Lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen loppuraportti Pohjois-Karjalan perhekeskuksen kehittämistyöstä

11.11.2019
Tukea työhösi
Tyttö värikkään sateenvarjon kanssa sateessa

SOS-Lapsikylä sai vuosille 2017–2019 eduskunnan myöntämän hankerahoituksen, jonka tarkoituksena on ollut kehittää lasten ja perheiden auttamistyötä paremmin toimivaksi ja oikea-aikaiseksi.

Hankeraportissa jäsennetään SOS-Lapsikylän ja Siun soten välisen kumppanuuden oppimiskokemuksia perhekeskuksen johtamisrakenteen
käynnistämisestä.

Siun sote on hyvinvointikuntayhtymä, joka vastaa Pohjois-Karjalassa 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskuksen tehtävänä on sovittaa yhteen kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Hankeraportin tarkoituksena on nostaa esiin hankkeessa kertyneiden kokemuksien pohjalta ja tutkimustietoon perustuen kysymyksiä, joita sektorit ylittävän yhteistyön suunnittelussa ja yhteistyöprosessissa tulisi huomioida ja kuvata työtapoja, joilla yhteistyöhön liittyviä elementtejä käsiteltiin.