Fatou, 24, unelmoi paremmasta tulevaisuudesta

10.2.2020
Tarinoita maailmalta

Nuorten työttömyys on vakava ongelma Gambiassa, joka on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Lähes puolet maan 14-24-vuotiaista oli työttömiä vuonna 2017. SOS-Lapsikylä on tänä vuonna aloittanut kehitysyhteistyöhankkeen gambialaisnuorten tukemiseksi.

Fatou on 24-vuotias nuori nainen. Hän on kotoisin Somasta, Gambian maaseudulta. Hänen vanhempansa erosivat Fatoun ollessa pieni. Perhe on hankkinut elantonsa pienviljelyllä, mutta tuloja ei ole ollut paljon, ja perhe on ollut hyvin köyhä. Fatou joutui keskeyttämään koulun taloudellisista syistä ollessaan yläasteella.

Valoa tunnelin päässä

Nykyään Fatou tekee vapaaehtoistyötä nuorten keskuksessa Pakalindingin yhteisössä. Tehtävästä saamillaan pienillä tuloilla hän yrittää tukea myös perhettään. Päivittäisen elämänsä Fatou kuvaa olevan kuitenkin pelkää selviytymistaistelua.

”Aiemmin en ollut varma tulevaisuudestani, mutta nyt SOS-Lapsikylän nuorten tukemisen hankkeen myötä näen taas valoa tunnelin päässä. Elämäntilanteeni on vaikea, mutta projektista saamani valmennuksen johdosta olen toiveikas lähitulevaisuuden suhteen. Minä haluan ryhtyä yrittäjäksi ja pystyä tarjoamaan töitä muille gambialaisnuorille”, Fatou sanoo.

Nuorten tilanne Gambiassa haastava

Maansa nuorten tilannetta Fatou kuvaa vaikeaksi, etenkin niiden osalta, joilta koulu on jäänyt kesken ja puuttuu ammatillinen koulutus. Maaseudulla tilanne on erityisen huono. Työmahdollisuuksia ei juuri ole, tytöillä on suuri riski joutua varhain naimisiin, koulutusmahdollisuudet ovat lähes olemattomat, mahdollisuudet lainojen ja rahoituksen saamiseen pienyrittäjyyteen ja valmennuksiin ovat vähäisiä. Köyhyys on monien ongelmien juurisyynä.

Tärkeimpinä ratkaisun avaimina nuorten tilanteeseen Fatou näkee työllistymismahdollisuuksien paranemisen, koulutukset ja valmennukset uusien taitojen haltuunottamiseksi, start-up-rahoituksen kouluttautuneille nuorille sekä tuen koulumaksuihin.
Fatou toivoo elämänsä saavan nyt paremman suunnan, kun hän on päässyt hankkeen avun piiriin: ”Suurin unelmani on työllistää itse itseni ja saavuttaa taloudellinen riippumattomuus”. Perheen perustamista hän kertoo suunnittelevansa vasta myöhemmin.

”Aiemmin en ollut varma tulevaisuudestani, mutta nyt SOS-Lapsikylän nuorten tukemisen hankkeen myötä näen taas valoa tunnelin päässä”, sanoo Fatou.

SOS-Lapsikylä tukee nuorten työllistymistä

SOS-Lapsikylän ulkoministeriön sekä SOS-kummien tuella rahoittaman kehitysyhteistyöhankkeen tavoitteena on parantaa Gambiassa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten asemaa ja lisätä heidän taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksiaan. Hankkeen piirissä on 600 nuorta.

Hankkeen päätavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien nuorten työllistymistä mm. kehittämällä ammatillista koulutusta, tarjoamalla uraohjausta ja mentorointia sekä työharjoittelupaikkoja ja yrittäjyyskoulutusta. Nuoria tuetaan myös elämäntaitojen kehittämisessä. Heille opetetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita sekä tuetaan sosiaalisten ja muiden elämäntaitojen kanssa.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen.