ovat pitkäjänteisesti mukana luomassa parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Vapaaehtoistoiminnalla on aina pyritty vastaamaan yhteiskunnassa oleviin tarpeisiin ja epäkohtiin. Jatkamalla tekoja yhteiseksi hyväksi myös onnellisuus voi lisääntyä niin yksilön kuin koko yhteiskunnan tasolla.

Vapaaehtoistoiminta lisää onnellisuutta

Suomi on kahtena peräkkäisenä vuotena ollut maailman onnellisin maa YK:n julkaiseman onnellisuusraportin mukaan. Vuoden 2020 osalta raportti julkaistaan tänään ja jännityksellä odotan Suomen sijoitusta tänä vuonna. Onnellisuuden mittaamisessa on erilaisia näkökulmia ja YK:n mittauksessa korostuu pitkän aikavälin kokemus yhteiskunnallisista oloista. Yksilötasolla onnellisuuden kokemus voi syntyä monenlaisista asioista, mutta vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on todettu olevan yhteys ihmisen onnellisuuteen. 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuvat ovat tutkimusten mukaan onnellisempia kuin ne, jotka eivät toimi vapaaehtoisina. Ajattelitko sinä vapaaehtoiseksi ryhtyessäsi, että teet sen oman onnellisuutesi vuoksi? Moni vapaaehtoisena aloitteleva ei varmasti ajattele omaa onnellisuuttaan, vaikka ei siinäkään mitään väärää olisi. On luultavampaa, että vapaaehtoisuuden taustalla löytyy ennemminkin halu olla avuksi ja hyödyksi muille tai uudenlaisen sisällön löytyminen omaan elämään. Kuitenkin samalla kun on avuksi muille, saa merkityksellisyyttä ja sen sivutuotteena myös onnellisuutta omaan elämäänsä. 

Merkitystä ja tärkeitä ihmissuhteita

Vapaaehtoistoimintaan sisältyy jo nimensä mukaisesti vapaus valita. Vapaus valita, haluaako ylipäätään osallistua ja millä tavalla haluaa auttaa. Valinnanvapaus jo itsessään lisää vapaaehtoisen onnellisuutta. Moni vapaaehtoinen allekirjoittaa varmasti myös oman kokemukseni, että vapaaehtoisuuden valitseminen on ollut hyvä valinta. Omaan elämäntilanteeseen sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto voi tuoda elämään iloa ja onnellisuutta sen sijaan, että sen kokisi kuormittavana.

Pohjimmiltaan onnellisuus syntyy elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Monesti vapaaehtoistoimintaan osallistuvat kokevat tekevänsä jotakin merkityksellistä ja vapaaehtoisuus antaa näin sisältöä omaan elämään. Vapaaehtoistoiminnan parissa syntyy myös monesti tärkeitä ihmissuhteita, jotka osaltaan lisäävät onnellisuuden kokemusta.

Kirjoittaja

Tuula Ylänne profiilikuva
vapaaehtoistyön koordinaattori