Äärimmäinen köyhyys estää lapsen oikeuksien toteutumista

13.2.2020
Tarinoita maailmalta
Kolme tansanialaispoikaa nauraa

Jälleennäkemisen ilo on molemminpuolinen, kun tapaamme 13-vuotiaan Kassianin Tansanian maaseudulla.  Kassian osallistuu lapsen oikeuksia edistävään kehitysyhteistyöhankkeeseemme.

Ensitapaamisella vuosi sitten Kassian teki meihin lähtemättömän vaikutuksen rohkealla ja valoisalla persoonallaan. Hän oli ottanut vahvan roolin oman koulunsa lastenkerhon puheenjohtajana. Kassianilla on suuri intohimo edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja saada kaikki yhteisön lapset tietoiseksi omista oikeuksistaan sekä siitä, miten toimia, jos oikeuksia loukataan. Kerho onkin muun muassa vienyt eteenpäin kaltoinkohtelutapauksia sekä vakuuttanut useamman lapsen vanhemmat siitä, että lasten on saatava jatkaa koulunkäyntiä.

Huoli toimeentulosta

Odotimme myös tämänkertaista tapaamista Kassianin kanssa innolla. Saavuttuamme kylään, jossa Kassian asuu, meille kerrottiin, että koska on koulujen loma-aika, Kassian on lähtenyt jo aamulla peltotöihin. Ajoimme lähemmäksi peltoja odottelemaan häntä. Hetken kuluttua pienikokoinen 13-vuotias saapui reippaana luoksemme ja muisti meidät viime vuodesta. Valloittava hymy valaisi kasvot.

Aloimme jututtaa Kassiania ja kysellä kuulumisia. Alkuvuodesta Kassian siirtyy yläkouluun ja haluaa myös siellä edistää lasten oikeuksia. Kun puhumme alueen lasten haasteista, suurimmaksi Kassian mainitsee köyhyyden. Monilla perheillä on jatkuva huoli toimeentulosta ja se vie voimavaroja paitsi vanhemmilta myös lapsilta. Kassian itsekin tulee äärimmäisen köyhistä oloista. Köyhyys estää monien lasten oikeuksien toteutumisen. Jos perheellä ei ole riittävää elantoa, useat perusoikeudet ovat uhattuina: lapsen oikeus riittävään ravintoon, oikeus koulutukseen ja oikeus suojeluun.

Uusia unelmia

Perheen toimeentulon paraneminen avaa uusia ovia myös vanhemmuudelle. Kun vanhempien ei enää tarvitse murehtia toimeentulosta, he pystyvät vastaamaan lasten tarpeisiin. Taloudellinen turva on hyvinvoinnin alku. Kassianin äiti on liittymässä paikallisen naisten osuuskunnan toimintaan, jotta hän voisi saada lisätuloja tekemällä käsitöitä.

Kassian itse haaveilee voivansa opiskella pitkälle. Koskettava kohtaaminen painuu mieliimme varmasti loppuiäksi. Köyhyys riistää liian monelta lapselta lapsuuden. Siksi tärkeä osa työtämme on työskennellä köyhimmillä alueilla auttaen perheitä parantamaan toimentuloaan.

SOS-Lapsikylän ulkoministeriön ja SOS-Kummien tuella Tansanian Mufindissa toteuttama kehitysyhteistyöhanke lisää huoltajien kykyä ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan ja tarjota lapsille suojelua sekä vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista.

Hankkeessa tuetaan myös vahvasti lasten osallisuutta. Vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen vahvistaa lasten kasvua aktiivisiksi jäseniksi ja oikeuksiensa puolustajiksi yhteisöissään. Hankkeen myötä tietoisuus lapsen oikeuksista alueella on jo parantunut, ja lapset tietävät paremmin, miten toimia ja minne mennä, mikäli heidän oikeuksiaan loukataan.

Lue lisää täältä.

TEKSTI Elina Pitkäranta
KUVAT Anthony Ubaud