Lapsen oikeudet innostavat Tansaniassa

5.2.2020
Tarinoita maailmalta
Tansanialaiset lapset koululuokassa

Innokas joukko 10–14-vuotiaita lapsia kokoontuu joka torstai keskustelemaan lapsen oikeuksista koulunsa lastenkerhoon Mufindissa Tansanian maaseudulla. SOS-Lapsikylä tukee alueen koulukerhoja vahvistaakseen lasten osallisuutta ja tietoisuutta heidän oikeuksistaan.

Bumilayingan peruskoulussa oppilaat ovat valinneet lasten kerhon jäsenet keskuudestaan. Lapset kertovat keskustelevansa kerhossa lapsen oikeuksien lisäksi muun muassa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. He sanovat olevansa tietoisia, miten viedä mahdollisia kaltoinkohtelu- ja pahoinpitelytapauksia eteenpäin.  Lapset kertovat oppineensa kerhossa ennen kaikkea itsevarmuutta ja esiintymistaitoja. Keskiviikkoisin kerhon jäsenet pitävätkin koko koululle opetushetkiä, joissa he kertovat muille lapsille lapsen oikeuksista.

Glory ja Jakaya ovat iloisia, että he saavat oppia lisää lapsen oikeuksista.

Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

Kun kysyimme kerhon jäseniltä, mitä lapsen oikeuksia he tuntevat, alkoi vilkas keskustelu tärkeimmistä oikeuksista: oikeus koulutukseen, oikeus suojeluun, oikeus elämään, oikeus perustarpeisiin, oikeus mielipiteen ilmaisuun, oikeus ruokaan ja oikeus osallistua päätöksentekoon.  

Kuudesluokkalaiset Glory, 13, ja Jakaya, 14, kertoivat, että parasta lastenkerhossa mukana olossa on, että he saavat oppia lapsen oikeuksista. He molemmat ovat olleet mukana kerhotoiminnassa vuoden verran. Jakaya on lastenkerhon varapuheenjohtaja.

Heidän mukaansa vanhemmat tuntevat nykyään lasten oikeudet paremmin ja kuuntelevat lapsiaan. He kertovat myös, että aiemmin lapsiin kohdistuva väkivalta oli yleisempää, mutta nyt se on vähentynyt.

Lastenkerho kokoontuu

SOS-Lapsikylän ulkoministeriön tuella Tansanian Mufindissa toteuttama kehitysyhteistyöhanke lisää huoltajien kykyä ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan ja tarjota lapsille suojelua sekä vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista. Projektia tuetaan myös SOS-kummien avulla. Kummimaksuista 10 % ohjataan SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöprojekteihin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kunnan ja aluehallinnon sekä viranomaisten kanssa rakenteiden uudistamiseksi. Tiivis yhteistyö paikallishallinnon kanssa on tuottanut jo hyviä tuloksia ja alueelle on muun muassa ohjattu aiempaa enemmän varoja lastensuojeluun ja sosiaalityöhön.

Hankkeessa tuetaan myös vahvasti lasten osallisuutta. Vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen vahvistaa lasten kasvua aktiivisiksi jäseniksi ja oikeuksiensa puolustajiksi yhteisöissään. Hankkeen myötä tietoisuus lapsen oikeuksista alueella on jo parantunut, ja lapset tietävät paremmin, miten toimia ja minne mennä, mikäli heidän oikeuksiaan loukataan.

Lue lisää täältä.

TEKSTI Elina Pitkäranta
KUVAT Anthony Ubaud