Fastroi tukemassa lapsiperheiden palveluiden muutostyötä Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän kanssa

12.6.2019
Tiedotteet

Varkauden kaupungin ja SOS-Lapsikylän ainutlaatuisessa mallissa työtä perheiden kanssa tehdään perheen itsensä eikä palvelujärjestelmän lähtökohdista. Perhe saa tarvitsemansa avun entistä sujuvammin.

Varkauden kaupunki on aloittanut keskitetyn resurssienohjauksen pilottikäytön osana perheiden palveluiden kehittämisohjelmaansa. Varkauden ja SOS-Lapsikylän kehittämässä uudenlaisessa mallissa voidaan nopeasti ja tehokkaasti osoittaa perheille palveluita keskitetyistä resursseista.

”Perheiden kanssa tehtävässä työssä on lähtökohtaisesti mukana suuri määrä toimijoita, joita on perinteisesti ohjattu yksikkökohtaisesti. Tähtäämme Varkaudessa siihen, että perheiden palvelut ohjautuisivat sirpalemaisuuden sijaan perheen kokonaisvaltainen tilanne ja palveluiden käyttö huomioiden”, SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Hannu Rusama kuvailee.  

Helpotusta palveluiden koordinointiin

Resurssikoordinaattorilla on nyt näkymä keskitetyssä resurssienhallinnassa mukana oleviin palveluihin niin perusteellisesti, kuin se tietosuojavaatimusten puitteissa on mahdollista.

”Olemme tehneet useamman vuoden muutostyötä sen eteen, että perheet ohjautuisivat palveluiden piiriin mahdollisimman varhain, kun haasteet ovat vielä pieniä. Muutostyössä Varkauden kaupungin kumppanina on toiminut SOS-Lapsikylä. Tämä vaatii resurssien optimaalista käyttöä, ja Fastroin resurssienohjausjärjestelmä tukee muutostyötä täydellisesti”, Varkauden kaupungin perhepalveluiden resurssikoordinaattori Tiina Mikkonen-Reponen sanoo.

Huhtikuussa alkanut pilottikäyttö laajeni toukokuussa niin, että resurssipoolissa ovat kaupungin perheneuvonnan sosiaalityöntekijät ja psykologit, sosiaalityö ja lastensuojelu sekä kaikki neuvolan, perhepalveluiden ja kotihoidon perhetyöntekijät. Syksyllä pilotti laajenee edelleen, kun kokonaisuuteen liittyvät myös ostopalveluna hankittavat SOS-Lapsikylän perhekumppanit.

”Keskitetty resurssienohjaus on työni kannalta luksusta ja suuri helpotus entiseen puheluralliin verrattuna. Näen kaikkien työntekijöiden ajantasaisen varaustilanteen”, Mikkonen-Reponen sanoo.

Koska kyseessä on täysin uudenlainen tapa toimia, näin alkuvaiheessa hän toistaiseksi varmistelee työntekijöiltä varauksien onnistumista erikseen. ”Vinkkaan työntekijälle, että asiakasohjaus on tehty tiettyyn aikaan – sopiihan käynti varmasti hänen kalenteriinsa, jossa näyttäisi olevan silloin tilaa”, Mikkonen-Reponen kuvailee.

Perheen kokonaistilanteen hahmottaminen palveluiden näkökulmasta olisi käytännössä mahdotonta ilman tietojärjestelmää, joka mahdollistaa nyt työntekijälle näkymän oman asiakasperheen luona tapahtuviin käynteihin.

”Näin varmistetaan, että emme uuvuta perheitä esimerkiksi tilanteella, jossa kaikki palvelut tarjottaisiin alkuviikosta, ja loppuviikosta perheen apuna ei kävisi kukaan”, Mikkonen-Reponen sanoo.

Tietosuoja kaiken ytimessä

Sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuuksia koskevat erilaiset lakien määrittelemät tietosuojavaatimukset. Niinpä keskitetyn resurssienohjauksien kehittämisessä on ehdottoman tärkeää, että järjestelmätietojen näkyvyysasetukset ovat salassapitovaatimusten mukaisia.

Tärkeässä roolissa asianmukaisen toiminnallisuuden toteuttamisessa olivat Varkauden tietosuojavastaavat, joiden panosta Tiina Mikkonen-Reponen haluaa kiittää – samoin kuin koko henkilöstön, joka on siirtynyt uuteen toimintamalliin reippaasti.

Fastroi HILKKA™ -järjestelmän kyvykkyys näiden edellytysten toteuttamiseen oli avainasemassa, kun kaupunki valitsi järjestelmätoimittajaa.

”Olemme ylpeitä, että saamme olla mukana kokonaan uuden ajattelumallin toteuttamisessa. Iloitsemme sekä veronmaksajina että yrityksenä, kun järjestelmämme auttaa tukea tarvitsevia perheitä olemassa olevilla palveluresursseilla entistä paremmin”, Fastroin myyntijohtaja Mika Sipilä sanoo.

”Uskomme, että ratkaisuumme voi kohdistua suurtakin mielenkiintoa. Käytännössä kaikki kunnat ja kaupungit hyötyisivät lapsiperheiden palveluiden keskitetystä resurssienohjauksesta. Olemme tiettävästi ensimmäinen järjestelmätoimittaja, joka pystyy tällaista ratkaisua tarjoamaan”, Sipilä jatkaa.

Pilotin tuleviin tavoitteisiin kuuluu myös perheiden palveluiden vaikuttavuuden arviointi.

”Toiminnan laadullinen tarkastelu on luonteva seuraava askel. Kun resursseja ja niiden käyttöä tarkastellaan esimerkiksi perheiden hyvinvoinnin kehityksen rinnalla, on mahdollista analysoida, millaiset toimintamallit ovat vaikuttavia missäkin tilanteessa”, Hannu Rusama sanoo.

Samalla tulee mahdolliseksi tarkastella myös esimerkiksi perhekohtaisia palvelukustannuksia ja havaita helposti tilanteet, joissa perhe toistuvasti peruu saamiansa palveluita.

Lisätietoja:

Tiina Mikkonen-Reponen
resurssikoordinaattori, Varkauden kaupungin perhepalvelut
+358 44 4442242
tiina.mikkonen-reponen(at)varkaus.fi

Hannu Rusama
kehittämispäällikkö, SOS-Lapsikylä
+358 44 7614117
hannu.rusama(at)sos-lapsikyla.fi

Mika Sipilä
myyntijohtaja, Fastroi Oy
+358 400 667767
mika.sipila(at)fastroi.fi