Maailmassa joka toinen pakolainen on lapsi

20.6.2019
Tiedotteet
Afrikkalainen poika kurkistaa seinän takaa.

Vuonna 2018 maailmassa oli 25,9 miljoonaa pakolaista, mikä on 500 000 enemmän kuin vuonna 2017, kertoo YK:n pakolaisvirasto, UNHCR, vuotuisessa Global Trends -raportissaan. Vuonna 2018 joka toinen pakolainen oli lapsi, ja 111 000 näistä lapsista oli yksin ja ilman perhettään.

”Pakolaislapset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, sillä heillä on suuri riski joutua eroon perheistään, menettää läheisensä ja kohdata väkivaltaa. Usein he elävät ylikuormitetuilla pakolaisleireillä vailla pääsyä riittävään koulutukseen, terveydenhuoltoon tai sanitaatioon”, sanoo SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen.

“Lapsen oikeuksia ei missään tilanteessa saa vaarantaa lapsen asemasta riippumatta. Suomen on ratkaistava ns. ISIS-lasten kohtalo. Nämä lapset elävät surkeissa oloissa tautien riivaamilla leireillä”, Palsanen jatkaa.

SOS-Lapsikylä tarjonnut Suomessa kodin yksin maahan tulleille turvapaikanhakijalapsille

Suomessa SOS-Lapsikylän pakolaistyö on keskittynyt vuodesta 2015 alaikäisenä yksin maahan tulleiden nuorten auttamiseen. Vuonna 2015 Suomeen tuli yli 3000 alaikäistä yksin ilman perhettään.

“Uusien palveluiden ja hoitotyön suunnittelu yksin maahan tulleille nuorille ei aina ole ollut yksinkertaista. Pakolaistaustaisten nuorten elämä ei useinkaan sijoitu olemassa olevien raamien sisälle. Heidän elämäntilanteeseensa liittyy suuri epävarmuus ja kompleksisuus. Hoito- ja kasvatustyötä sekä palvelurakenteita on pitänyt arvioida ja organisoida totuttujen normien ja rajojen ulkopuolella, jotta lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen hoivan”, Palsanen kertoo.

Tällä hetkellä toiminnan painopiste keskittyy kotoutumista tukevaan työskentelyyn.

“Koulutus ja työllistyminen ovat avainasemassa, jotta nuoret saavat eväät hyvään elämään”, Palsanen korostaa. “Tärkeintä on, että nuorilla on läheisiä ihmissuhteita, sillä heidät omat perheensä ovat kaukana ja osa on menettänyt yhteyden perheeseensä.”

Tänään 20.6. vietetään maailman pakolaispäivää.

Lisätietoja:

Kati Palsanen
kehitysjohtaja
p. 040 825 1620
kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi