Vanhempien ongelmat varjostavat tansanialaisnuorten elämää

20.11.2019
Tarinoita maailmalta
Tansanialaislapset mielenosoituksessa

Mufindissa Tansanian maaseudulla lasten ja nuorten elämä köyhissä oloissa on vaikeaa. Monet lapsen oikeudet jäävät toteutumatta ja vanhempien vaikeudet heijastuvat lasten arkeen. Äärimmäinen köyhyys on voinut johtaa vanhempien elämässä muun muassa lukutaidon, koulutuksen ja toimeentulon puutteeseen sekä lasten kaltoinkohteluun.

Alueen lapset ja nuoret haluavat itse olla aktiivisessa roolissa elinolojensa parantamisessa. Haastattelimme kahta nuorta siitä, mitkä heidän mielestään ovat suurimpia lapsiin ja nuoriin kohdistuvia ongelmia ja miten niitä voitaisiin ratkaista.

Mitkä mielestänne ovat suurimpia lasten ja nuorten elämään vaikuttavia ongelmia Mufindissa?

Poika, 16: ”Vanhemmilla on monia ongelmia: köyhyys aiheuttaa stressiä, kun heillä ei ole varaa huolehtia perheestä ja maksaa laskuja. Lapset kärsivät, kun rahaa ei ole riittävään toimeentuloon eikä tarpeeksi ravitsevaan ruokaan. Me molemmat tulemme perheistä, joissa on alkoholismia.”

Tyttö, 15: ”Vanhemmat eivät ole saaneet riittävää koulutusta lapsen oikeuksista. Todella iso ongelma on se, että vanhemmat juovat paljon, eivätkä huolehdi riittävästi lapsistaan ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Lapset joutuvat tekemään vanhempien tehtäviä, esimerkiksi huolehtimaan nuoremmista sisaruksista. Hoitamaan heidät pesulle ja laittamaan heille ruokaa.”

Olette osallistuneet aktiivisesti lastenkerhon toimintaan. Mitä kaikkea siellä tehdään?

Tyttö: ”Aloitimme kerhossa kanankasvatuksen. Siitä saadaan tuloja, joiden avulla voidaan tukea vaikeissa tilanteissa eläviä lapsia.”

Poika: ”Kerhossa lapset voivat myös ilmoittaa kokemistaan laiminlyönneistä, tai jos vanhemmat käskevät keskeyttämään koulun. Neuvomme heitä sanomaan vanhemmilleen, ettei niin saa tehdä. Mikäli tämä ei auta, asiasta pitää kertoa koulun tai yhteisön johdolle.”

Mistä te unelmoitte?

Tyttö: ”Minä haluaisin armeijaan. Veljeni on sotilas, ja sotilasparaatit ovat minusta upeita.”

Poika: ”Insinöörin ammatti on ollut unelmani lapsuudesta asti. Osaan jo korjata pyöriä ja moottoripyöriä.”

SOS-Lapsikylä vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista

SOS-Lapsikylän Mufindissa ulkoministeriön tuella toteuttaman kehitysyhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä huoltajien kykyä ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan sekä tarjota lapsille suojelua ja vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kunnan ja aluehallinnon sekä viranomaisten kanssa rakenteiden uudistamiseksi. Tiivis yhteistyö paikallishallinnon kanssa on tuottanut jo hyviä tuloksia ja alueelle on muun muassa ohjattu aiempaa enemmän varoja lastensuojeluun ja sosiaalityöhön.

Hankkeessa tuetaan myös vahvasti lasten osallisuutta. Vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen vahvistaa lasten kasvua aktiivisiksi jäseniksi ja oikeuksiensa puolustajiksi yhteisöissään. Hankkeen myötä tietoisuus lapsen oikeuksista alueella on jo parantunut, ja lapset tietävät paremmin, miten toimia ja minne mennä, mikäli heidän oikeuksiaan loukataan.