TUKENA-hankkeen loppuraportti ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten kotoutumisesta Uudellemaalle

8.2.2020
Tukea työhösi
17-vuotias poika Syyriasta

Tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten kotoutumiseen Uudellamaalla tähtäävän SOS-Lapsikylän TUKENA-hankkeen työ alkoi keväällä 2018.

Loppuraportin tarkoitus on toimia oppaana, jota alan toimijat voivat hyödyntää kehittämistyössään. Hankkeen työtä voidaan hyödyntää myös, jos ilman huoltajaa tulleiden alaikäisen määrä nousee ja perheryhmäkotien määrä kääntyy kasvuun.

Raportissa esitellään TUKENA-hankkeen tekemä työ ja sen tulokset. Raportista löytyy myös hankkeen kokemusten ja havaintojen perusteella tehtyjä kehityssuosituksia.