Jopa tasa-arvoisessa Suomessa synnytään eriarvoisiin lähtökohtiin – Danske Bank tekee lahjanlupauksen kymmenelle lapselle

13.5.2019
Tiedotteet
Äiti ja isä taluttavat lasta käsistä.

Jopa yksi seitsemästä suomalaislapsesta elää köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Danske Bank tekee äitienpäivän alla sijoituslahjanlupauksen kymmenelle SOS-Lapsikylän kanssa yhteistyössä valitulle lapselle, jotta heillä olisi aikuistuessaan tasapuolisemmat eväät itsenäiseen elämään ja unelmiensa tavoitteluun.

Huono-osaisten lapsiperheiden määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosina, ja jo joka seitsemäs lapsi elää köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Nostaakseen keskusteluun suomalaisten eriarvoiset lähtökohdat taloudelliseen mielenrauhaan Danske Bank on yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa etsinyt vaikeisiin olosuhteisiin syntyneitä lapsia, joille pankki tekee lupauksen pesämunasta, jonka lapsi saa käyttöönsä aikuisena. Osana hanketta Danske Bankin vapaaehtoiset tarjoavat hankkeeseen osallistuville perheille mentorointia talousasioissa.

“Taloudellisessa mielenrauhassa ei ole kyse vain luvuista ja kovista faktoista, vaan myös siitä, millaiseksi taloudellisen tilanteemme tunnemme ja miten se meihin vaikuttaa. Erityisesti silloin, kun taloudesta on jatkuvaa huolta. Lahjanlupauksellamme haluamme tuoda äitienpäivän alla joukolle perheitä ilon siitä, että heidän lapsellaan on aikuistuessaan pieni pesämuna oman elämän rakentamiseen sekä siitä, että perhe voi saada neuvoja oman taloutensa hoitamiseen. Yksittäisellä lahjoituksella ei luonnollisestikaan ratkaista lapsiperheiden köyhyyteen liittyviä monimutkaisia ongelmia. Koska taloudellisella mielenrauhalla ja omien talousasioiden tuntemisella on tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus, julkistamalla tämän lahjoituksen valituille vauvoille haluamme nostaa esille sen, että kaikki eivät aloita samalta viivalta Suomessakaan”, kuvaa Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.
 
Lahjoitushanke toteutetaan yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa. Järjestössä pyritään muun muassa ehkäisemään lastensuojelutarpeen ylisukupolvista jatkuvuutta.
 
”Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi aikamme vaikeimmista ongelmista ja sillä on selkeä yhteys lastensuojelun asiakkuuteen. Usein huono-osaisuus on kasautunutta hyvinvointivajetta, jatkuvaa huolta toimeentulosta, työllisyydestä ja terveydestä. Surullisinta on se, että huono-osaisuus periytyy seuraavaan sukupolveen ja sen kierteen katkaisemiseksi me SOS-Lapsikylässä teemme töitä. Tässä projektissa on pyrkimys samaan. Kun pienen lapsen vanhemmille tarjotaan mentorointia oman talouden hallinnassa, heillä on mahdollisuus taloudelliseen mielenrauhaan ja parempaan elämänhallintaan”, sanoo SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.
 
”Huono-osaisuus ei aina näy päällepäin. Uusi ilmiö on huono-osaisten lapsiperheiden määrän kasvu. Huono-osaisella on elämässä kapeammat mahdollisuudet kuin muilla. Osa yhdelle itsestään selvistä asioista, kuten kampaajalla käynti, kuntosalikortti tai ravintolassa syöminen, voi olla toiselle täysin mahdottomia. Lapsikin alkaa tehdä valintoja, eikä näe samoja mahdollisuuksia kuin ikätoverinsa. Perheen taloudellinen asema näkyy Suomessa sekä nuorten oppimistuloksissa että harrastuksissa. Nämä ovat selkeitä eriarvoistumisen mittareita, joihin pitää suhtautua vakavasti. Huono-osaisuus kasautuu voimakkaasti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille. On hienoa, jos nämä nuoret saavat opastusta oman talouden hallinnassa. Ja muutamalla heistä on pesämuna kasvamassa Danske Bankissa”, Leena Poutanen jatkaa.

Danske Bankin lahjoitus valittujen perheiden lapsille toteutetaan lahjanlupauksena, jotta perheille ei sen antamisesta koituisi odottamattomia taloudellisia seurauksia, kuten tukien leikkauksia tai veroja. Lahjoitus toteutuu ja tulee veronalaiseksi, kun saaja aikanaan lunastaa lahjanlupauksen ja saa varat käyttöönsä. Näin lahjoitus tulee aikanaan lapsen itsensä käyttöön, kun hän on aikuinen. Alkupääoma sijoitetaan nyt kertaeränä Danske Bankin ammattilaisten hallinnoimaan rahastoon, ja lapsella on valtuudet lunastaa sijoitus oman valintansa mukaan 20-25 ikävuoden välillä, jolloin he voivat sovittaa lahjan vastaanottamisen omaan elämäntilanteeseensa. Pitkän sijoitusajan ansiosta sijoituksen arvo voi korkoa korolle -ilmiön myötä olla esimerkiksi kolminkertainen*.

Lahjoitus on osa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hanketta, joka pyrkii tarjoamaan suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen sekä herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta. Hankkeen kimmokkeena ovat 2018 julkistetun Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen päälöydökset; suomalaisilla on matalampi taloudellinen mielenrauha kuin muilla pohjoismaalaisilla, kolmannes suomalaisista on vähintään viikoittain huolissaan saako rahansa riittämään sekä se, että lähes puolet suomalaisista ei usko mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Lahjoitushankkeeseen ovat osallistuneet myös Danske Bankin taloudellisen mielenrauhan lähettiläs Arman Alizad ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Alizad kävi tutustumassa yhteen lahjanlupauksen saaneen lapsen vanhemmista ja kuuli nuoren perheen tarinan, Koutaniemi puolestaan on valokuvannut hankkeen perheitä. Molemmille eriarvoisuuden vähentäminen on sydämen asia.

”Oli suuri kunnia toimia valokuvaajana Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän yhteisessä kampanjassa. Lapsiperheiden kanssa perhevalokuvan ottaminen oli ainutlaatuinen hetki, jossa on läsnä vahva vanhemman ja lapsen yhteys. Kuvasta huokuu niin nykyisyyden hauraus kuin toivomus turvallisesta tulevasta. Taloudellisesti eriarvoistuvassa Suomessa on tärkeää käydä keskustelua siitä, millä rakenteellisilla ja sosiaalisilla muutoksilla voimme ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä, ja varmistaa omasta taloudellisesta asemastamme riippumatta tasa-arvoisemman tulevaisuuden lapsillemme”, kertoo hankkeen perheitä kuvannut Meeri Koutaniemi.

Oona ja Nelea ovat yksi Danske Bankin lahjoittaman pesämunan saaneista perheistä. Kuva: Meeri Koutaniemi

Katso video Arman Alizadin ja 18-vuotiaan Oonan kohtaamisesta:
https://youtu.be/AEFmxNrKWEM

Kampanjamateriaalit ladattavissa:
www.danskebank.fi/lahjanlupaus

*Suuntaa-antava arvio, laskettu 6% vuotuisella tuotto-oletuksella kulujen jälkeen. Lahjan lopullinen euromääräinen arvo määräytyy lahjan kohteena olevan rahaston todellisen arvonkehityksen mukaan. Suuntaa antavan arvion perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta arvonkehityksestä. Sijoittamiseen liittyy aina arvonvaihtelua ja tuotto voi kääntyä myös negatiiviseksi.

Lisätietoja:

Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, Danske Bank, 050 376 0438, anu.ilvonen@danskebank.fi

Leena Poutanen, viestintä- ja varainhankintajohtaja, SOS-Lapsikylä 040 570 8298, leena.poutanen@sos-lapsikyla.fi

***
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Olemme yli 145 vuoden ajan auttaneet kotitalouksia ja yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Tarjoamme henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmillemme – asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme – ja tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, joka auttaa tekemään taloudellisista päätöksistä ja arjen pankkiasioinnista helppoa.

Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. www.danskebank.com


SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa http://www.sos-childrensvillages.org.