Yrityskumppanuudella vauhtia nuorten työllistymiseen

16.3.2020
Tarinoita Suomesta
kaksi nuorta keskustelemassa

Nuorena aikuisena työelämään astuminen voi hermostuttaa tai jopa pelottaa. Miten päästä oman työuran alkuun, kun työhakemuksen ja ansioluettelon tekeminen on vierasta, työhaastatteluista ei ole kokemusta eikä työelämän verkostoja ole? Entä miten toimia, kun takana on vaikeita elämänkokemuksia, omasta itsestä kertominen tuntuu haastavalta eikä omaa osaamistaan oikein osaa sanoittaa?

Elämme paraikaa aktiivisinta kesätyönhakuaikaa. Kilpailu tarjolla olevista kesätyöpaikoista on kova, ja kesätyön saaminen on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Ensimmäiset kokemukset työelämään kiinnittymisestä luovat perustan nuoren käsityksille omista taidoistaan ja mahdollisuuksistaan. 

Ilman kesätyöpaikkaa jääminen voi syventää niin taloudellista kuin henkistä ahdinkoa, murentaa nuoren kuvaa itsestään ja johtaa syrjäytymiseen. Suomen hallituksen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassakin pääteemana on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Nuorten työllistäminen on osa yhteiskuntavastuuta

Suomessa on paljon yrityksiä, jotka haluavat tarjota nuorille myönteisiä kokemuksia työelämästä. Nuorten työllistämistä työharjoittelujen ja kesätöiden kautta voidaankin pitää yhtenä merkittävimmistä tavoista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja yhteiskuntavastuun kantamiseen. 

Yhteistyö yritysten ja sosiaalialan toimijoiden välillä on varsinkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla erinomainen mahdollisuus tukea nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan.

”Nuoret tulevat vaikeista taustoista eikä heillä välttämättä ole sukulaisten ja tuttavien tarjoamia työelämäverkostoja, joiden kautta ensimmäiset kesätyöpaikat usein löytyvät”, SOS-Lapsikylässä asiantuntijana toimiva Kaarina Ronkainen kertoo. 

Tässä erityisessä kohderyhmässä olevat nuoret tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta niin työnhaussa, työelämässä tarvittavien taitojen kartuttamisessa sekä oman työntekijäidentiteetin vahvistamisessa. 

Nuoret saivat henkilökohtaista ohjausta muun muassa työhaastattelutilanteiden harjoitteluun sekä ansioluettelon tekemiseen.

Yritysyhteistyö tuo taitoja ja työpaikkoja

SOS-Lapsikylä on tukenut nuorten työllistymistä yhdessä Janssenin (osa Johnson & Johnsonia) kanssa useana vuonna järjestetyllä H’uraa-valmennuksella, jonka tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun piirissä varttuneiden sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymismahdollisuuksia. Tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa toteutettava valmennus tähtää siihen, että nuoret saisivat myönteisiä kokemuksia työelämästä, uskoa omiin taitoihinsa ja osaamista niistä kertomiseen.

H’uraa-valmennuksessa nuoret ovat päässeet perehtymään työnhaussa vaadittaviin taitoihin Janssenin työntekijöiden opastuksella. Heidän tuellaan on käyty läpi, mistä työpaikkoja voi etsiä, miten työhakemus ja ansioluettelo tehdään, ja miten työhaastattelussa toimitaan. Nuoret saivat oppia myös työsopimuksen tekemisestä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Henkilökohtaista ohjausta nuoret saivat sekä CV:n tekoon että työhaastattelutilanteiden harjoitteluun. Valmennuksessa nuoret myös löysivät sisäisiä vahvuuksiaan mm. piirtämällä oman voimaeläimensä. Lisäksi huippuvalokuvaaja Anthony Ubaud otti nuorille kuvat CV:tä varten.

Työelämässäkin tarvittavia tiimityötaitoja päästiin puolestaan harjoittelemaan pakopelin merkeissä. Yhteistyöllä huoneessa olleet vihjeet saatiin ratkottua ja huoneesta päästiin ulos aikarajan puitteissa – mikä onnistumisen ilo! 

Helppo tapa kantaa kortensa kekoon

Janssenilta työpajaviikonlopussa mukana olleet valmentajat Saara Rannanpää, Tiina Järvinen ja Annika Ilveskero-Santos ammensivat nuorille oppeja omien työelämäkokemustensa pohjalta. Kohtaamiset nuorten kanssa olivat heistä todella antoisia.

”Kiinnostuin H’uraa-toiminnasta, kun sitä esiteltiin meille työpaikan aamiaistilaisuudessa. Olen ollut monta vuotta SOS-Lapsikylän kuukausilahjoittaja, joten tämä oli luonnollinen jatkumo sille”, Saara Rannanpää kertoo. ”Työpajaviikonloppuun osallistuminen on ollut erittäin positiivinen kokemus. Eri taustoista tulevien nuorten kanssa keskusteleminen ja heidän ilonsa ja energiansa ovat olleet parasta antia.”

”On hienoa, että työnantajamme arvojensa mukaisesti kantaa yhteiskuntavastuunsa ja tarjoaa meille mahdollisuuden tehdä näin konkreettista vapaaehtoistyötä”, Tiina Järvinen ja Annika Ilveskero-Santos täydentävät. 

SOS-Lapsikylä on järjestänyt työelämävalmennusta nuorille yhdessä Janssenin kanssa jo usean vuoden ajan. ”Tästä saa paljon energiaa ja hyvää mieltä. Elämänilo ja energia, jota näillä vaikeista oloista tulleilla nuorilla on, on tarttuvaa ja samalla saa itsekin uusia näkökulmia”, janssenilaiset kertoivat SOS-Lapsikylän väen säestyksellä.

Tärkeää oppia tulevaisuutta varten

Yritysyhteistyön kautta mahdollistuneen työpajatyöskentelyn myönteiset vaikutukset näkyvät selkeimmin nuorten innostuksessa, kun he ovat saaneet paljon hyödyllistä oppia tulevaa työnhakua varten. 

”Olen oppinut, miten puhutaan ja käyttäydytään työhaastattelussa, mistä työpaikkoja löytyy, ja miten niihin soitetaan ja laitetaan sähköpostia”, H’uraa-valmennukseen toista kertaa osallistunut Elias, 16, kertoo. ”Suosittelen tällaista muillekin nuorille, tämä on tosi hyödyllistä, sillä moni ei edes tiedä, mikä on CV tai työhakemus.”

”Vaikkei vielä tietäisi tulevaisuuden ammattia, täältä saa silti paljon hyviä vinkkejä”, Venla, 15, täydentää.

”Sain paljon hyviä oppeja työn hakemiseen, kuten miten tehdään CV ja mistä työpaikkoja voi etsiä. Lisäksi meille opastettiin, että työhaastattelun jälkeen kannattaa pyytää palautetta sekä kirjoittaa työsopimus mahdollisimman pian”, Jarkko, 16, kertoo.

Janssen haastaa muutkin mukaan

Janssenin porukka haastaa muutkin yritykset toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan tällä konkreettisella, lähiympäristöä auttavalla tavalla. 

”Ilman muuta kannattaa lähteä mukaan! Tästä saa paljon energiaa ja hyvää mieltä. Elämänilo ja energia, jota näillä vaikeista oloista tulleilla nuorilla on, on tarttuvaa ja samalla saa itsekin uusia näkökulmia”, he sanovat yhdestä suusta.

”Ilman valmennuksessa mukana olevia yrityksiä emme pystyisi tarjoamaan nuorille näin laajamittaista tukea työelämään kiinnittymiseen – kiitos siis kaikille yrityksille, jotka jakavat halumme auttaa nuoria työelämän ensiaskeleilla”, SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen kiittää. 

”Tällaisen yhteistyön merkitys voi olla valtaisa! Nuoren koko elämä voidaan saattaa raiteilleen ja vaikutukset voivat heijastua seuraavaan sukupolveen saakka, kun luottamus omiin kykyihin ja yhteiskuntaan siirtyy tukea saaneiden nuorten lapsille”, Usva-Vänttinen jatkaa.

Yritykset tarjoavat nuorille myös työharjoittelupaikkoja, kesätöitä ja mahdollisesti jopa pitkäaikaisiakin työsuhteita. Kuluvana vuonna H’uraa-valmennus laajenee ja mukaan liittyy uusia yrityksiä.

Haluaisiko teidänkin yrityksenne lähteä auttamaan nuoria työelämän alkutaipaleella? Ota yhteyttä SOS-Lapsikylään, niin mietitään teille sopiva tapa!

Annemi Usva-Vänttinen
yritysyhteistyöpäällikkö
puh. 040 046 5020
annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi

Teksti: Elina Pitkäranta
Kuvat: Anthony Ubaud

Tutustu H’uraa-työelämävalmennukseen tarkemmin täällä.