Johtavat lastenoikeusjärjestöt: Lapsen oikeuksien puolesta tarvitaan toinen vallankumous

26.6.2019
Tiedotteet

Maailman johtajat hyväksyivät 30 vuotta sitten lapsen oikeuksien sopimuksen. Silti miljoonilta lapsilta evätään heidän oikeutensa, eivätkä he saa suojelua.

30 vuotta sen jälkeen, kun maailman johtajat lupasivat suojella kaikkien lasten oikeuksia, miljoonat lapset eivät käy koulua, elävät köyhyydessä ja joutuvat kokemaan riistoa, väkivaltaa, laiminlyöntejä sekä hyväksikäyttöä.

Kansainvälisen yhteisön on aika toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen rikotut lupaukset, todetaan uudessa raportissa, A Second Revolution: 30 years of child rights, and the unfinished agenda – Toinen vallankumous: 30 vuotta lasten oikeuksia ja kesken jäänyt ohjelma.

Raportin on laatinut Joining Forces Alliance -yhteenliittymä, johon kuuluu kuusi johtavaa lapsiin keskittyvää järjestöä. Se vaatii uutta sitoutumista lapsen oikeuksiin. Yhteenliittymän mukaan hallitusten on ryhdyttävä rohkeisiin toimiin ja pyrittävä tavoittamaan lapset, jotka kärsivät usein sukupuoli-identiteettiin, rotuun, kastiin, uskontoon, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä.

Miljoonat lapset on unohdettu

”Lasten tilanne on edistynyt merkittävästi lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen jälkeen, mutta emme voi jättää huomiotta miljoonia, jotka on jätetty jälkeen”, sanoo järjestöjen yhteenliittymää valvovan komitean puheenjohtaja Meg Gardinier.

”Maailma jättää huomiotta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset – äärimmäisessä köyhyydessä elävät, nuoret, jotka elävät hauraissa valtioissa, pakolaiset ja vammaiset lapset. Lupauksistamme ei ole seurannut riittävästi kestäviä muutoksia, ja meidän pitää tehdä enemmän. Tämä on moraalinen, oikeudellinen ja taloudellinen epäonnistuminen, johon maailmalla ei ole varaa.”

Tilastot kertovat jäljellä olevista haasteista. Joka vuosi:

  • Yli viisi miljoonaa lasta kuolee estettävissä oleviin syihin. Lähes puolet näistä kuolemista liittyy aliravitsemukseen.
  • 95 000 lasta, heistä 70 prosenttia poikia, murhataan.
  • 15 miljoonaa teinityttöä on pakotettu seksiin.
  • 64 miljoonalta lapselta on evätty pääsy perusasteen koulutukseen.

Lapsiin on investoitava

Raportti kertoo avaintekijöistä haasteiden taustalla. Lapsille kriittisiin palveluihin ei ole investoitu riittävästi. Useimmat maat eivät esimerkiksi käytä 5–6:ta prosenttia bruttokansantuotteestaan kattaviin perusterveydenhuoltopalveluihin. Monet köyhimmät maat ovat riippuvaisia ulkomaisesta avusta, jota ne eivät kuitenkaan saa tarpeeksi kriittisille sektoreille, kuten terveys- ja koulutuspalveluihin.

Toinen tekijä on tiedon laatu. Hallitukset käyttävät usein dataa, joka heijastaa kansallisia keskiarvoja. Se vaikeuttaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeiden tunnistamista ja kehityksen seuraamista. On yhä tärkeämpää eritellä data sukupuolen, iän, vammaisuuden ja sijainnin perusteella, sillä monet oikeuksien loukkaukset koskettavat juuri kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia lapsia.

Järjestöjen yhteenliittymä vaatii, että hallitukset sisäistävät kaikki lapsen oikeuksien sopimuksen kohdat ja ryhtyvät toimimaan niiden pohjalta:

  • Lainsäädännön, politiikan, budjettien ja ohjelmien toteuttamisen on oltava inklusiivista kaikille lapsille.
  • Kaikkien syrjittyjen lasten oikeuksia on edistettävä ja sukupuolten tasa-arvoa on puolustettava.
  • Lasten merkityksellistä osallistumista on tuettava ja heidän ilmaisun- ja mielipiteenvapauttaan on kunnioitettava.

Lasten ääntä on kuultava

Todellisen äänen antaminen lapsille sekä heidän näkemystensä kuuleminen ja huomioiminen on lapsen kehityksen kannalta elintärkeää. Vaikka lasten oikeus osallistua on yksi sopimuksen ydinperiaatteista, heitä kohdellaan yhä passiivisina aikuisten päätösten kohteina.

Esteitä on yhteiskunnan kaikilla tasoilla: Lait ja politiikka eivät tunnusta lapsia. Aikuiset eivät pysty tarjoamaan lapsille riittävästi mahdollisuuksia osallistua merkityksellisellä tavalla. Lasten oikeusturva on heikko ja heidän on vaikea saattaa oikeuksiensa rikkomukset käsiteltäväksi.

”Kuunnelkaa meitä”, sanoo espanjalainen nuori Lucia, jota haastateltiin raportin teon yhteydessä.

”On paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että koska olet lapsi, mielipiteesi on naurettava. Tai että siinä ei ole järkeä tai ettei se ole arvokas. Vaikka se olisi hyväkin. Koska olet lapsi, mielipiteelläsi ei ole väliä.”

**
Raportti suosituksineen Child Rights Now! -verkkosivulla: https://child-rights-now.org/

Joining Forces on kuuden johtavan alle 18-vuotiaiden kanssa ja heidän puolestaan työtä tekevän järjestön yhteenliittymä. Siihen kuuluvat ChildFund Alliance, Plan International, kansainvälinen Pelastakaa Lapset, kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö, Terre des Hommes International Federation ja World Vision International.

Joining Forcesin työn keskipisteenä on tällä hetkellä kaksi teemaa: Child Rights Now! – Lasten oikeudet nyt, jonka osa raportti on, sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. Lisätietoa: child-rights-now.org.

Raportti kokoaa yhteen laajoja kirjallisuuskatsauksia, raportteja ja analyysejä, joita yhteenliittymän jäsenet ja niiden kansalliset kumppanit ovat tehneet Bangladeshissa, Brasiliassa, Espanjassa, Filippiineillä, Guatemalassa, Intiassa, Kambodžassa, Keniassa, Kolumbiassa, Malissa, Nepalissa, Perussa, Romaniassa, Saksassa, Sambiassa, Senegalissa ja Ugandassa. Moniin raportteihin on kuulunut myös konsultaatioita tuhansien lasten ja nuorten kanssa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Leena Poutanen, viestintä- ja varainhankintajohtaja, SOS-Lapsikylä, leena.poutanen (at) sos-lapsikyla.fi, 040 570 8298

Annette Gothóni, ohjelmajohtaja, Suomen World Vision, annette.gothoni (at) worldvision.fi, 040 595 0892

Annukka von Kaufmann, ohjelmajohtaja, Plan International Suomi, annukka.vonkaufmann (at) plan.fi, 040 566 0599

Max Holm, tiedottaja, Pelastakaa Lapset, max.holm (at) pelastakaalapset.fi, 050 433 1438