DNA jatkaa yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa

14.2.2020
Tiedotteet
Nuori mies pitää kädessään tablettititokonetta hymyillen.

DNA jatkaa yhteistyötä hyväntekeväisyyskumppaneidensa SOS-Lapsikylän, HelsinkiMission ja Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa. DNA:n osalta yhteistyön tavoitteena on vahvoja ja osaavia järjestöjä tukemalla edistää digitaalista yhdenvertaisuutta kansallisesti.

DNA haluaa olla tänäkin vuonna mukana mahdollistamassa SOS-Lapsikylän, HelsinkiMission ja Hopen työtä Suomen lasten, nuorten, perheiden ja senioreiden hyväksi. Järjestöt ovat tulleet läheisiksi myös DNA:n henkilökunnalle.

– Digitalisoituminen on hieno asia, mutta osa suomalaisista on vaarassa jäädä siitä ulkopuoliseksi. Monelle palveluiden siirtyminen verkkoon jopa aiheuttaa lisää arjen hankaluuksia. Haluamme tehdä voitavamme sen eteen, että mahdollisimman moni pystyy nauttimaan digitalisaation ja älykkäiden laitteiden tuomista mahdollisuuksista, sanoo DNA:n viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck.

Kumppanuus SOS-Lapsikylän kanssa on jatkunut jo vuodesta 2011, ja vuonna 2020 yhteistyö kohdentuu SOS-Lapsikylän Ylitse-ohjelmaan ja sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten digitaalisen valmiuksien ja taitojen parantamiseen. DNA tukee SOS-Lapsikylän toimintaa rahallisesti, ja yhteistyö mahdollistaa muun muassa sen, että monille Suomessa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille pystytään hankkimaan nykyaikaiset älylaitteet. Esimerkiksi vuonna 2018 DNA lahjoitti 10 euroa jokaisesta DNA Kauppaan marras-joulukuun vaihteessa kierrätykseen tuodusta puhelimesta SOS-Lapsikylälle. Kampanjan tuloksena SOS-Lapsikylälle lahjoitettiin kaikkiaan 72 000 euroa laitehankintoihin.

DNA jatkaa yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa. DNA:n osalta yhteistyön tavoitteena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta.

HelsinkiMissiota DNA tukee rahallisesti senioreiden yksinäisyyden vastaisessa työssä. DNA:n tukea ohjataan senioreiden digiapuun, eli henkilökohtaiseen apuun, jonka tarkoitus on auttaa niitä senioreita, jotka kokevat tarvitsevansa parempia digivalmiuksia. HelsinkiMission kouluttamat vapaaehtoiset tekivät vuoden 2019 aikana lähes 200 digiapukeikkaa, joissa vapaaehtoinen auttaa keikka-apua pyytänyttä senioria hänen ilmoittamassaan digi- ja älylaitteisiin liittyvässä pulmassa tarvittaessa vaikka seniorin kotona.

Hope ry:n kanssa DNA on sopinut vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi tehtävistä laitelahjoituksista. DNA:n tuki ohjataan Hopen ilmoittaman tarpeen mukaan, ja sillä mahdollistetaan Hopen työtä vähävaraisten perheiden hyväksi. DNA lahjoittaa Hopelle vuosittain satoja älypuhelimia.

Älylaitteen – ja sen käyttötaidon puute eriarvoistumisen syynä

DNA:n maaliskuussa 2019 julkaisemaan digitaaliseen tasa-arvoon keskittyneeseen tutkimukseen*) vastanneista 1029 henkilöstä noin 40 prosenttia katsoo, että omassa lähipiirissä on joku, joka on jäänyt joko yhteiskunnan tai sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle digitalisoitumisen vuoksi. Syrjäytyneeksi koetaan useimmiten joku sukulainen, ja sen syynä pidettiin osaamisen puutetta. Vastaajista yli puolet uskoi, että laitteiden puuttuminen tai osaamisen puute johtavat Suomessa eriarvoistumiseen.

Lisätietoja:

*) DNA:n ja Nepan tutkimus digitaalisesta yhdenvertaisuudesta, lehdistötiedote 25.3.2019: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69854743

viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck, DNA Oyj, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dna.fi

DNA:n viestintä: puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa sekä räätälöityä tukea perheille. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

HelsinkiMissio on vuonna 1883 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Se tekee työtä ammattilaisten ja vapaaehtoisten voimin lapsiperheiden, nuorten, senioreiden ja erityisryhmien parissa. Työn ytimessä on yksinäisyyden lievittäminen. Arviolta 400 000 suomalaista kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys heikentää terveyttä ja kerää ympärilleen muita ongelmia, kuten huono-osaisuutta. Siten se on inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävä yhteiskunnallinen haaste.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. Vuonna 2009 perustettu järjestö avustaa vähävaraisia ja kriisin kohdanneita lapsiperheitä 20 paikallistoimijan voimin ympäri Suomen. Avun muotoina ovat konkreettiset vaate- ja tavaralahjoitukset sekä harrastustuki ja vapaa-ajan elämykset. www.hopeyhdistys.fi