Yhdessä saamme aikaan enemmän – vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä

5.12.2019
SOSblogi

Kansainvälisen vapaaehtoisten päivän lähestyessä aloin pohtia vapaaehtoisten merkitystä työssämme. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi on monella tavalla palapelin rakentamista.

Toisaalta tulee olla aitoon tarpeeseen perustuva tehtävä, johon vapaaehtoista tarvitaan. Vapaaehtoisen tulee myös kokea osallistuvansa itselleen mielekkääseen ja tarpeelliselta tuntuvaan tehtävään. Näiden kahden yhdistämisessä tarvitaan ennakkoluulotonta tarpeiden kartoittamista sekä tutustumista vapaaehtoiseen ja siihen, minkälaisessa toiminnassa hän haluaisi olla mukana. Joskus palaset loksahtavat paikalleen lähes huomaamatta ja toisinaan taas vapaaehtoistehtävä saattaa odottaa tekijäänsä tai tekijä itselleen mielekästä tehtävää jonkin aikaa. 

Lastensuojelujärjestössä palapelin tärkeinä palasina ovat ammattilaiset, jotka tekevät ammattitaidolla ja sydämellä työtä lasten ja perheiden hyväksi. Myös vapaaehtoisten kanssa keskustellessani moni on kertonut osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan, koska he haluavat aidosti auttaa lapsia ja nuoria. Omalla panoksellaan vapaaehtoiset voivat sekä täydentää ammattilaisten työtä että tuoda uudenlaisia näkökulmia. Vertaisuuden kokemus tai sukupolvien välinen kohtaaminen ovat lisäarvoa, jota vapaaehtoistoiminnassa voi syntyä. 

Varamummuja, vertaismentorointia ja lastenhoitoa

Tästä myös SOS-Lapsikylässä on hyviä esimerkkejä. Lähellä-hankkeeseemme kuuluvilla yhteisöllisillä Mummun ja vaarin tuvilla seniorit toimivat vapaaehtoisina ja kohtaavat lapsia ja perheitä illanvieton lomassa. Illoissa syntyy keskusteluja ja kohtaamisia, jotka tuottavat iloa niin lapsille, vanhemmille kuin vapaaehtoisillekin. Sijaishuollosta itsenäistyville nuorille suunnatussa Ylitse-hankkeessamme taas sijaishuollossa kasvaneet nuoret aikuiset toimivat vertaismentoreina samankaltaisessa tilanteessa oleville. Vertaistukea on tarjolla mobiilisovelluksen välityksellä. Näin tuki ei ole sidottu tiettyyn paikkaan ja aikaan. Toiminta on merkityksellistä niin itsenäistyville nuorille kuin mentoreina toimiville vapaaehtoisille.

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan tavallisen ihmisen taidoilla ja näin myös vapaaehtoistehtävät ovat ihmisen kokoisia. Lastenhoitajien tärkeä apu mahdollistaa sen, että esimerkiksi tukiperheiksi ryhtyvät vanhemmat voivat osallistua valmennukseen, kun heidän lapsistaan pidetään hyvää huolta. Arjen askareissa auttaminen, kuten ikkunanpesu, taas ilahduttaa sijaisvanhempia ja tehtävään on helppo tarttua niin valmiin yritysporukan, yhteisön jäsenen kuin yksittäisen vapaaehtoisenkin. 

Jokaisen panos on tärkeä

Vapaaehtoistoiminnassa voi halutessaan hyödyntää myös omaa erityisosaamistaan. Kääntäjien avulla saamme tietoa toiminnastamme kansainväliseen tietoon ja toisaalta myös pystymme kouluttamaan moninaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia entistä paremmin. 

Kaikki SOS-Lapsikylän vapaaehtoistoiminta tukee meitä päämäärässämme auttaa lapsia.  Olipa tekeminen sitten kansioiden taittelua, somepostauksista tykkäämistä tai tapahtumissa ihmisten kohtaamista ja toiminnan esittelyä. Pienikin panos on tärkeä. Kuten palapelissä, myös järjestössä kokonaisuus piirtyy näkyviin jokaisen osapuolen yhteistyönä. Yhdessä saamme aikaan enemmän.

Kiitos vapaaehtoisillemme ja hyvää vapaaehtoisten päivää!

Kirjoittaja

Tuula Ylänne profiilikuva
vapaaehtoistyön koordinaattori