Danske Bank lahjoittaa SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palveluun yli 200 000 euroa

3.1.2020
Tiedotteet
Danske Bank lahjoittaa SOS-Lapsikylälle lahjashekin.

Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän yhteistyön tuloksena SOS-Lapsikylä saa toimintaansa 215 050 euroa. Lahjoitus kohdistuu SOS-Lapsikylän Perhekumppani-mallin toimintaan. Perhekumppani-palvelu on suunnattu perheille, jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet apua palvelujärjestelmän nykyisistä palveluista.

Danske Bank lahjoittaa yhteensä 215 050 euroa SOS-Lapsikylälle. Lahjoituksen avulla SOS-Lapsikylä voi tukea sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria tarjoamalla Perhekumppani-palvelua. Danske Bankin asiakkaat mahdollistivat lahjoituksen, sillä lahjoituksen koon määräsi se, miten moni Danske Bankin asiakas latasi käyttöönsä Danske ID –tunnistussovelluksen ja uuden mobiilipankin kampanja-aikana. Danske Bank lahjoittaa nyt euron jokaista molemmat sovellukset ladannutta asiakasta kohden.

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun palveluntuottaja, lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukeminen Perhekumppani-mallilla on uudenlainen toimintatapa, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Suomessa on Me-säätiön mukaan tällä hetkellä 65 900 syrjäytynyttä nuorta. Vuoden 2020 alusta astuu voimaan uusi jälkihuoltolaki, joka edellyttää kuntia tarjoamaan sijaishuollosta itsenäistyville nuorille jälkihuollon tukea 25-vuotiaaksi saakka, kun velvoite ulottui aiemmin vain 21 ikävuoteen.

”SOS-Lapsikylän ja Danske Bankin yhteistyö antaa meille mahdollisuuden auttaa yhä useampaa lasta ja nuorta. Perhekumppanin tarjoaman yksilöllisen tuen avulla sijaishuollossa kasvanut nuori saa tukevamman otteen itsenäisestä elämästä. Monilla kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla sosiaaliset verkostot saattavat olla heikot ja heillä voi olla vaikeuksia elämänhallinnan ja oman taloudenpidon kanssa. Perhekumppani kulkee nuoren rinnalla, kuuntelee ja auttaa juuri niissä asioissa, joissa nuori tarvitsee apua”, sanoo SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård.

Danske Bankin lahjoituksella SOS-Lapsikylä palkkaa kaksi perhekumppania 1,5 vuoden ajaksi. Tavoitteena on luoda pysyvä palvelu, jota kunnat voisivat tarjota jälkihuoltoa tarvitsevien nuorten tueksi. 

”Perhekumppani-mallin ydinajatuksena on, että luottamusta rakennetaan nuoren kanssa pala palalta. Perhekumppani astuu itsenäistyvän nuoren elämään siinä vaiheessa, kun tämä muuttaa sijaishuollosta omaan asuntoon. Monella on siinä vaiheessa vielä koulu kesken. Lisäksi on tyypillistä, että sijaishuollossa kasvaneet nuoret perustavat perheen hyvin nuorina. Perhekumppani-mallin avulla voimme tukea myös nuoren vanhemmuutta ja ehkäistä ongelmien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle”, SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen summaa. 

Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille

Lahjoitus on jatkoa Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän aiemmalle yhteistyölle. Danske Bank on tehnyt sijoituslahjanlupauksen kymmenelle SOS-Lapsikylän kanssa yhteistyössä valitulle lapselle, jotta heillä olisi aikuistuessaan tasapuolisemmat eväät itsenäiseen elämään ja unelmiensa tavoitteluun.

Lahjoitukset ovat osa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hanketta, joka pyrkii tarjoamaan suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen sekä herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta. 

”Yksi lahjoitus ei ratkaise ongelmia, mutta voi nostaa niitä esille. Olen iloinen, että voimme olla mukana tukemassa SOS-Lapsikylän toimintaa.  On tärkeää, että lapsille voidaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet taloudelliseen mielenrauhaan”, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki. 

Danske Bank haluaa tukea suomalaisten taloudellista mielenrauhaa. Vainiomäen mukaan lahjoitukset ovat tapa keskustella suomalaisten lasten erilaisista lähtökohdista.

Hankkeen kimmokkeena olivat ensimmäisen kerran vuonna 2018 julkistetun Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen päälöydökset; suomalaisilla on matalampi taloudellinen mielenrauha kuin muilla pohjoismaalaisilla, kolmannes suomalaisista on vähintään viikoittain huolissaan siitä saako rahansa riittämään sekä se, että lähes puolet suomalaisista ei usko mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Tietoa SOS-Lapsikylän Perhekumppani-mallista

SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelu on kehitetty yhdessä Varkauden kaupungin kanssa. Palvelu aloitti Varkaudessa vuonna 2016 kohderyhmänään perheet, jotka olivat saaneet paljon sosiaalipalveluilta, mutta palvelut eivät olleet tuoneet apua perheiden vaikeuksiin.

•    Owal Groupin vuonna 2019 julkaistun arvioinnin mukaan Perhekumppani-palvelulla on merkittävä ja laaja-alainen vaikutus perheiden hyvinvointiin.

•    Arvioinnin mukaan Perhekumppani-palvelua saaneiden perheiden luottamus yhteiskunnan palvelujärjestelmään parani. Palvelua saaneet perheet kokivat myös hyvinvointinsa kasvaneen palvelun lopussa.

•    Perhekumppani-palvelua tarjotaan myös Vantaalla, Lohjalla ja Kemiönsaarella. Vantaalla ja Lohjalla palvelu on suunnattu neuropsykologisesti oireilevien lasten perheille ja Kemiönsaarella kaikille alle kouluikäisten perheille, joissa nähdään varhaisen tuen tarvetta.

•    Danske Bankin rahoituksen turvin aloittavat perhekumppanit keskittyvät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. 1,5 vuoden työskentelyn aikana mallin vaikuttavuutta mitataan ja siitä teetetään ulkopuolinen arviointi. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Aada Lätti, Danske Bank, aada.latti@danskebank.fi, 050 498 8999 
Viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Poutanen, leena.poutanen@sos-lapsikyla.fi, 040 570 8298


Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Olemme yli 145 vuoden ajan auttaneet kotitalouksia ja yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Tarjoamme henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmillemme – asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme – ja tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, joka auttaa tekemään taloudellisista päätöksistä ja arjen pankkiasioinnista helppoa.

Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa.
www.danskebank.com


SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja olemme kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.
www.sos-lapsikyla.fi